- I dag har vi passert 1 000 ansatte i Norge og er nesten 7 000 ansatte i Norden. Av våre 1 000 ansatte i Norge er 64 kvinner og vi har over 120 lærlinger, av disse 19 av disse er jenter. En andel vi jobber med å øke, forteller administrerende direktør Torkil Skancke Hansen. Foto: Assemblin 
Sist oppdatert: 21-09-2023 Bransjeprat

Alt handler om kompetanse

Assemblin Norge går sin egen vei og har en helt annen strategi enn sine kolleger i bransjen. Vi har tatt en bransjeprat med administrerende direktør Torkil Skancke Hansen.

Fortell oss litt om din bakgrunn?

- Jeg er utdannet rørlegger og VVS ingeniør med økonomisk utdanning og startet min karriere hos Drammen Rør midt på 90-tallet. Bedriften ble starten på Assemblin konsernet, men veien dit er spesiell. Bedriften ble kjøpt opp og under reisens gang har mange bedrifter blitt inkludert.

- Fram til at investeringsselskapet Triton kjøpte den nordiske organisasjonen fri fra nederlandsk eierskap og dannet konsernet Assemblin i 2015.

- I dag har vi passert 1 000 ansatte i Norge og er nesten 7 000 ansatte i Norden. Av våre 1 000 ansatte i Norge er 64 kvinner og vi har over 120 lærlinger, av disse 19 av disse er jenter. En andel vi jobber med å øke.

- Assemblin var i utgangspunktet et rent rørkonsern. I dag står vi godt på tre bein med rør, ventilasjon og elektro. Der aktører som Bravida, GK og Caverion sentraliserer, går vi i motsatt retning. Strategisk skal vi danne tre ulike AS i konsernet, alle med sitt eget fag.

- Vi omsetter for 2,1 milliarder på det norske markedet, fordelt på 200 millioner på elektro, 250 millioner på ventilasjon og resterende på rør. Totalt i Norge, Sverige og Finland omsetter vi for snart 15 milliarder kroner.

- Grunnmuren i vår organisasjon er våre lokale avdelinger. De har hver for seg samlet den kompetanse og de ressurser de trenger for å dekke de lokale behovene.

- Vi tror oppriktig på damer i byggebransjen. Assemblin har en klar og målbar strategi, og har forankret våre ambisjoner for rekruttering av kvinner i ledergruppen. Foto: Assemblin 

Hvordan jobber dere med rekruttering for å styrke mangfold og kjønnsbalanse?

- Vi har strategiske og konkrete mål, men vi må være ærlig - alt handler om kompetanse, uansett stilling vi skal rekruttere til. Vi ønsker å ansette flere damer, men vil alltid velge den kandidaten som er best egnet for hver stilling.

- Hvor dyktige vi er til å rekruttere damer, det er vanskelig å svare på. Vi har garantert mye å hente, for en god kjønnsbalanse kommer ikke av seg selv. Det krever innsats, fokus og kontinuerlig jobb som må gjennomsyre hele organisasjonen.

Dere har vært gullpartner til Ingeborg-nettverket siden 2019, hvorfor?

- Vi tror oppriktig på damer i byggebransjen. Assemblin har en klar og målbar strategi, og har forankret våre ambisjoner for rekruttering av kvinner i ledergruppen.

- Kvinner utfører jobben like godt som menn, tilfører mye positivt til arbeidsmiljøet og bidrar til at vi blir en sammensveiset familie. Det var veldig naturlig for oss å være gullpartner.

- På veggen bak meg henger strategien, med konkrete mål som f.eks å ansette 50 damer i produksjon innen 2024. Så langt har vi kommet halvveis.

- For Assemblin er dette oppriktig og vi har gjennomført flere tiltak. Vi leide f.eks et stort rom på Hotell
Opera i Oslo og inviterte alle kvinner i konsernet, fra utførende håndverkere til salg, administrasjon, renholder og toppledelsen.

- Alt for å få deres input, rundt hva som skal til for at vi kan ansette flere og hvordan jobber vi best for å beholde flere.

Hvordan har Ingeborg-nettverket påvirket rørbransjen og byggenæringen gjennom årene?

- Nettverket skaper oppmerksomhet rundt tema kvinner i rørbransjen og gjort en fantastisk jobb med tematikken. De har gjort Ingeborg-nettverket veldig synlig og løftet frem gode rollemodeller. Det vinner vi og alle andre partnere på.

- Vi må konstatere at ingenting kommer av seg selv. Skal vi, i fellesskap, få inn flere damer i bransjen må vi øke trykket og jobbe for det. Med fokus på målet om 20% kvinner i bransjen skal vi overvinne utfordringene og skape et godt fundament. Da vil det på sikt gå av seg selv.

- Personlig tror jeg målet er fullt oppnåelig og slår et slag spesielt for voksenlærlinger! I Assemblin har vi ekstremt god erfaring med å legge forholdene til rette for at voksne kvinner og menn får mulighet til å ta en ny utdannelse.

- De er motiverte, vet hva som kreves i arbeidslivet og er raskt produktive.

- Nå ser vi fram til Gullpartner samling i regi av Ingeborg-nettverket i september. Det er utrolig kult at nettverket har fått forsvarssjef Eirik Kristoffersen og generalmajor Elisabeth Michelsen til å komme på samlingen. Vi har alle mye å lære av Forsvaret, avslutter Skancke Hansen.