Søk med bakkesøkshund for Statnett i Skjomen
AF har benyttet søk med hunder trent på sivile sprengstoff siden 2012. Perioden hunden jobbet i Skjomen var sommeren 2020. Foto: AF Decom
Sist oppdatert: 30-06-2021 Annonsørinnhold

Hunder sikrer trygg veiutbygging 

AF Decom utførte søk med bakkesøkshund for Statnett på prosjektet Skjomen transformatorstasjon. Søkene ble utført i forbindelse med breddeutvidelse av eksisterende vei.

Statnett skulle bygge nytt innendørs SF6-anlegg rett ved inngangen til dagens stasjon i Skjomen. I den forbindelse var de nødt til å breddeutvide fylkesveien inn til Skjomen.

Dette for å kunne transportere store deler på en sikker måte. Fylkesveien har skjæringer der det har vært sprengt tidligere.

AF har benyttet søk med hunder trent på sivile sprengstoff siden 2012. Perioden hunden jobbet i Skjomen var sommeren 2020. Foto: AF Decom

AF Decom med sine bakkesøkshunder ble leid inn for å gjøre kartlegging for mulig udetonert sprengstoff.

Søk med hund
Statnett har oppgradert Skjomen transformatorstasjon. I forbindelse med utvidelse av eksisterende fylkesvei ble bakkesøkshundene til AF brukt for å lukte seg frem til udetonert sprengstoff. Bruken av bakkesøkshund er et av flere HMS-tiltak for å hindre ulykker i forbindelse med udetonert sprengstoff.

Siden 2012 har AF benyttet søk med hunder trent på sivile sprengstoff. Perioden hunden jobbet i Skjomen var sommeren 2020.

Statnett var strålende fornøyd med jobben som ble gjort. Statnett sier de er kompromissløse på sikkerhetsarbeid.