- Vi er nok litt naive og mindre industrialiserte innen norsk byggebransje. Selv om vi har mange krav som skal oppfylles, er det definitivt mange som tenker: Hva er minimum av hva vi må levere?, sier Håkon Winterseth hos Firesafe Foto: Bjørn H Stuedal - Alarmsentral Brann Innlandet. Innfelt Håkon Winterseth, Firesafe.
Sist oppdatert: 24-05-2023 - Bransjeprat 

Bry deg før det brenner!

Vi fikk et tips fra en av deltakerne på Brannvernkonferansen 2023 etter at Håkon Winterseth, faglig leder i Firesafe, holdt et foredrag til ettertanke.

- Dette bør dere skrive om, her ble man virkelig bevisstgjort viktigheten av produktvalg både ved nybygg og rehabilitering.

- Det er naivt å tro at brann ikke angår oss alle, for det brenner ganske mye i Norge. Hvert år dør mellom 40 og 70 mennesker i brann og verdier for milliarder av kroner går tapt.

- Med riktig brannsikring og rett valg av materialer kan vi spare både verdier og forhåpentligvis menneskeliv, sier den engasjerte ingeniøren. Kilde: Brannstatistikk.no

KB Arkitekter Sandefjord

26 års fagkompetanse

- Jeg har jobbet med brannsikring siden 1997. Utdannet meg til branningeniør i Haugesund, på det som den gang het Statens Sikkerhetshøyskole. I dag Høgskulen på Vestlandet (HVL). Deretter tok jeg et års tilleggsutdannelse i Edinburgh ved Heriot-Watt University.

- Det var den gang den raskeste måten å få tilsvarende sivilingeniørutdanning innen brann og sikkerhet på.

- I Norge finnes det i dag masterkurs i Haugesund, som er overraskende enkelt å komme inn på og som åpner opp mange muligheter i arbeidsmarkedet.

- Det skyldes etter min mening at faget er veldig undervurdert og informasjonen fra videregående skole er underkommunisert. Jobbmarkedet er knallbra!

Dårlig fokus på brannsikring i Norge

- Vi er nok litt naive og mindre industrialiserte innen norsk byggebransje. Selv om vi har mange krav som skal oppfylles, er området brannsikring et av de minst prioriterte i et byggeprosjekt.

- Det er definitivt det området mange tenker: Hva er minimum av hva vi må levere?

- Innen bygningsmessig (passiv) brannsikring er regelverket bygget opp med en antagelse om at alle fagområder; snekker, elektriker osv. skal brannsikre etter seg selv. Her gjøres det mange feil.

- Feil produktvalg, for tynne strøk med brannmaling, branntettinger som ikke overholder krav til tykkelse osv. Ofte kan brannsikringen også mangle helt.

- Branntekniske feil og mangler vises ofte ikke, mye blir bygd inn bak himling og bak vegger, dermed ligger det skjult på ferdigbefaring. Feil får sjelden konsekvenser for utfører, med det regime vi har i dag, er det de som jukser som vinner – de tjener på å spare på brannsikkerheten.

-Det finnes absolutt noen som er flinkere enn andre, men generelt trenger vi utvikling og større fokus på å gjøre ting riktig fra start.

Hva er utfordringen?

- Manglende krav til kontroll, svarer Winterseth kontant. Brannsikring er det eneste området i et byggeprosjekt som ikke har krav til kontroll av utførelsen, kun prosjekteringen.

- De som utfører løsningen kontrollerer seg selv, med meget variabel kvalitet. I mange tilfeller skyldes det for lite kunnskap om f.eks produktvalg. Velger man feil vindtettingsduk eller isolasjonsmateriale kan det få fatale konsekvenser, og dette er feil som er vanskelig å oppdage når byggverket er ferdig.

- Slike feil blir også ekstremt kostbare å utbedre etter ferdigstillelse.

- Vi har sett flere stygge eksempler hvor store seriøse aktører har gjort produktvalg til nybygg som er direkte brannfarlige. Lite kunnskap er en variabel, en annen er økonomi. Nettopp fordi utfører kontrollerer seg selv, er dette et område hvor juks lønner seg.

- Jeg har jobbet mange år med prosjektering av brannsikkerhet, spørsmålet som går igjen er: Hvor lite kan jeg slippe unna med? Mange forholder seg til minimum i henhold til lovverket og knapt det.

