NIELSTORP+ arkitekter tar opp ny partner med nytt ansvarsområde
Herman Hagelsteen bklir ny partner i NIELSTORP+ arkitekter

NIELSTORP+ arkitekter ny partner med nytt ansvarsområde

Herman Hagelsteen blir fra 1. juni 2020 ny partner hos NIELSTORP+ arkitekter. Herman har en spennende bakgrunn med bla. åtte års bransjeerfaring fra Hong Kong der han jobbet med utvikling av større mix use prosjekter. Siden han kom til NIELSTORP+ arkitekter i 2016 har han fokusert på større reguleringsarbeider, hotellutvikling og privatboliger.

Som prosjektleder for Lilleakerveien 47 har Herman ledet arbeidet med en helhetlig, nytenkende plan for ca 120 boliger. Prosjektet skaleres i en oppdelt bygningsmasse tilpasset nærområdet med opparbeidede uteområder og parkdannelse.

NIELSTORP+ arkitekter vil med opptaket av Herman Hagelsteen som partner videreutvikle kontorets fokus på prosjektutvikling og muligheter der kvaliteten på både eksisterende og nye bygninger blir mest hensiktsmessig, og fortsetter sitt fokus på målrettet arbeid med prosjekter der man i tidlig fase legger et godt grunnlag for fleksibilitet og videre utvikling.

Som partner vil Herman Hagelsteen i tillegg til arkitekturprosjektering jobbe med forretningsutvikling og markedskommunikasjon.

«Med Herman på laget som ny partner, har vi styrket oss ytterlige for fremtiden», sier en fornøyd Niels A. Torp.