F.v.: Prosjektingeniør Louise Benedikte Gjelseth, leder attraktivitet Tommy Johansen og prosjektingeniør Indujan Kathirgamanathan. Foto: Veidekke
Sist oppdatert: 03-06-2024 Pressemelding 

Nå vil «alle» vil jobbe hos Veidekke

Aldri før har så mange nyutdannede søkt seg til Veidekke: I løpet av våren har 700 yrkesfagelever søkt lærlingeplass og mer enn 1.000 høyskole-/universitetsutdan­nede har søkt jobb etter endt utdannelse.

Dette er en økning på mer enn 300 % på to år. I tillegg har rekordhøye 1.200 ingeniører søkt på 70 ledige sommerjobber.

Veidekke har i lang tid jobbet med å attrahere ingeniører og fagarbeidere både til selskapet og til bransjen.

Å få ungdom til å velge fagutdanning har lenge vært et sentralt mål og siden 2016 er betydelige ressurser lagt ned for å øke statusen til yrkesfagene, særlig blant unge kvinner.

- Vi er veldig glade for at mange vil til oss.

- De gode søkertallene er nok både en følge av at Veidekke har oppnådd gode resultater tross urolige tider i bygg- og anleggsbransjen, men også at flere har fått oss på radaren gjennom vårt rekrutteringsarbeid.

- Konkurransen om de unge talentene er knallhard fra rådgivere/konsulenter, de andre entreprenørene og fra andre bransjer.

- Selv om det er hyggelig å gjøre det godt i ulike attraktivitetsmålinger, er det viktigste for oss å få tak i de riktige folkene, forteller Tommy Johansen, leder for attraktivitet i Veidekke.

Veidekke er Norges største entreprenørselskap og trenger derfor et solid påfyll av nye medarbeidere også i år.

Selskapet skal i Norge ansette 123 lærlinger, 70 høyskole- og universitetsutdan­nede og 70 studenter til sommerjobb, så konkurransen er hard.

Samtidig skulle Veidekke gjerne hatt flere søkere innen tømmer- og betongfag, særlig i de store byene.

- Om lag 30 % av søkerne til Veidekkes program for nyutdannede ingeniører er kvinner.

- Det er på nivå med andelen som uteksamineres fra universitets- og høyskoleutdanningen årlig.

- Vi er greit fornøyde med det siden mange kvinner tradisjonelt velger jobb som rådgivere.

- Men andelen unge jenter som søker lærlingeplass hos oss er på 11 %, noe som på sikt vil bidra til å øke kvinneandelen blant fagarbeidere som i dag er på beskjedne 3 % hos oss, avslutter Tommy Johansen.