Harald Strand | Foto: Multiconsult/Marte Nordahl
Sist oppdatert: 02-07-2024 Pressemelding 

Takker for seg etter 55 år i Multiconsult

Etter 55 år i Multiconsult har Harald Strand valgt å pensjonere seg. Gjennom mange ulike roller har han vært viktig for selskapets utvikling. Den ungdommelige 80-åringen har satt varige spor.

Siden hans første arbeidsdag i Multiconsult i 1969 har Harald har hatt lang og imponerende karriere, både i oppdragsdimensjonen og innen linjeledelse.

I perioden 1990-2000 var han administrerende direktør og har etter dette ledet noen av de aller største og mest komplekse oppdragene i Multiconsult.

- Harald har gjennom sine ulike roller hatt stor betydning for utviklingen av Multiconsult.

- Han er et fantastisk eksempel på hvordan vi i løpet av vår karriere kan skifte fra å være toppleder, oppdragsleder og nå en viktig støtte og mentor for svært mange.

- Han representerer en standard som har vært viktig for den posisjonen vi har blant kunder, partnere og medarbeidere i dag, sier konsernsjef Grethe Bergly.

Pioner innen prosjekteringsledelse

Gjennom 70-tallet var ikke prosjekteringsledelse regnet som et eget fag for landbaserte prosjekter. På den tiden var det byggherrens prosjektleder eller arkitekten som ledet prosjekteringsmøtene.

Mange byggherrer mente lenge at det var unødvendig å betale for egne prosjekteringsledere.

I 1984 fikk Multiconsult kontrakt på prosjekteringsledelse av Kreditkassens nye hovedkontor på Majorstuen. Harald ble satt på oppgaven.

− Faget var ennå umodent og mye av arbeidet gikk ut på å utarbeide egnede metoder og systemer, forteller Harald Strand, som husker perioden som utrolig lærerik og spennende.

Harald har alltid vært fascinert av mangfoldet i prosjekteringslederrollen, der hvert enkelt prosjekt består av nye prosjekter, nye kunder, nye medarbeidere og nye utfordringer.

Opp gjennom årene har han bidratt sterkt til å profesjonalisere prosjekteringslederrollen til det den har blitt i dag - og har selv stått frem som det beste eksempelet på hvordan rollen skal utøves.

I perioden 2000 – 2017 arbeidet Strand som prosjekteringsleder og prosjekteringsgruppeleder i store prosjekter som Akershus sykehus, Nytt laboratoriebygg på Radiumhospitalet og «Odontologen» ved universitetet i Bergen og Campus Ås, samlokalisering av Veterinærhøyskolen og Veterinærinstituttet.

− Å være leder og ikke minst prosjekteringsleder, kan sammenlignes med å drive tikamp i friidrett.

- For å vinne behøver du ikke være på topp i noen øvelse, men du må være ganske god i de fleste. Og sånn er det også med prosjekteringsledelse, forklarer han.

Som leder har han vært opptatt av å være tydelig.

Nettopp fordi det kan være stor forskjell på hvordan et budskap formidles og hvordan det oppfattes. Han presiserer at tydelighet også er viktig når vi leverer fra oss en oppgave.

- Vi må være nøye med å spesifisere hvilket grunnlag vi har hatt for å utføre oppgaven.

- Hva materialet er ment å kunne brukes til og ikke minst, hva det ikke kan brukes til. Å forvente at andre må forstå at det finnes begrensninger knyttet til bruk, skaper lett problemer, sier Harald Strand.

En kunnskaps- og erfaringsbank

Erfaringen og kompetansen til Harald har bare blitt viktigere og viktigere ettersom prosjektene har blitt større og mer komplekse.

Han har selv vært bevisst betydningen av å overføre egen kompetanse til de han har arbeidet sammen med. Harald mener at læring gjennom praktisk erfaring er den beste etterutdanning en medarbeider kan få.

- For oss som har vært så heldig å jobbe tett med han, har han vært den fødte læremester med et veldig bevisst forhold til å dele kunnskap og kompetanse.

- Det Harald lærer fra seg ikke står i en lærebok. Det handler om hvordan man møter kunden og hvordan man angriper og løser utfordringer, forteller Randi Brekke, senior prosjekteringsleder i Store Oppdrag i Multiconsult.

Avslutter reisen 

Ved fylte 80 år, 55 år i Multiconsult og 13 år på overtid, tok Harald nylig et valg om å gå av med pensjon i sommer.

Med Harald avslutter en ny bauta sin karriere, men han blir ikke glemt med det første. Til det har han satt for store spor.

- Det er et stort kompetansegap som skal fylles når Harald nå blir pensjonist. Han står som et forbilde for mange av oss i kraft av sin ungdommelighet som virker helt uberørt av alder.

- Fremover må vi sørge for å ta med oss hans profesjonelle arbeidsmåte, hans evne til å skape tillit og dialog med kundene, men mest av alt håper jeg at vi tar med oss viktighetene av å dele erfaring og løfte frem unge talenter, sier Grete Bergly.

Gjest i Prosjekteffekt Podden 

Harald Strand var nylig gjest i Prosjekteffekt Podden. I denne podcasten deler Harald Strand villig av sin kompetanse og erfaringer innen styring og ledelse av store prosjekter.​​​​​​​