Kirsti Lovise Slotsvik skal lede DOGAs arbeid på tvers av sektorer og bransjer. Foto: DOGA
Sist oppdatert: 19-06-2024 Pressemelding 

Ny styreleder i DOGA

Kirsti Lovise Slotsvik er utnevnt til ny styreleder i DOGA. En prioritert oppgave blir videreutvikling av DOGAs rolle i den grønne omstillingen.

- DOGA er en spennende virksomhet og et viktig virkemiddel for innovasjon og omstilling.

- Jeg gleder meg til å være med på å videreutvikle DOGAs samfunnsrolle og til å fremme design og arkitektur som verktøy for innovasjon i næringsliv og offentlig sektor, sier Slotsvik.

Bli mester - Slik tar du mesterbrevet

Kirsti Lovise Slotsvik er utdannet landskapsarkitekt og er i dag CEO i innovasjonsselskapet ÅKP i Ålesund.

Hun har tidligere vært direktør for Kystverket (2007–2019) og Jernbaneverket (2019–2023) og har hatt flere ledende stillinger i Statens vegvesen.

- Jeg er veldig glad for at Kirsti har takket ja til å bli vår nye styreleder.

- Jeg ser fram til et godt samarbeid i årene fremover om å bruke design og arkitektur til å løse samfunnsutfordringer, skape et grønt og lønnsomt næringsliv og forme bærekraftige byer og steder, sier administrerende direktør, Tor Inge Hjemdal.

Byggeplasser er travle knutepunkter med høy aktivitet, mange arbeidere, materialer og tunge maskiner i konstant bevegelse. I dette kaoset er det lett at ømfintlig utstyr som heiser blir utsatt for skade.

Det er Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) som utnevner styrelederen i DOGA.

- DOGA samler de som ønsker å finne nye, grønne og lønnsomme løsninger for fremtiden. For å lykkes må vi jobbe sammen på tvers av sektorer og bransjer, og her har DOGA en nøkkelrolle som pådriver.

- Slotsvik har akkurat den bakgrunnen og kompetansen som trengs for å lede dette arbeidet fremover, sier statssekretær i KDD, Sigrun Wiggen Prestbakmo.

 Kirsti Lovise Slotsvik overtar styrelederrollen etter Toril Bariusdotter Ressem. DOGAs styre består i tillegg av styremedlemmene Helle Moen, Lisbeth Iversen, Yashar Hanstad, Truls Brataas og Kim-André Gabrielsen.