Politikerne må våkne

- Jeg tror oppriktig at alle ønsker å gjøre en god jobb, men fakta er at fagutdanningen av håndverkere i dag nesten ikke berører tema brannsikkerhet. Jeg har vært engasjert i Brannfaglig Fellesorganisasjon i snart 10 år og har vi påpekt dette overfor Utdanningsdirektoratet gjentatte ganger.

- Tidspress, økonomi, kunnskap og lovverk påvirker dårlige valg, men å endre på dagens regelverk og opplæringsplaner virker veldig vanskelig.

- Skal vi klare å få rett fokus også på brannsikkerhet, må vi ha lovpålagt krav om obligatorisk ekstern kontroll (KUT). Brannfaglig Fellesorganisasjon er en av initiativtakerne til en ny standard som omhandler slik kontroll og som vi håper skal lede til en endring i forskriftene. Etter 2-3 års arbeid er denne nå snart på vei ut på høring.

-Til syvende og sist ligger løsningen på politisk nivå. De bør våge å lytte mer til fagfolk!

Vil nå ungdommen med elektriker TV

Hva er løsningen?

- Innføre obligatoriske krav til uavhengig kontroll av utførelse, dette må også defineres som et viktig og kritisk område. Det er helt avgjørende.

- Byggesaksforskriften (SAK10), Kapittel 14, d sier: «brannsikkerhet, hvor kontrollkravet begrenses til prosjektering av brannsikkerhetskonsept».

- ALT bak komma må vekk, dette er en begrensning som må bort og som er enkelt å fikse - om bare politikerne kommer på banen.

Still krav - bry deg før det brenner!

- Norske kommuner kan pålegge uavhengig kontroll av utførelse. Skal jeg trekke frem noen som er flinke på området er det Trondheim kommune, Tønsberg kommune og Kristiansund kommune som i nyere tid har innført uavhengig kontroll av utførelse av nye bygg.

- Når det gjelder eksisterende bygg og eventuelle ikke-søknadspliktige arbeider, er brannvesenet tilsynsmyndighet.

-Eier av ethvert bygg eier byggeprosessen, følger de ikke med i timen får de akkurat det entreprenøren vil levere.

- Min klare anbefaling til byggherrer er å sikre seg bedre, gjennom å stille samme krav til kontroll gjennomført av nøytral tredjepart.

- Det er en del av byggeprosessen, om man insisterer på å få det inn i utførelsesfasen av prosjektet blir resultatet bedre og de sikrer seg selv, også økonomisk.

Vestviken er en entreprenør fra Drammen med fokus på totalentrepriser i samspill med profesjonelle byggherrer.

- Mangler det f.eks brannisolasjon rundt bærende elementer, er det noe herk å fikse i ettertid - både tidsmessig og økonomisk.

- Ønsker man å selge bygget senere og kjøper gjør en gjennomgang som avdekker feil man kanskje ikke kjente til, blir det problemer fordi de fleste kontrakter krever at byggets tilstand er i henhold til gjeldende regelverk.

- Investeringen for en uavhengig kontroll er minimal i det store regnskapet, og kompetansen finnes i hele Norge. Det er ca 100 bedrifter som kan utføre disse kontrollene, og bare i Firesafe er vi ca 70 rådgivere, så totalt bør det være noen 1000 potensielle kontrollører tilgjengelig.

- Når jeg begynte i 1997 var arbeid med brannsikkerhet i prosjektene nærmest fraværende, det har skjedd en betydelig utvikling og det finnes lyspunkter, men vi er fortsatt fraværende på utførelsesdelen.

- Det ser vi de gangene det går galt, når branner sprer seg mellom flere enheter, så vet vi at her er brannsikkerhetstiltakene sannsynligvis utført feil – eller manglende.

- Vi håper at brannsikring skal bli en naturlig del av enhver entreprise.

- Legger man inn riktige rammebetingelser i en tidlig fase er det en liten del i det store regnestykket. Enda bedre er at brannsikring da kan bli utført til rett tid i prosjektet, når man har tilgang til alle områder som skal sikres, ikke etter at folk har flyttet inn.

- Det finnes noen byggherrer som er dyktige, opptatt av brannsikkerhet og villig til å gjøre de investeringene som trengs. Vi håper flere skal se verdien av å sette fokus på riktig brannsikring fra start, avslutter Winterseth