Mesterbrevutdanningen fra Blimester.com er en solid lederutdanning for håndverkere med fag- eller svennebrev og minst ett års praksis i faget som ønsker å starte eller drive egen bedrift - eller som ønsker en faglig ledende stilling.
Sist oppdatert: 23-04-2024 Annonsørinnhold 

Den smarte veien til mesterbrev

Er du klar for mer ansvar og større oppgaver? Nå kan du ta mesterbrev på en skole utviklet av byggenæringens egne bransjeforeninger. 

Mesterutdanning er videreutdanning for deg som allerede har bestått fag- og svennebrev, og i tillegg har nok praksis i et mesterfag.

Du kan starte din mesterutdanningen når du har bestått fagprøven eller svenneprøven, men før du kan starte kurset: Faglig ledelse, kreves det ett års praksis i faget etter avlagt fag-/svennebrev.

Ni landsomfattende bransjeforeninger i byggenæringen står bak tilbudet, og målet er blant annet å utvikle en modernisert mesterutdanning sammen med næringen. Foto: Blimester

For å få utstedt mesterbrev kreves det:

 • Fag-/svennebrev i et mesterfag
 • Praksis i faget (minst 2 år etter bestått fag- eller svenneprøve)
 • Bestått eksamen fra mesterutdanningen
 • At du er myndig og fast bosatt i Norge

Når du velger vårt studietilbud får du tilgang til unik kunnskap og innsikter, erfart av bransjeforeningens egne mestre innen det enkelte byggfaget.

Hvem kan vel fortelle deg hva som kreves for å være en mester bedre enn mestrene selv?

I mesterutdanningen fra Blimester.com arbeides det med tre fagområder:

 1. Faglig ledelse 
 2. Faglig fordyning
 3. Bedriftsledelse

Faglig ledelse og faglig fordypning gjennomføres samlet, slik at sammenhengene mellom de generelle byggfagene og det enkelte håndverksfaget blir tydelig.

I faget Bedriftsledelse lærer du hva som kreves for å drive en håndverksbedrift og å leve av kompetansen din som håndverker. 

Som mester innen ditt fag får du en beskyttet tittel, som gir deg en konkurransefordel i markedet.

Mesterbrevet er først og fremst være et synlig bevis på at du har nødvendige kompetansen for å f.eks. etablere og drive eget firma. Lede arbeidsteam og arbeidsprosesser i et byggefirma, eller for å lede en byggfaglig avdeling hos en entreprenør eller et større byggefirma.

Etter å ha tatt mesterbrevet har du en lang rekke muligheter.

Myndighetene vurderer mesterbrevet som et viktig kompetansebevis innenfor byggfagene; du kan påta deg nye oppgaver med større ansvar og utvikle deg i bedriften du allerede jobber for, du kan starte eget firma, eller du kan ta mer utdanning for å lære mer om det byggfaglige.

Fordelene ved å ta mesterbrevet er uansett mange, og mesterbrevet gir deg dokumentasjon på nødvendig kompetanse.

Den smarteste veien til mesterbrev-blimester.com
Solide kunnskaper om byggeprosessen, økonomi og ledelse gir mestrene en unik mulighet til å ta rollen som prosjektleder, i små og store byggeprosjekter. Foto: Blimester

Mesterutdanningen fra Blimester i et nøtteskall:

 • Oppstart to ganger i året i januar og august 
 • Gjennomføres normalt på tre semestre
 • Tre helgesamlinger i semesteret
 • 4 webinar pr. semesteret
 • Oppgavedrevet utdanning
 • Tilgang til digitale læremidler på egen læringsplattform
 • Få veiledning, hjelp og tilbakemeldinger etter behov
 • Eksamen består av en prosjektoppgave og en muntlig høring som avslutter semesteret

Utdanningstilbudet kan gjennomføres på 1,5 år ved siden av jobb.

Ofte stilte spørsmål om Blimester.com

Blimester.com er en flerfaglig, uavhengig, ideell non-profit utdanningsinstitusjon. Vår oppgave er å bidra til utdanning av mestere innenfor byggenæringen.

Ni landsomfattende bransjeforeninger i byggenæringen står bak utdanningstilbudet og bidrar med unik erfaring, og kunnskap om hva som kreves for å være mester i byggfagene.