Sist oppdatert: 01-02-2024 Annonsørinnhold 

Med nese for sprengstoff

I følge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har det vært mellom 250 og 350 ulykker med sprengstoff hvert år i Norge de siste 5 årene. Det er uhell og ulykker som er innmeldte, mørketallene sier statistikken ingenting om.

Våre hunder er de firbente heltene i AF Decom, som sammen med erfarne, sprengningskyndige og tobeinte eiere innehar de sertifikater og tillatelser myndighetene krever for å håndtere alle typer eksplosiver, og risikoer knyttet til håndtering av forsagere.

-Vi er utdannet i Forsvaret og har bred erfaring fra humanitære organisasjoner med bruk av minehund, til høy risiko søk i internasjonale operasjoner for Forsvaret. Det forteller Kristoffer Modell og Peder Christiansen i bransjeprat med Norsk Byggebransje.

Ledende fagmiljø i AF Decom
-Vi har selv utdannet hunder til oppdrag i en årrekke, i tillegg til å ha vært operative hundeførere både på nasjonalt og internasjonalt nivå. I 2017 ble vi hentet til AF gruppen, da de startet egen avdeling for søkshunder.

-Norge er et land med mye stein og fjell. Steder hvor det har vært sprengt tidligere finnes det alltid en risiko for at noe gammelt sprengstoff blir liggende. Gamle eksplosiver i grunnen på norske byggeplasser kan koste entreprenører store summer og i verste fall kan liv gå tapt.

-Dette handler om HMS tiltak i prosjekter som krever at man skal borre, pigge og/eller grave. Vi sørger for en grundig risikovurdering gjennom å finne, håndtere og fjerne gjenstående eksplosiver i grunnen på en sikker måte.

-Dette er en investering for liv og helse. Det er klart at det kan oppleves som en unødvendighet om man ikke finner noe, men samtidig er det en veldig billig forsikring. Statens Vegvesen har f.eks krav disse tjenestene i utbygging av vei og tunnelprosjekt over en viss størrelse.

Med nese for sprengstoff - Sprengstoff hunder
-Dette handler om HMS tiltak i prosjekter som krever at man skal borre, pigge og/eller grave. Vi sørger for en grundig risikovurdering gjennom å finne, håndtere og fjerne gjenstående eksplosiver i grunnen på en sikker måte. Foto: Catchlight 

Våre tjenester er tilgjengelig for de som trenger oss
-Vi tilbyr både fjernstyrte maskiner og trente hunder til søk etter sivile eksplosiver, for det er ikke slik at vi utelukkende jobber for AF gruppen. Vi tar oppdrag for fylkeskommuner, kommuner, byggherrer og entreprenører både i Norge og Sverige.

-Et eksempel er Tøyenbadet. Der ble det sprengt mye på 70 tallet, dermed var det naturlig å søke av området før man startet grunnarbeidet på det nye badet.

Med nese for sprengstoff - Sprengstoff hunder
-Rasene belgisk fårehund, labrador og springer spaniel er mye brukt. Fra hundene er ca 1 år ser vi etter egenskaper som gjør at utvalgte hunder kan klare utdanningen. At hunden er miljøsterk, sosial og glad i ball er noen av kvalitetene vi ser etter. Foto:Catchlight 

Stoler dere helt og fullt på hundene når dere gjør søk?
-Det finnes aldri noe 100% garanti, men prosedyrene vi arbeider etter og har utdanning i er nøye utprøvd. Riktig hundemateriale med riktig utdanning, samt kvalifisert personell er kritisk i en slik tjeneste.

-Rasene belgisk fårehund, labrador og springer spaniel er mye brukt. Fra hundene er ca 1 år ser vi etter egenskaper som gjør at utvalgte hunder kan klare utdanningen. At hunden er miljøsterk, sosial og glad i ball er noen av kvalitetene vi ser etter.

-Deretter tar treningen minst 1 år før de begynner som lærlinger. Det er faktisk mer krevende å trene opp mennesker til å bli dyktige trenere, enn det er å lære opp hundene, ler de.

-Den kompetansen vi leverer skal holde høyeste standard, fra utdanning til kvalitetssikring og oppdragsløsning. Som eneste aktør innen søkshund i Norge, har AF Decom også tillatelse til innhenting, mottak og tilintetgjøring (IMT). Dette gjør at vi kan håndtere eksplosiver på en korrekt måte som ev. blir funnet i et prosjekt, avslutter den dynamiske duoen.

Med nese for sprengstoff - Sprengstoff hunder
-Dette er en investering for liv og helse. Det er klart at det kan oppleves som en unødvendighet om man ikke finner noe, men samtidig er det en veldig billig forsikring. Statens Vegvesen har f.eks krav disse tjenestene i utbygging av vei og tunnelprosjekt over en viss størrelse. Foto: Tommy Bjerkhaug