- Montørjentene representerer en veldig viktig del av det arbeidet som må til for å få flere jenter inn i elektrobransjen. Et arbeid som må spres over hele landet og inn opp forbundsnivå, sa energiminister Terje Aasland. Her avbildet med Montørjentene Kristin Thomsen (M. Thunestvedt), Henriette Thorsen (TECA), Line Aasheim (Los Elektro), Benedicte S. Larsen (LKAB Norge) og Kristine S. Sund (El-sikkerhet Midt-Norge). Foto: MER Marketing
Sist oppdatert: 29-05-2024 Pressemelding 

Vil ha slutt på gubbeveldet i elektrobransjen!

Montørjentene fikk storfint besøk da energiminister Terje Aasland (Ap) dukket opp på standen deres under første dag av Eliaden.

- Den jobben dere gjør er utrolig viktig og bør løftes ut i hele landet og opp på forbundsnivå.

- Det er på tide å få bukt med gubbeveldet som har preget elektrobransjen, sa energiministeren.

Aasland er selv utdannet energimontør med fagbrev, og gikk læretiden da den første Eliaden ble arrangert i 1984.

Han jobbet ved Skiensfjordens Kommunale Kraftselskap fra1982-1994, Norsk Elektriker- og kraftstasjonsforbund (1994-1999) og i EL & IT-Forbundet (1999-2005), før han ble stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i 2005.

Ingen jenter

- Da jeg utdannet meg i faget, var det ingen jenter. Heller ikke da jeg jobbet i forbundet. Det har heldigvis skjedd mye siden den gang, men fortsatt er bransjen dominert av menn.

- Skal det bildet endres, må vi bygge på de erfaringene Montørjentene har og den jobben de gjør med å snakke opp faget.

- I tillegg bør El og IT Forbundet stille plasser til disposisjon for jenter i besluttende organer, og med det bidra til å legge enda mer til rette for begge kjønn.

Aasland påpekte også viktigheten i at også bedriftene tok et ansvar for å utjevne kjønnsforskjellene i langt større grad enn det som er tilfellet i dag.

- Kvinner egner seg minst like godt i elektrobransjen som menn.

- I mange tilfeller enda mer, da de som søker seg til elektrofagene er svært motivert for jobben.

- I en tid hvor det er spådd stor mangel på fagkompetanse i årene framover, er det viktig å kunne rekruttere fra hele befolkningen.

- Det er også et faktum at arbeidsmiljøene ofte både blir bedre og mer effektive når begge kjønn er representert. Mangfold er viktig og helt nødvendig, understrekte han.

Lokomotivet i det grønne skiftet

Energiministeren trakk også fram den avgjørende rollen elektrobransjen har i det grønne skiftet.

- Bransjen sitter helt klart på en nøkkelposisjon.

- Vi er helt avhengig av at den bruker sin kompetanse og sin mulighet til å utnytte de muligheter som finnes til å elektrifisere, øke graden av fornybar energi og kutte klimagassutslipp.