Slik leser du plantegningene
Utnyttelsesgrad %BYA, %BRA, TU. P-Rom og TEK 17. Det er ikke lett å skulle lese en plantegning, men hverdagsarkitekten er her for å hjelpe. Foto: Pixabay. 

Slik leser du plantegningene

Det er ikke alltid like lett å skjønne seg på alle forkortelsene og symbolene på en plantegningene, men med denne lille guiden i "baklomma" har du full kontroll neste gang du skal i møte med arkitekten eller entreprenørene. 

PBL – plan og bygningsloven
Plan og bygningsloven er gjeldene hvis det ikke finnes reguleringsbestemmelser, reguleringsplaner eller kommunale planer som overstyrer bestemmelsene i Plan og bygningsloven.

TEK17
TEK17 er tekniskforskrift som er gjeldende i dag. Tallet 17 kommer av at den ble gyldig fra 2017.

SAK10
SAK10 er byggesaksforskriften som er gjeldene i dag. Tallet 10 kommer at av den ble gyldig i 2010. Disse forskriftene dreier seg hovedsaklig om søkeprossessen og ansvar.

DiBK
DiBK er forkortelsen for Direktoratet for byggkvalitet og har ansvaret for å sjekke og godkjenne at firma har de korrekte kvalifikasjonene for å få sentral godkjenning, både TEK17 og SAK10 er tilgjengelig på deres nettsider . Der vil du også finne opplysninger om hva som er søknadspliktig og ikke.

Utnyttelsesgrad % BYA, % BRA og TU
Hvordan man skal beregne tomteutnyttelsen på en tomt er spesifisert i bestemmelsene. De aller fleste nye reguleringsplaner har påført %BYA på planen.

Normalt for tomter regulert til småhusbebyggelse ligger dette på 30-45% BYA. BYA betyr bebygd areal.

Litt eldre planer kan ha oppgitt % BRA i planene og da skal man regne med samlet BRA (bruksareal).

Gamle reguleringsplaner kan ha en eldre benevnelse som sier TU (tomteutnyttelse) som regnes på samme måten som BRA.

Hvis det ikke er påført noen % på reguleringsplanen eller i reguleringsbestemmelsene er det bebyggelsesplanen som angir utnyttelsesgraden. Denne er ofte noe vanskelige å finne nøyaktig tillatt utnyttelsesgrad da man må regne ut hvor mye inntegnet hus er i forholdt til tomta.

Hvis det heller ikke eksisterer så er det Plan og bygningsloven som gjelder. Denne har ikke noen bestemmelser som sier noe om utnyttelse på tomta, men en begrensing i gesims og mønehøyde. Sammen med lokale krav om parkering og uteområder vil man finne ut hvor mye man kan belaste tomten med.

BRA = bruksareal
Buksareal er arealet innenfor ytterveggene. Dvs de kvadratmeterne du har til disposisjon i din egen boenhet. Overbygde arealer som carporter, inngangspartier og overbygd terrasse må regnes med som tilleggsareal. Det samme på garasjer og boder.

Ved utregning av utnyttelse på tomta må også parkeringsplassene telles med.

BYA = bebygd areal
Bebygd areal er fotavtrykket til boligen på tomta inklusive overbygde konstruksjoner som er høyere enn 0,5 m over terreng. Dvs balkonger telles med i BYA, mens plattinger ikke gjør det.

Primærrom (P-rom)
Primærrom benyttes ikke i tekniske forskrifter, men er mye brukt i f.esk meglerbransjen. Primærrom er bruksareal i bolig minus boder med tilhørende vegger, pipe og skillevegger mellom boenheter.

Tilgjengelig boenhet
Begrepet «livsløpstandard» er byttet ut til begrepet «tilgjengelig bolig». Hvis soverom, stue, kjøkken og bad ligger på inngangsplanet må boligen utformes som en tilgjengelig boenhet. Dette kravet utløser en rekke tiltak som må gjøres på planen. I hovedsak betyr det at rommene må være store nok til å betjenes av noen i rullestol.

Forskjellige figurer og hva de symboliserer:

Slik leser du plantegningene

Hjelpemiddel
Arkitekt Sandmark har utarbeidet et «klipp og lim» ark med standard figurer for planløsninger i 1:100. Disse kan lastes ned kostnadsfritt av de som er
medlemmer hos Arkitekt Sandmark AS.

Om Arkitekt Sandmark
Artikkelen er skrevet Marianne Sandmark i Arkitekt Sandmark. Hun er utdannet arkitekt ved NTNU og har både master i arkitektur og bachelorgrad i kunsthistorie. Med bred erfaring fra jobb med  byggmestere, utbyggere, privatmarkedet, boligselgere og en og annen tiltakshaver er vi glade for at hun takket ja til et samarbeid med Norsk Byggebransje.

Arkitekt Sandmark AS tilbyr arkitekttjenester med tiltakshaveren i fokus og designer boliger med fokus både på det estetiske og det økonomiske, – en hverdagsarkitekt. www.arkitektsandmark.no