AF Gruppen byggee det nye Tøyenbadet, Oslos nye hovedbad for idrett og publikum. Ill. Asplan Viak/Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
Sist oppdatert: 27-11-2023 Pressemelding 

Nye Tøyenbadet under lupen

Sweco har levert den første av to rapporter som kartlegger effekt- og energibehovet til flere av Oslo Kommunes utslippsfrie bygge- og anleggsplasser.

Kartleggingen tar utgangspunkt i både ferdigstilte og pågående byggeprosjekter, og skal hjelpe kommunen med å nå viktige klimamål.

Oslo kommune har som mål å gjøre alle sine egne bygge- og anleggsprosjekter utslippsfrie innen 2025. For å oppnå dette er det viktig å ha kunnskap om reelt effekt- og energiforbruk på kommunens bygge- og anleggsplasser.

- Rapporten fra Sweco skal gi kommunen verdifull kunnskap og anbefalinger for hvordan man kan planlegge og drifte utslippsfrie bygge- og anleggsplasser på en mest mulig effektiv og bærekraftig måte, sier energirådgiver Eirik Hordnes i Sweco.

Få kontroll over ditt tekniske anlegg.

Nye Tøyenbadet først under lupen

I den første av to rapporter har Sweco tatt utgangspunkt i energi- og forbruksdata hentet fra byggeplassen til Nye Tøyenbadet i Oslo.

Les også: AF skal bygge nye Tøyenbadet

Rapporten tar for seg ulike faktorer som påvirker effekt- og energiforbruk på byggeplassen, som for eksempel hvilke maskiner som brukes, og gir anbefalinger for hvordan man kan unngå uønskede effekttopper og redusere energiforbruket.

- I første omgang er det viktig å identifisere årsakene til effekttoppen og deretter implementere tiltak som kan hjelpe oss å senke dem.

- Tiltakene som anbefales er blant annet bruk av flere maskiner, stasjonære batteribanker, bedre planlegging og ladelogistikk, i tillegg til mer energieffektive brakker, forteller Hordnes.

EN SOLID ENTREPRENØRBEDRIFT

Tydelige anbefalinger

Sweco kommer også med anbefalinger for krav til forkunnskaper og tydelige kontraktskrav for å sikre effektiv planlegging og drift av utslippsfrie byggeplasser. Blant annet stilles det krav til energimåling, inkludert måleroppsett, tidsoppløsning for energidata og datainnsamling fra energimålere.

- Det viktigste vi gjør er å gi tydelige anbefalinger til krav som bør stilles fremover i alle kommunens bygge- og anleggsprosjekter for å kunne gjøre byggeplassene utslippsfrie.

- Kravene sier hva som må til for at kommunen skal kunne innhente nøkkeldata fra byggeprosjektene. Som uavhengige rådgivere har vi ingen bindinger til ett typisk produkt eller løsning.

- Vi står dermed fritt til å anbefale det vi mener er best, i motsetning til aktører med insentiver til å selge inn produkter.

- Slike uavhengige vurderinger er viktige for å kunne øke kunnskapsgrunnlaget i bransjen, forteller Hordnes.

Du finner hele rapporten her.