NCC har lykkes med digitalisert læring
– Vi opplever at vår utstrakte bruk av læring etter uønskede hendelser i form av Lessons Learned-læringsark, har ført til en reduksjon i personskader med fravær, sier Morten Larsen, HMS-sjef i NCC Infrastructure og landskoordinator for HMS, NCC i Norge. Foto: NCC Norge
Sist oppdatert: 27-05-2024 Pressemelding 

Bygger sterk sikkerhetskultur med digitalisert læring

Denne uken skal 12 000 NCC-ansatte i de nordiske land delta i kurs og aktiviteter for å sikre kontinuerlig fokus på helse, miljø og sikkerhet (HMS) i det daglige arbeidet.

Digitaliserte læringsark er ett av mange tiltak som har gitt positiv effekt og som løftes frem i årets HMS-uke.

NCC jobber systematisk for å være en arbeidsplass med en sterk sikkerhetskultur, der alle på bygg- og anleggsplassene, samt kontor, jobber sammen for en trygg arbeidsdag.

Det er niende gangen hele NCC-konsernet samlet retter søkelys på helse- og sikkerhetstiltak i arbeidet, med et stort antall kurs, HMS-befaringer og samlinger for å skape engasjement og læring. 

Sentralt i HMS-arbeidet bruker NCC flere felles verktøy:  

  1. Sikker jobbanalyse: Systematisk gjennomgang av farer i forkant av en arbeidsoppgave. 
  2. Daglig sikkerhetsbrief: Gjennomgang av de sikkerhetsmessige utfordringer en vil møte gjennom arbeidsdagen. 
  3. Time Out: Hver enkelt skal reagere og stoppe arbeidet hvis en ser en usikker situasjon.
  4. Manager Safety Walk: Ledere på avdelings- og områdenivå i linjeorganisasjonen i NCC skal gjennomføre en vernerunde – Manager Safety Walk - hver annen måned.  
  5. Lessons Learned-læringsark: Erfaringsdeling gjennom læringsark som utarbeides etter uønskede hendelser på arbeidsplassen.  
     

NCCs nyeste HMS-verktøy med digitaliserte Lessons Learned-læringsark for de ansatte, har gitt god effekt i sikkerhetsarbeidet.  

- Vi opplever at vår utstrakte bruk av læring etter uønskede hendelser i form av Lessons Learned-læringsark, har ført til en reduksjon i personskader med fravær, sier Morten Larsen, HMS-sjef i NCC Infrastructure og landskoordinator for HMS, NCC i Norge. 

- Over 1400 ansatte jobber i NCC i Norge, i tillegg til et stort antall underentreprenører og partnere som daglig utfører arbeid for oss.

- Å bygge en sterk sikkerhetskultur og et sunt arbeidsmiljø handler om å jobbe med sikkerheten hver dag, hele året og gjennom. 

digitalisert læring gir resultat for NCC
For NCC Norge betyr en sterk sikkerhetskultur og et sunt arbeidsmiljø at man jobber med sikkerheten hver dag, hele året og gjennom. Foto: NCC Norge

- HMS-uken får vi forsterket samhandlingen og diskutert hvordan vi skal ytterligere styrke sikkerhetskulturen i vår virksomhet, legger han til.  

I år vil det også legges stor vekt på psykisk helse. Her vil ansatte blant annet lære teknikker for å jobbe med stressreduksjon, hvordan skape balanse mellom jobb og fritid, samt hvordan en kan arbeide på en bærekraftig måte.

Andre temaer som arbeid i høyden og riktig bruk av kjemikalier i forbindelse med arbeider i nærheten av strømførende ledninger og skap, vil også stå på agendaen i løpet av uken.  

– Vi skal lære av de gode eksemplene og i tillegg bli inspirert av våre kolleger, understreker Larsen.