Norsk Byggebransje omtaler offentlige, private og næringsprosjekter over hele Norge. Norsk Byggebransje har ett fokus. Det er å fremsnakke norsk byggebransje, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Den norsk byggebransjen har spilt en avgjørende rolle i å bygge vår velferd og det er byggebransje vi må se til i framtiden om velferden skal fortsette.

Norsk Byggebransje er en kommersiell kanal, like lett tilgjengelig og lesbar på alle digitale plattformer. Har du tips om saker og byggeprosjekter vi bør omtale er du hjertelig velkommen til å kontakte oss på tips@norskbyggebransje.no

NorskByggebransje.no er del av SkanPers Media, et skandinavisk mediahus med over 1 million sidevisninger hver måned og 120,000 følgere i sosiale medier. Nettverket består av flere nisje sider innen ulike bransjer. Deriblant NorskByggebransje.no og Norskebyggherrer.no. Våre journalister har lang erfaring fra trykte og digitale medier i tillegg til inngående kunnskap om norsk byggebransje.