SmartDok forenkler HMS og Sikkerhet
Dokumentasjon og sjekklister er sentrale begrep når bedriftene i økende grad må følge nasjonale lover og forskrifter. Med SmartDok har bedriften full kontroll. Foto: SmartDok
Sist oppdatert: 24-08-2022 - Annonsørinnhold 

Forenkler HMS arbeidet

Med SmartDok HMS/KS Pro kan bedriften enkelt få på plass et HMS-system tilpasset bedriftens behov og ønsker samtidig som man følger alle lover og HMS forskrifter. 

Med SmartDok får du oversikt over:

I HMS-håndboka er det maler, tekster og assistent som gir informasjon om hva som må gjøres i bedriften og i systemet for å følge lov og forskrift.

Ved å starte med å gjennomføre risikovurderinger legges grunnlaget for å tilpasse rutiner, opplæring og sjekklister. Når disse følges har du som arbeidsgiver lagt grunnlaget for trygge og sikre arbeidsplasser samt god dokumentasjon.

Risikovurderinger
Tiltak dere finner som skal redusere risiko for at noe uønsket hender vil ofte gi behov for en rutine og/eller sjekkliste. Her kan dere benytte malen som ligger klar og tilpasse den til deres praktiske arbeidshverdag.

Dere kan også utarbeide helt egne dokumenter (rutiner, prosedyrer, instrukser) og sjekklister.

Når risiko er kartlagt ser dere hvilke behov det er for å få tiltak på plass for å redusere konsekvenser dersom f.eks en ulykke skjer. Dere kan da benytte mal for beredskap, førstehjelp og varsling som ligger i håndboka.

HMS/KS i SmartDok
Dokumentasjon og sjekklister er sentrale begrep når bedriftene i økende grad må følge nasjonale lover og forskrifter.

Rapportering
Det er også krav om at ansatte skal kunne melde fra dersom det oppstår nestenulykker, ulykker og andre uønskede hendelser. Modulen RUH (registrering av uønsket hendelse) settes opp slik at alle ansatte kan rapportere. 

Ved å ta i bruk modulen Forbedringsforslag og positive observasjoner vil de også kunne medvirke i HMS-arbeidet med gode forslag og observasjoner av hva som fungerer godt. Modulen Sikker Jobb Analyse (SJA) er klar til bruk, og i håndboka ligger det beskrivelse av når og hvordan denne skal brukes. 

Når aktuelle dokumenter er tilpasset, så publiseres håndboka. Den blir da tilgjengelig for alle ansatte. Her beskrives også bruk av sjekklistene og de øvrige modulene slik at forskriftskrav følges og det blir flyt i det systematiske HMS-arbeidet i bedriften.

Ta kontakt
Ved behov for bistand til risikovurderinger og videre arbeid med rutiner kan dere kontakte en godkjent bedriftshelsetjeneste eller
salg@smartdok.com for å bestille faghjelp.