Med solid erfaring innen forbruksanalyser, prosjektering, montering, installasjon, drift og overvåkning, leverer EnergiPluss  skreddersydde solcelleanlegg over hele Norge. Nå tar de et steg videre ved å implementere SmartDok for å styrke sitt internkontrollsystem, kvalitet og helse, miljø og sikkerhet. Foto: SmartDok 
Sist oppdatert: 18-07-2023 Annonsørinnhold

Det perfekte verktøyet 

Bærekraft og energieffektivisering står høyt på agendaen og solenergi har blitt en viktig nøkkelfaktor for å sikre bærekraftig energiforsyning.

Europaparlamentet har også foreslått en rekke tiltak for å redusere energiforbruket og utslippene av klimagasser.

Forslaget innebærer blant annet at ALLE nye bygg hvor det er teknisk mulig og økonomisk gjennomførbart, skal utstyres med solceller innen 2028.

For private boliger som gjennomgår større renoveringer har man fram til 2032 på seg for å installere solceller. 

Bedrifter som jobber med montering av solcellepaneler må håndtere en omfattende mengde dokumentasjon for å sikre kvalitet, sikkerhet og kundetilfredshet.

SmartDok er det perfekte verktøyet for å forenkle denne jobben.

Med SmartDok appen sparer man tid, samtidig som man reduserer risikoen for feil og forsinkelser. Dette fører igjen til lavere kostnader og raskere avkastning på investeringen. 

Foto: SmartDok 

Med SmartDoks skybasert plattform kan man enkelt samle, organisere og spore all dokumentasjon knyttet til hvert prosjekt.

Det gjør det enkelt å ha full oversikt over alle prosjekter, uansett om de er små eller store, privatkunder eller større innkjøpere.

Appen sparer både tid og ressurser, samtidig som man sikrer god kvalitet på all dokumentasjon.

Med SmartDok appen kan montørene legge all sin fokus på installasjoner av høy kvalitet.Kvaliteten på solcelleinstallasjoner er avgjørende for å maksimere levetid og ytelse.

SmartDok tilbyr funksjoner for å følge opp og kontrollere arbeidsprosesser, noe som bidrar til at bedrifter kan sikre at alle prosjekter utføres etter høyeste standard. Alt av underlag kan enkelt deles med sluttbrukeren.

Full kontroll på timer og lønn

SmartDok appen hjelper deg også med å holde styr på timeregistrering og lønn. Via den brukervennlige plattform kan man enkelt registrere, overvåke og administrere arbeidstid for alle ansatte.

Dette gir deg full kontroll og oversikt, noe som forenkler lønnsprosessen betydelig. Med SmartDok blir det enklere å sikre korrekt lønn til rett tid, noe som bidrar til økt medarbeidertilfredshet og effektivitet i bedriften.

Følger opp sikkerhetsrutiner og protokoller

Sikkerhet er ekstremt viktig inne solcellepanelindustrien, det har SmartDok selvsagt tatt hensyn til og via appen kan bedrifter enkelt dokumentere og følge opp sikkerhetsrutiner og protokoller. Dette reduserer risikoen for ulykker og sikrer at alle medarbeidere er godt informert om sikkerhetskravene på ett hvert oppdrag. . 

Skreddersy systemet

SmartDok er en fleksibel plattform som kan tilpasses hver bedrifts unike behov og arbeidsprosesser. Dette betyr at bedrifter kan skreddersy systemet for å passe deres spesifikke krav og forbedre egen arbeidsflyt.

SmartDok forenkler HMS og Sikkerhet

Økt konkurranseevne

Ved å bruke SmartDok som dokumentasjonssystem kan solcelleinstallatører forbedre egen effektivitet, sikkerhet og kvalitetskontroll.

Det sikrer bedriften økt konkurranseevne og større muligheter for å tiltrekke seg nye kunder, og prosjekter.

Oppsummert er SmartDok en nyttig ressurs for bedrifter som monterer solcellepaneler. Det forbedrer effektiviteten, sikkerheten og kvalitetskontrollen.

Sist men ikke minst kan du også samle tidrapportering for lønn, underlag for fakturering, planleggingsverktøy og dokumenthåndtering (tilbud, tegninger, rutiner) i SmartDok, slik at du får alt samlet i ett system.

Ta kontakt med oss hvis du synes dette høres interessant ut og ønsker å se nærmere på hvordan SmartDok kan hjelpe dere.