Flere av løsninger som redder liv fra brann er over 100 år gamle. Kan nye løsninger redde flere liv de neste 100 årene? Det er håpet for Brannvernforeningens innovasjonspris.
Både brannslokkere og røykvarslere har reddet mange liv fra brann. Nå leter Brannvernforeningen etter løsningen som skal bidra til at enda flere blir reddet. Foto: Brannvernforeningen
Sist oppdatert: 19-05-2023 

Jakter «den nye» røykvarsleren

Flere av løsninger som redder liv fra brann er over 100 år gamle. Kan nye løsninger redde flere liv de neste 100 årene? Det er håpet for Brannvernforeningens innovasjonspris.

Alle skal ha en brannslokker i hjemmet. Alle skal ha minst én røykvarsler. Mange skal også ha en brannstige. Hva har de til felles? Det er svært lenge siden de så dagens lys for første gang.

– Det er tre helt utrolige eksempler på oppfinnelser som kan redde liv. Dette gjelder de tusen hjem, sier Lars Henrik Bøhler.

Som jurymedlem for Innovasjonsprisen 2023, håper han nå å finne en ny løsning som kan hindre tap av liv og verdier.

SmartDok forenkler HMS og Sikkerhet

Gamle sikkerhetsprodukter i daglig bruk

Det første patentet for en enkel «brannslokker» ble godkjent i 1723. Den første moderne varianten kom først 95 år senere. I 1881 kom den første varianten der CO2 presset vannet ut mot brannen.

Ni år senere, i 1890, ble det første patentet for en røykvarsler godkjent, men først fra 1950 begynte de å bli vanlige i USA. I Norge ble det påbudt i 1990, 100 år etter at patentet var godkjent.

De første patentene for brannstiger ble godkjent for rundt 150 år siden. Det er likevel med stadig høyere bygg at det har kommet krav om at det må være alternative rømningsveier. Dette er ofte brannstiger. Dermed blir løsningen stadig viktigere og mer brukt.

Felles for oppfinnelsene er altså at de skjedde for 100 til 150 år siden. Det var en periode med industrialisering og der stadig flere flyttet inn mot byer. Alle tre var svar på utfordringer ved at folk skulle bo tettere på hverandre enn før.

– Disse løsningene er ikke først og fremst rettet mot dem som jobber med brann. Det er rettet mot folk flest i samfunnet.

– Det er også håpet vi har for Innovasjonsprisen. Vi vil løfte frem og premiere en løsning som kan være ha bred nytte for samfunnet, sier Bøhler, som også er styremedlem i Brannvernforeningen. Han er også med i styret til Oslotech AS, som driver Forskningsparken.

Teknologi for et bekymringsløst liv

Tiden er inne for mer innovasjon

Prisen blir delt ut for første gang i 2023, som en markering av at Brannvernforeningen fyller 100 år. Bøhler mener det nå er viktig å rette fokus mot forskning på brannområdet i årene som kommer.

Mye har endret seg siden de tre nevnte oppfinnelsene var nye. Mye kommer også til å endre seg i årene framover, mener han.

– Vi ser at samfunnet blir mer komplekst. Derfor blir behovet for utvikling og innovasjon enda større. Det grønne skiftet tvinger oss til å tenke alternativt rundt dette med strøm. Kan vi lade på en tryggere måte?

– Eller kan det være en løsning for å hindre eller begrense brann fra solceller, batterier eller andre former for energikilder og energibærere? spør Bøhler.

Med det grønne skiftet skal det også satses mer på gjenbruk, også av byggematerialer.

– Er disse sikre? Og kan det lages en løsning eller regelverk for å sikre at brannvern er sikret når materialer blir gjenbrukt? Det er noe vi så på da jeg var direktør for Omsorgsbygg i Oslo kommune. Det var vanskelig å få oversikt over dette, forklarer Bøhler.

Den beste løsningen trenger heller ikke være helt ny, mener han. Det kan like gjerne være en kjent løsning, brukt på en ny og innovativ måte. Han peker på mulig bruk av droner til å patruljere skoger for å oppdage skogbrann på et tidlig tidspunkt som et eksempel på dette.

Viktigste er at det kan redde liv og helse

– En innovasjon trenger ikke være grunnforskning. Det kan ofte være en forbedring eller en ny måte å gjøre eller bruke noe på. For oss er det viktigste at vi finner den søknaden som best svarer på kriteriene om å redde liv og helse, men også kan beskytte verdier, sier Bøhler.

Han mener det er naturlig for Brannvernforeningen å lyse ut en pris som dette.

– For oss er det viktig å være åpne for nye ideer og gode løsninger, og spille en aktiv rolle i samfunnet.

Vi gjør dette fordi vi på den måten kan redde liv ved å være et bindeledd mellom forskning, næringsliv og det offentlige, sier Bøhler.

Selv om han har flere ideer til emner søknadene kan handle om, er det vanskelig for Bøhler å si noe om hva som kan være den beste, nye oppfinnelsen.

– Vi trenger den gode løsningen og håper at noen har de gode forslagene. Derfor håper vi på at mange vil vise sin interesse og fremme søknader som kan hjelpe til med å redde liv, sier Bøhler.

– Så lenge ideen er god og kan gjennomføres, så har du en god start. Hvis den også er et svar på kriteriene og kan være til nytte for mange, så bør du søke, oppfordrer han.

Norsk Byggebransje er opptatt av å ta samfunnsansvar. En viktig del av det, er å bidra til at relevant, interessant og viktig informasjon gjøres tilgjengelig for våre lesere. Denne artikkelen er publisert i samspill med Brannvernforeningen.