Nypappen lanserer en lesbar, identitetssterk og robust byplan med mange skaleringsmuligheter og gode byromskvaliteter. Det er store muligheter for fleksibilitet i bygningsvolumene innenfor et godt posisjonert og anvendelig kvartals-system. Ill: Dyrvik Arkitekter AS, JAJA Architects ApS
Sist oppdatert: 19-11-2020

Vant konkurransen om Peterson-tomten

Mandag 2. mars gikk startskuddet for ny arkitektkonkurranse om utvikling av sentrumsnære Petersontomten i Sarpsborg. Målet er å transformere området fra industri til en levende bydel med boliger og næring.

Konkurransen ble gjennomføret som en begrenset arkitektkonkurranse hvor fem team ble valgt ut. Nå melder Norske arkitekters landsforbund (NAL), at det er «Nypappen» som er tatt fram av Dyrvik arkitekter, Jaja Architects og Dronninga landskap som til slutt sto igjen som vinnere av konkurransen. 

Det kom inn 45 søknader til prekvalifiseringen om å bli med i idékonkurransen. Fem team ble valgt ut til å delta i konkurransen.

Målet er å transformere området i Sarpsborg fra industri til en levende bydel med boliger og næring. Konkurransen skal danne grunnlag for en påfølgende reguleringsplan og et utbyggingskonsept for området.

Petersontomten har vært en «propp» i randsonen av Sarpsborg sentrum, og skal nå åpnes opp og integreres i byveven. Området binder sammen overordnete grøntdrag, og muliggjør koblinger mellom rekreasjons- og friområder nord og sør i Sarpsborg.

Prosjektet har i stor grad handlet om balansen mellom å skape gode nabolag og rammene for et godt liv, i samspill med å dra veksler på og bevare den lange historien med papir- og bølgepapp-produksjon i Sarpsborg.Vinneren av konkurransen får oppdraget med å regulere området, samt mulighet for utvikling og prosjektering av minst et boligprosjekt/ byggetrinn.

Juryen har følgende å si om vinneren:
Nypappen lanserer en lesbar, identitetssterk og robust byplan med mange skaleringsmuligheter og gode byromskvaliteter. Det er store muligheter for fleksibilitet i bygningsvolumene innenfor et godt posisjonert og anvendelig kvartals-system.

Forslaget skaper også lesbare byromsforløp, med fin gradering mellom mer og mindre offentlige fellesarealer, helt inn til de lokale naboskapene i hvert kvartal. Kvartalene er like fullt relativt åpne, noe som gir mulighet for snarveier og variasjoner av fellesskap.

Løsningen etablerer en sterk bydel med fin balanse mellom offentlige rom for det store felleskapet, og mer halvprivate rom for det nærmeste naboskapet. Forslaget benytter den gamle bebyggelsen på en offensiv og fruktbar måte, der også trinnvis utvikling håndteres godt. Samlet sett skaper forslaget ingen store problemer, men gir overbevisende og gode svar for hele konkurranseområdet.

Forslaget "Pappen for alle", fra A38 Arkitekter / ALT arkitektur / Arkitekt Kristine Jensen tegnestue / HBA arkitekter, fikk også hedrende omtale av juryen. 

Øvrige utkast (urangert) var:
«Arven etter Peterson» (Oslo Works / Sanden+Hodnekvam / Agraff)
«Papirbyen» (Snøhetta / edit/atelier, / Civitas)
«Petersonbyen - fra bølgepappfrabrikk til grønn bydel» ( COBE / Rambøll)