Arkitema og COWI inngår rammeavtale med Lillestrøm kommune
Foto: Christian Wangberg / Lillestrøm kommune
Sist oppdatert: 24-11-2022

Arkitema og COWI inngår rammeavtale med Lillestrøm kommune

Formålet med avtalen er å dekke kommunens behov for tjenester innen arkitektfagene arkitekt, interiørarkitekt og landskapsarkitekt.

Avtalen går over to år med opsjoner på ett pluss ett år. Oppdragene i avtalen vil variere i størrelse og omfang og kan omfatte prosjekter som nybygg, ombygging og utvidelse av eksisterende bygg.

– Lillestrøm er en kommune i vekst, og vi håper å kunne bidra til interessante prosjekter i alle faser, innen både plan- og landskap, bygnings- og interiøroppgaver.

-Vi ser frem til et godt samarbeid, og gleder oss til å jobbe med innovative og grønne planer, som vil gjøre Lillestrøm mer attraktiv for innbyggere og besøkende, sier Per-Olav Hagen, assosiert partner og forretningsområdesjef i Arkitema, i en melding. 

Kommunen har i dag rundt 90 000 innbyggere og har vært en av kommunene i landet med den raskest voksende befolkningen. I 2021 hadde kommunen en befolkningsvekst på 2,46 prosent.

Få kontroll over ditt tekniske anlegg.

– I planstrategien til Lillestrøm kommune står det at vi skal redusere klimagassutslippene og ha en god ressursforvaltning, samtidig som kommunen skal håndtere forventet befolkningsvekst.

-Vi ser frem til å samarbeide med COWI og Arkitema for å utvikle løsninger innenfor eiendomsområdet som
understøtter disse målsetningene, sier Axel Hauge, avdelingsleder i byggherreavdelingen i Lillestrøm kommune.

Etterspør grønne løsninger
Oppdragene til COWI og Arkitema vil inkludere mulighetsstudier, prosjektering av bygg, rehabilitering, reguleringsplaner, parker og utearealer, etc.

– Vi gleder oss til å slå hodene sammen med Arkitema for å hjelpe Lillestrøm med en bærekraftig og god utvikling.

-Innen landskapsarkitektfaget vil vi blant annet bidra med bevaring av naturmangfold, minskning av miljøbelastning og ivaretakelse av eksisterende flora og fauna, sier Aksel Dvergsten, økolog og seksjonsleder i COWI.

Ved nybygg vil kommunen etterspørre innovative og grønne løsninger, med fokus på livssykluskostnader, energieffektivitet og miljøvennlige materialvalg.

Alle prosjektene vil benytte seg av bygningsinformasjonsmodellering (BIM) som verktøy i prosjektene.

Arkitema og COWI var tilbydere i to delkontrakter der de ble rangert som nummer én på landskapsarkitektur (LARK) og nr. 2 på arkitektur (ARK) og interiørarkitektur (IARK). Det kan bli gjort avrop i alle tre fagretningene.