Daglig leder Elisabeth Lange, i WSN etterlyser flere lærlingeplasser
Daglig leder i WSN, Elisabeth Lange har brent for yrkesfagene i over 20 år, men innrømmer at mye gjenstår før fagene får den status de fortjener. Foto: WorldSkills Norway 
Sist endret: 17-07-2020 

Etterlyser flere lærlingeplasser

Byggebransjen er Norges største landbaserte næring og er helt sentral i det norske velferdssamfunnet. Bransjen formelig skriker etter kvalifisert arbeidskraft, men til tross for en rekke spennende nyvinninger innen automatisering og digitalisering sliter man fortsatt med å overbevise ungdommen om de enorme mulighetene som venter på den som velger yrkesfag. 

Bransjen har de siste årene også blitt langt grønnere og fokus på miljø, og bærekraft er i dag like viktig for den lille lokale maler bedriften som hos de store konsernene som bygger for milliarder hvert år. 

Byggenæringen er i kontinuerlig utvikling og nye smarte løsninger, produkter og arbeidsmetoder tas i bruk hele tiden. Bransjen er ikke den samme som den var for 20 år siden og den digitale, grønne utviklingen er bare så vidt begynt. 

Faktisk er det få, om noen tradisjonelle bransjer i Norge hvor utviklingen går raskere. Bransjen er en honningkrukke av muligheter for dagens unge og det er nettopp dette WorldSkills Norway (WSN), retter søkelyset på. 

Som en ideell organisasjon arbeider WSN for å høyne statusen, interessen og kvaliteten på norsk yrkesutdanning. Organisasjonen ble etablert i 1990, som et trepartssamarbeid mellom myndigheter, arbeidsgivere- og arbeidstakerorganisasjoner. Vi slo av en hyggelig bransjeprat med Daglig leder Elisabeth Lange, som startet i WSN for over 20 år siden. 

Spennende og givende  
-I starten jobbet jeg deltid i kombinasjon med andre oppgaver, men i 2009 ble det en fulltidsjobb. Det har vært mye jobb, men utrolig spennende og givende. Ikke minst å få delta på alle våre arrangementer hvor man kommer tett på alle de flotte elevene, lærlingene og fagarbeiderne vi har gleden av å jobbe med hver dag. 

WorldSkills Norway har blant annet ansvar for det norske Yrkeslandslaget som hvert annet år deltar i de internasjonale konkurransene WorldSkills Competition (Yrkes-VM) og EuroSkills (Yrkes-EM). I tillegg arrangerer de Skole-NM hvert år, og Yrkes-NM hvert 2. år i samarbeid med fylkeskommunene. 

Arbeidsoppgavene i WSN var mange de første årene og Lange trekker spesielt fram nettverksbygging med næringsliv, skoler og offentlige myndigheter, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt, som en av de viktigste faktorene for deres suksess. 

-Vi har nå solide krefter i ryggen i tillegg til nærmere 50 medlemsorganisasjoner, som vi gjerne ser vokse i årene som kommer. Hos oss finnes plass til mange flere som ønsker fremme den norske håndverker. 

Praten går løst og vi snakker om alt fra skole, utdanning, lærlinger, reform -94 og behovet for at flere politikere viser engasjement for yrkesfagene.

-Kristin Halvorsen fortjener ros, sier Lange. Hun var den første politikeren som brydde seg. Hennes engasjement strakk seg langt utover presse og talerstolen, hun reiste sammen med oss og satte yrkesfag på kartet. Det har nok vært med å påvirke at flere politikere våkner og ser hvor viktig yrkesfagene er for både ungdommen og det norsk arbeidsliv. 

Det er lett å kjenne på Langes brennende engasjement for yrkesfagene som er like stort i dag som for 20 år siden. Gjennom årene har WSN oppnådd mye, men Lange legger ikke skjul på at det gjenstår mye jobb før yrkesfagene har den status de fortjener. 

Yrkesfag er en fremtidsrettet utdanning som gir gode jobbutsikter innen nesten 200 ulike yrker. For alle unge som vurderer yrkesfag, eller ønsker mer informasjon om alle mulighetene bransjen har å by på, har Lange og WSN følgende tips på veien.

  • Kun to års skolegang før betalt læretid
  • Gode muligheter for fast jobb
  • Over 200 yrker å velge blant
  • Stor variasjon i arbeidsoppgaver og arbeidssted
  • Du unngår store studielån
  • Du får lønn mens du utdanner deg
  • Gode muligheter for å starte eget firma
  • Gode muligheter for etterutdanning 
  • Du får jobbe både i team og selvstendig 
  • Yrkesfag åpner for muligheter innen andre bransjer

På spørsmål om hva den største utfordringen er, slik hun og WMS ser det kommer svaret direkte: 
-Lærlingeplasser! Det er smart av bedriftene å ta inn lærlinger, da det sikrer rekrutteringsgrunnlaget for fremtiden og viser at bedriften tar samfunnsansvar. Bedriften får i tillegg tilskudd fra myndighetene, og stiller sterkere ved offentlige anbud. 

Norsk Byggebransje støtter helhjertet opp rundt WSN og vil selvsagt bidra til at ungdommer velger yrkesfag og at flere arbeidsgivere velger å bli lærlingebedrifter! Tar du utfordringen? Bli lærlingebedrift

Bak WorldSkills Norway (WSN) står den Norske Regjering, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), LO, YS, Utdanningsdirektoratet, Kommunesektorens Interesseorganisasjon (KS) og en rekke landsforeninger, fagforbund, opplæringskontorer, skoler og fylkeskommuner.