Bygg21-signaturen ble lansert under Arendalsuka.
Bygg21-signaturen ble lansert under Arendalsuka. Daglig leder Katharina Bramslev signerte for Grønn Byggallianse. 

Bygg21-signaturen lansert under Arendalsuka

Med Bygg21-signaturen kan bygg- og eiendomsnæringen vise handlekraft på veien mot en bedre og mer effektiv næring. – Næringen må sette opp farten i det grønne skiftet. Bygg 21s 10 kvalitetsprinsipper viser hvordan, sier daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Bramslev.

En rekke bedrifter stod klare til å skrive under da Bygg21-signaturen ble lansert under Arendalsuka. 

Ved å signere bekrefter bedriftene at de vil støtte opp om bruk av beste praksis for en mer bærekraftig, produktiv og kostnadseffektiv næring.

Solide retningslinjer for bærekraft
Bedriftene velger selv hvilke av Bygg21s tiltak de vil følge opp. Ett av tiltakene er å bruke Bygg21s 10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder.

- Bygg21s 10 kvalitetsprinsipper er solide og nyttige retningslinjer for bedrifter som vil gjøre vår bransje bærekraftig, sier daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Bramslev, som signerte kampanjen under Arendalsuka.

Da regjeringen inviterte til næringslivets klimakonferanse i juni, ble hastverket i det grønne skiftet understreket.

På vegne av klima- og miljødepartementet hadde Climate Change & Sustainability EY Norge undersøkt hvor langt ulike næringer har kommet i utviklingen av grønn konkurransekraft. Budskapet i utredningen var tydelig: Vi må sette opp farten.

- For å gjøre bærekraft til det selvfølgelige valget i bygg- og eiendomssektoren må vi dele kunnskap og eksempler på gode løsninger, sier Bramslev.

10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder
Grønn Byggallianse er en av aktørene som har bidratt i å definere beste praksis sammen med Bygg21, i det brede faglige samarbeidet om å lage 10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder:

Gode bygg og områder stimulerer til kontakt, aktivitet og opplevelser
Gode bygg og områder gir gode lysforhold og utsyn
Gode bygg og områder gir god luftkvalitet og lav støybelastning
Gode bygg og områder ivaretar sikkerhet
Gode bygg og områder ivaretar god tilgjengelighet til og på stedet
Gode bygg og områder har lang levetid
Gode bygg og områder gir smart utnyttelse av arealene
Gode bygg og områder utnytter energien godt
Gode bygg og områder er bygget med god ressursutnyttelse og lave klimagassutslipp
Gode bygg og områder gir lave drifts- og vedlikeholdskostnader
Inspirasjon for myndigheter og utbyggere
Kvalitetsprinsippene gir både inspirasjon og praktiske løsninger, som kan hjelpe bygg- og eiendomssektoren i å ta bærekraftige valg.

- Prinsippene kan brukes på nasjonalt nivå, som innspill til teknisk forskrift. Like relevante og nyttige er de for lokale planmyndigheter og den enkelte utbygger, som inspirasjon og retningslinjer, sier Bramslev.

Om din bedrift ønsker å signere Bygg21 kan dere gjøre så her