– Vi er veldig glade og stolte over at Statens vegvesen har valgt oss som strategisk partner for denne nye avtalen, sier Torbjørn Eik-Nes, CEO i Accenture Norge. Foto: Accenture
Sist oppdatert: 29-11-2023 Pressemelding 

Accenture landet storkontrakt med Statens vegvesen

Statens vegvesen har valgt Accenture som strategisk partner til en ny porteføljeavtale for utvikling og forvaltning av IT-systemer for utbygging, drift og vedlikehold av veinettet i Norge. Accenture er innstilt som eneste leverandør til avtalen.

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Accenture har over flere år vært ansvarlig for utviklingen av mange av Statens vegvesens digitale tjenester.

Den nye avtalen strekker seg over fire år, med opsjoner for ytterligere fire år med bistand innen systemutvikling for flere av Vegvesenets satsingsområder innen utbygging, drift og vedlikehold av vei.

- Vi er veldig glade og stolte over at Statens vegvesen har valgt oss som strategisk partner for denne nye avtalen.

- Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet og levere kompetanse som sammen med Vegvesenet tar frem løsninger som støtter deres ambisjoner, sier Torbjørn Eik-Nes, CEO i Accenture Norge.

Høy innovasjonstakt

Accenture skal dekke systemporteføljen for flere av hovedområdene til Statens vegvesen innen utbygging, drift og vedlikehold av vei.  

Porteføljen består av flere hundre ulike IT-løsninger, og hovedtyngden av ressurser vil ligge på utviklere, testspesialister, UX- og dataingeniører.

Accenture vil jobbe proaktivt med ledelse og kompetansebygging og bidra til å danne sterke tverrfaglige team hos Statens vegvesen, også etter avtalens utløp.

Statens vegvesen er allerede langt fremme når det gjelder å ta i bruk ny teknologi, og Accenture vil jobbe strategisk for å støtte vegvesenets egne mål innen datadrevne initiativer og utforske nye innovasjonsområder.

SmartDok forenkler HMS og Sikkerhet

Viktig oppdrag

Accenture har over 1 100 ansatte i Norge, og en betydelig andel av konsulentene vil være engasjert hos Statens vegvesen.

Som et ledende konsulentselskap har Accenture lang erfaring med digitalisering av offentlig sektor, og leverer tjenester innen strategi, rådgivning og teknologi hos en rekke kunder i både offentlig og privat sektor.

- Dette er en viktig avtale for å fortsette å sikre et godt transportnett i Norge.

- Vi er glade for å kunne bidra til at Statens vegvesen kan jobbe effektivt for å sikre trygge og gode veier for den norske befolkningen, avslutter Eik-Nes.