Kraftig boligprisoppgang i borettslag
– Prisveksten er nå dessverre en driver for økte forskjeller, sier adm. direktør i NBBL Bård Folke Fredriksen. Foto: Nadia Frantsen.
Sist oppdatert: 07-04-2021

Kraftig prisoppgang i borettslag

NBBLs prisstatistikk viser at prisen på borettslagsboliger økte hele 5,6 prosent i 1. kvartal 2021. Borettslagsprisene ligger dermed 11,5 prosent høyere enn på samme tid i fjor.

Det var byene som hadde høyest prisvekst siste kvartal. Om vi sammenligner med prisene for ett år tilbake, har prisene økt mest i Oslo og Tromsø.

– Boligprisene har steget kraftig som følge av lav rente og en sterk tro på arbeidsmarkedet og egen inntektssikkerhet, til tross for at ledigheten er høy. På kort sikt mener NBBL at prisveksten kan dempes av raskere renteoppgang.

HRP - Prosjektledelse fra A til Å

-På lengre sikt bør det bygges flere boliger for å møte den store etterspørselen, sier sjeføkonom i NBBL, Christian Frengstad Bjerknes i en melding. 

Prisveksten bekymrer
– Det er de som står utenfor boligmarkedet, for eksempel unge uten foreldrebank og nyskilte, som betaler prisen for en galopperende boligprisvekst. Prisveksten er nå dessverre en driver for økte forskjeller.

Prisveksten bekymrer NBBL
Fotnote: Det er brudd i prisrekken 1. kvartal 2019 ettersom regionsvektene i modellen ble oppdatert og omsetninger fra boligbyggelagene OBOS og BOB ble inkludert i statistikken fra 2019.

-Dersom stadig flere presses ut av boligmarkedet i storbyene kan det på sikt skade arbeidsmobiliteten og produktiviteten i norsk økonomi. Det er derfor avgjørende at myndighetene og boligbyggerne samarbeider for å bedre balansen mellom tilbud og etterspørsel i boligmarkedet, sier adm. direktør i NBBL, Bård Folke Fredriksen.

Scanmark Service AS| skreddersydde løsninger på garasjeporter som matcher ditt hus og miljø