Hunder er de firbente heltene i AF Decom, som sammen med erfarne, sprengningskyndige og tobeinte eiere innehar de sertifikater og tillatelser myndighetene krever for å håndtere alle typer eksplosiver, og risikoer knyttet til håndtering av forsagere. Foto: AF Decom
Sist oppdatert: 30-06-2021 - Annonsørinnhold

Søk i Haumyrheitunnelen E18

I Haumyrheitunnelen der Kruse Smith jobbet med rehabilitering ble det oppdaget udetonert sprengstoff i grunnen. Bakkesøkshundene til AF Decom ble tilkalt for videre søk etter forsagere.

I rehabiliteringsoppdraget for Statens Vegvesen, valgte Kruse Smith å benytte søkshundene til AF Decom som et risikoreduserende tiltak. Dette er et HMS-tiltak som er med på å forhindre ulykker med udetonert sprengstoff.

-Norge er et land med mye stein og fjell. Steder hvor det har vært sprengt tidligere finnes det alltid en risiko for at noe gammelt sprengstoff blir liggende. Gamle eksplosiver i grunnen på norske byggeplasser kan koste entreprenører store summer og i verste fall kan liv gå tapt. Foto: AF Decom

To perioder
AF Decom med bakkesøkshundene har vært i tunnelen i to perioder. Første periode var vest løpet (sørgående) og andre gangen var øst løpet (nordgående). 

Arbeidet gjøres for Kruse Smith som gjør rehabiliterings arbeid for Statens Vegvesen i Haumyrheitunnelen i Kristiansand.