Astrid Stenersen er ny leder av Juridisk domene i buildingSMART Norge
Astrid Stenersen er ny leder av Juridisk domene i buildingSMART Norge. Foto: buildingSMART Norge
Sist oppdatert: 10-06-2024 Pressemelding 

Ny leder av Juridisk domene i buildingSMART Norge

Astrid Stenersen fra Advokatfirmaet Selmer er ny leder for Juridisk domene i buildingSMART Norge. Stenersen tar over for Reidar Lunde, som har vært leder siden 2020.

Domenet arbeider med juridiske problemstillinger knyttet til bruken av BIM. Det pågår for tiden også vurderinger av om domenet skal bidra med maler og veiledere til håndtering av åpenBIM i prosjekter og forvaltning.

Bruken av BIM og digitale tvillinger i bygge- og anleggsnæringen har økt vesentlig de siste årene. Med denne utviklingen kommer økt bruk av digitale verktøy, digital lagring, og utveksling og forvaltning av data.

Ved å samle relevante aktører fra bransjen ønsker buildingSMART Juridisk domene å bidra til å avdekke og avklare juridiske problemstillinger og bidra til å fremme informasjon om gode felles løsninger i tilknytning til bruk av BIM.

- Juridisk domene er et sted for kunnskapsdeling på tvers av byggebransjen. I domenemøtene har deltakerne presentert og diskutert ulike problemstillinger med sikte på å gjøre god forventningsavklaring og forebygge tvister.

- Reidar Lunde har gjort en solid jobb med å lede domenearbeidet frem til nå og jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven, sier Astrid Stenersen, senioradvokat i Selmer.

- buildingSMART Norge er veldig glad for at Astrid Stenersen tar over stafetten fra Reidar Lunde som har gjort en stor jobb for å løfte de juridiske aspektene som åpenBIM introduserer.

- Det viktigste formålet med å behandle de juridiske tema er å unngå konflikter. Deltakerne i domenet representerer næringen bredt og er sentrale i mye av arbeidet som skjer med å ta i bruk åpenBIM.

- Arbeidet i domenet er viktig for både deltakerne, buildingSMART og næringen.

- Vi gleder oss til det videre samarbeidet med Stenersen, sier daglig leder i buildingSMART Norge, Steen Sunesen.

Gruppen har som mål å få deltakere fra hele verdikjeden involvert i diskusjoner omkring sentrale juridiske problemstillinger, og ønsker spesielt at entreprenører, rådgivere og arkitekter melder seg inn.

Det er økende grad av kompleksitet både teknisk og juridisk i et moderne bygge og anleggsprosjekt, og det er viktig med tverrfaglig kompetanse som snakker sammen og sikrer god bruk av BIM og åpne standarder.

Deltakerne i bSN Juridisk domene er:

 • Advokatfirma Selmer med Johannes Meyer-Myklestad og Astrid Stenersen
 • Arkitektbedriftene med Anette Bakker
 • Cowi med Reidar Lunde
 • EBA med Toril Eng
 • RIF med Morten Gran (Pacta).
 • Statsbygg med Bjørn Kuvås
 • NTNU med Eilif Hjelseth
 • Nelfo med Cathrine Aspestrand
 • Neso med Mats Johansson
 • Multiconsult med Stian Østvoll Ingvaldsen
 • Oslobygg med Katarina Stokke
 • Statnett med Lillan Bugge
 • Aas-Jacobsen med Bjørnar Markussen
 • C3 Bim AS med Yassir Fayyaz