Previous
Next
Norsk Byggebransje og AF Decom skaper muligheter i Norge og Sverige. Avbildet: Kristoffer Modell rådgiver hundefag i AF Decom, ansvarlig utgiver Ellen Øiesvold Palsén i Norsk Byggebransje og Mikael Stål, affärsområdeansvarig, Prifloat Consulting AB. Foto: Fotofr'alla / Ewa Malmsten Nordell
Sist oppdatert: 29-10-2021

Storfint sambesøk i Stockholm

-Flere av våre kunder og partnere jobber som oss, på tvers av landegrensene, i Norge, Sverige og Danmark.

For oss er det en glede når vi kan skape nye muligheter med og for våre partnere, det sier ansvarlig utgiver Ellen Øiesvold Palsén i Norsk Byggebransje.

Et godt eksempel er AF Decom
-Vi inviterte med oss Kristoffer Modell fra AF Decom på nettverkstreff i Stockholm. Utrolig hyggelig å bli bedre kjent, å kunne bidra til å skape nye kontakter og muligheter i Stockholmsområdet.

-Samtidig som vi passet på å introdusere han for svenske bedrifter som vil inn på det norske markedet, smiler Øiesvold Palsén.

Ekspertene i AF Decom sikrer liv og helse på byggeplasser, industriområder, vei og tunnelprosjekt for både privat, og offentlig sektor i hele Skandinavia. Ved hjelp av spesialtrente hunder som søker etter udetonert sprengstoff/eksplosiver - før uhellet er.

Det ligger fortsatt mye udetonert sprengstoff i gamle tunneler rundt om i Norge og flere entreprenør Norsk Byggebransje har snakket med har opplevd ubehagelige overraskelser og nestenulykker på byggeplasser der det tidligere har pågått gravearbeid.

At det er et behov for tjenesten, har store byggherrer som bl.a. Statens Vegvesen, Nye Veier og BaneNor konstatert for lengst. Statens Vegvesen har til og med krav om disse tjenestene i utbygging av vei og tunnelprosjekt over en viss størrelse.

Hundesøk kan redusere en risiko for anleggsarbeidere og forsterke HMS-arbeidet. Kilde: Statens vegvesen og Forsvarets forskningsinstitutt

AF Decom utfører oppdrag for alle byggherrer og entreprenører som trenger dem og de er også involvert i utbyggingen av nye E4 rundt Stockholm.

-Vi i AF Decom er veldig glade for å bli invitert på en slik nettverkssamling. Vårt bidrag til god HMS kultur kan vi ikke få snakket nok om, sier Kristoffer Modell, Rådgiver hundefag i AF Decom.

-For oss er det en glede når vi kan skape nye muligheter med og for våre partnere, det sier ansvarlig utgiver Ellen Øiesvold Palsén i Norsk Byggebransje. Foto: Fotofr'alla / Ewa Malmsten Nordell

-Vårt samarbeid med Norsk Byggebransje er viktig for oss. Vi får et utrolig bra nettverk som igjen gjør at vi når ut til de riktige beslutningstakerne.

-I Stockholm regionen har vi bistått AF Anlegg på prosjektet forbifarten Stockholm, på oppdrag av Trafikverket i Sverige.

-Prosjektet er en parsell av hele den nye innfarten til Stockholm. Det er et stort tunnelnettverk som skal forbedre fremkommeligheten og minske reisetiden inn og ut av Stockholm, forteller Modell. Les mer om prosjektet her

I Norge er kun tre aktører godkjente for søk med hund. Av de tre er AF Decom den eneste som har tillatelse til innhenting, mottak og tilintetgjøring (IMT). Det betyr at de også kan håndtere eksplosiver på en korrekt måte når det blir funnet i et prosjekt.

Skal du i gang med et prosjekt som krever at man skal borre, pigge og/eller grave? Da anbefaler vi at du tar en prat med Kristoffer Modell og hans kolleger i forkant. Takk for tilliten AF Decom og takk for et hyggelig besøk Kristoffer Modell

Spesielt interesserte kan lese rapporten fra Statens vegvesen (SVV) og Forsvarets forskningsinstitutt her.

«Prosjektet har vært en ubetinget suksess for HMS-arbeidet i anleggsbransjen og har vært et av de viktigste tiltakene for å hindre ulykker ved gravearbeider som foretas på steder der det er sprengt før»