Fra venstre: Robin Rathe, selger RenCon Trondheim, Roy-Krister Gangsø, prosjektleder for konstruksjoner, Skanska og Knut Schawland, avdelingsleder RenCon Trondheim. Foto: Optimera 
Sist oppdatert: 04-12-2023 Pressemelding

Gigantkontrakt til RenCon og Optimera

RenCon og Optimera med gigantkontrakt for levering til Nord-Norges største veiprosjekt. RenCon har inngått en svært omfattende avtale med Skanska om levering av armeringstilbehør og forbruksmateriell til Nord Norges største samferdselsprosjekt, OPS Hålogalandsvegen.

- Vi er stolte over å få samarbeide med Skanska, som er verdensledende på denne type OPS-prosjekter. Med denne svært store kontrakten tar RenCon definitivt et steg videre, og viser at vi er en attraktiv samarbeidspartner også på de aller største og mest omfattende anleggsprosjektene i Norge.

- Med hele Optimeras organisasjon i ryggen skal vi levere bærekraftig, effektiv logistikk og levere alt av armeringstilbehør, trelast og annet forbruksmateriell de 5,5 årene som veiutbyggingen vil pågå, sier direktør i RenCon, Jarle Kristiansen.

RenCon er en heleid og integrert del av Norges største byggevareaktør Optimera, og en ledende leverandør av forbruksmateriell og utleie av forskalingsprodukter til betongentreprenører.

Leveransen er et samarbeid mellom Montér Harstad lokalt og RenCon sin avdeling i Trondheim. Alle varene til RenCon er nå tilgjengelig for alle entreprenørene i Nord-Norge på Montérs varehus i Harstad.

Høye klimaambisjoner med BREEAM-sertifisering – unik i sin størrelsesorden

Bygging av OPS Hålogalandsvegen er en del av transportforbindelsen mellom Lofoten, Vesterålen, Harstad/ Narvik Lufthavn og E6.

Totalt består det av mer enn 80 kilometer ny vei, inkludert syv tunneler og 22 broer. Skanska skal også stå for vedlikeholdet av veien i 15 år etter ferdigstillelse. Byggekontrakten har en verdi på 11,4 milliarder kroner eks. mva.

OPS Hålogalandsvegen RenCon Skanska: Foto: Optimera 

- Vi er svært fornøyde med avtalen vi har inngått med Optimera.

- Vår opplevelse er at de møter våre krav, og leverer det vi etterspør. På bakgrunn av dette, samt gjennom å tilby en samlet leveranse for trelast og forbruksmateriell, landet vi på at dette var den beste løsningen for vårt prosjekt.

- Ikke minst står jo bransjen vår i krevende tider, og det er viktig for oss å benytte leverandører som stiller med god erfaring og kompetanse, produktleveranser av høy kvalitet samt god logistikk.

- Det mener jeg vi får fra Optimera og RenCon, sier prosjektleder for konstruksjoner i Skanska, Roy-Krister Gangsø.

Prosjektet E10/rv. 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt ble anskaffet som et offentlig-privat samarbeid (OPS).

Både oppdragsgiver Statens Vegvesen og Skanska har satt seg høye klima- og miljøambisjoner for at byggingen av OPS Hålogalandsvegen.

Prosjektet skal fungere som en pilot for å teste ut tiltak for mer klimasmart og mindre miljøbelastende veiutvikling.

SmartDok forenkler HMS og Sikkerhet

Ledende på miljø og bærekraft i byggevarebransjen

Avdelingsleder Knut Schawland har, sammen med selger Robin Rathe hos RenCon Trondheim, hatt ansvaret for forhandlingene.

- Både når det gjelder nullutslippstransport, men også tredjepartslogistikk, miljørapportering, dokumentasjon og på produkt er Optimera og RenCon per i dag ledende i den norske byggevarebransjen.

- Vi har også bred erfaring med å levere til BREEAM-prosjekter, og gleder oss over å få bidra til at pilotprosjektet lykkes i sine klima- og miljøambisjoner, sier Schawland.

Mens Skanska er hovedentreprenør på prosjektet, som etter planen skal stå ferdig sent i 2028, skal Hæhre Entreprenør også bygge vei og tunnel i en underenterprise på deler av dette.