Hunden Sylvester og hundefører Leif Ove Skancke på Nye Veier-prosjektet E39 Kristiansand Mandal. Foto: Catchlight. 
Sist oppdatert: 28-10-2021 - Annonsørinnhold 

Firbente medarbeidere på jakt etter dynamitt

Ingen elektroniske sensorer kan måle seg med hundenesen, verken i fleksibilitet eller i kapasitet. Sprengstoffhunder er med å gjøre Nye Veier-prosjektet E39 Kristiansand-Mandal enda sikrere.

19 KM, 5 Tunneler med doble løp, 8 doble broer 
På oppdrag for Nye Veier bygger AF Gruppen nye E39 mellom Kristiansand og Mandal. De tre  firbeinte medarbeiderne Chili, Corona og Sylvester har bidratt i en litt uvanlig HMS-rolle.

Hundene skal minske risikoen for å påtreffe gjenstående sprengstoff i den videre driften. For å få bygget ny trafikksikker E39 fra Kristiansand til Mandal øst, skal det sprenges og transporteres betydelig med masse. Hundenes oppgave er å søke etter rester av sprengstoff.

- Vi legger stor vekt på å ivareta omgivelsene våre ved sprengning og masseforflytting, og viktigst er sikkerheten til de som jobber i og for prosjektet.

-For å være trygge på at personell og maskiner ikke blir skadet, og på at vi ikke etterlater oss sprengstoffrester i området, setter vi inn et ekstra sikkerhetstiltak, forklarer utbyggingssjef Harald J. Solvik i Nye Veier.

AF Decom - Hundeførerne Leif Ove Skancke (t.v.) og Kristoffer Modell
Hundeførerne Leif Ove Skancke (t.v.) og Kristoffer Modell. Foto: Catchlight

Spesialtrente snusere
Siden 2012 har AF benyttet søk med trente hunder etter sivile eksplosiver. Fra høsten 2017 startet opptreningen av egne hunder ansatt direkte i AF. Hundene er nå fullt operative og ute i jobb.

- Hundene kan lukte og identifisere sprengstoff. Dette kan dreie seg om å finne gjenstående eksplosiver i grunnen på en effektiv og sikker måte, som i dette tilfellet på E39 Kristiansand- Mandal øst. ¨

-I AF Decom har vi lang erfaring, sertifikater og de tillatelser som myndighetene krever, for å håndtere alle typer eksplosiver og risikoer knyttet til håndtering av forsagere, sier Kristoffer Modell, rådgiver og hundetrener i AF Decom.

Teknologi og hunder i samspill
Ifølge DSB var det i fjor 300 hendelser knyttet til sprengstoff i Norge, hvorav hovedvekten omhandler forsagere. For å minimere risikoen for ulykker, har Nye Veier innført krav om bruk av elektroniske tennere.

Det gjør entreprenøren i stand til å ha digital oversikt over alle sprengladninger og om detonasjon har skjedd som planlagt. Dette søket med hunder er et ledd i å få verifisert at slike tennere faktisk reduserer problemet med gjenstående sprengstoff.

Elektroniske tennere medfører en relativt stor merkostnad, men gir også kostnadsbesparende effekter.

Det skal gjennomføres hundesøk i områder hvor det har vært anleggsvirksomhet tidligere for å få ned risikoen for å påtreffe gjenstående, udetonert sprengstoff.

Med hundesøk blir det videre arbeidet i prosjektet enda tryggere for prosjektets ansatte.

AF Decom - Hunden Sylvester poserer på Nye Veier-prosjektet E39 Kristiansand
Sylvester poserer på Nye Veier-prosjektet E39 Kristiansand, Mandal. Foto: Catchlight

- Dette er et godt eksempel på effektive og gode sikkerhetstiltak som vi vet virker.

-Vi er kompromissløse på at ingen skal skade seg i våre prosjekter, og da er det en selvfølge å både prøve ut og innføre nye metoder og tiltak, sier utbyggingssjef Harald J. Solvik i Nye Veier.

Nye Veier bygger ny E 39 som firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t for den 19 kilometer lange strekningen Kristiansand vest til Mandal øst. Det bygges også ny, direkte adkomst fra E39 til Mjåvann industriområde.

Utbyggingen starter i området Fidjane i Kristiansand kommune og ender ved Døle bru helt øst i Lindesnes kommune. Byggestart var 9. oktober 2018. Strekningen skal være ferdig bygd i løpet av høsten 2022. Totalentreprise med kontraktsverdi 4,7 milliarder kroner eks. mva. Inneholder: Tre planfrie kryss.

Tunneler: Mjåvannshei 355 meter, Brulihei 913 meter, Volleberg 600 meter, Søgne 4000 meter, Lindeli 550 meter. Lengre bruer: Bukksteinsvannet 130 meter, Rossevann 170 meter, Monan 400 meter, Trysfjord 534 meter. Viltkrysninger og kulverter for lokal- og driftsveier. Mer om prosjektet