LINK arkitektur, i samarbeid med Carlstedt Arkitekter, tegner nye Västerås Akutsjukhus
LINK arkitektur, skal i samarbeid med Carlstedt Arkitekter, tegne nye Västerås Akutsjukhus. Foto: Hundven-Clements

LINK Arkitektur med storkontrakt i Sverige 

I skarp konkurranse er LINK arkitektur, med Carlstedt Arkitekter som underkonsulent, valgt ut til et arkitektoppdrag for det nye 85.000 kvm store akuttsykehuset i Västerås i Sverige.

- Oppdraget innebærer å skape et sykehus der pasienter, ansatte og besøkende settes i sentrum. LINK arkitektur og Carlstedt Arkitekter var de som best levde opp til de kriterier vi la til grunn i anbudsprosessen, sier Victoria Hörnedal, programchef ved Nytt Akutsjukhus Västerås, Region Västmanland.

Arkitektteamet vil skape et helt nytt helsebygg for å sikre bærekraftige bygninger tilpasset fremtidens spesialisthelsetjeneste. Utformingen er basert på aktive valg innen spesialisthelsetjenesten der pasienten spiller en sentrale rolle. Det nye sykehusbygget vil blant annet omfatte akuttmottak, røntgen, kirurgi, steril teknologi, IVA, fødsel, barsel, intervensjon og omsorgsavdeling. I tillegg er det planlagt et forsyningsbygg, som er en forutsetning for å kunne bygge og drive helsetjeneste på sykehusområdet.

- Vi har god kunnskap om hvordan helsetjenesten vil se ut ti år frem i tid, men ikke så mye lenger enn det. Derfor må vi tegne med fleksibilitet, generalitet og elastisitet som stikkord, slik at vi får et helsebygg som står seg betydelig mye lenger. Dette sykehuset skal være for oss, våre barn, barnebarn og barnebarns barn, sier Anna Espling Rolf, ansvarlig for sykehusarkitektur i LINK arkitektur Sverige, og oppdragsansvarlig for det nye akuttsykehuset.

LINK arkitektur er et Skandinavisk arkitektkontorer med 500 medarbeidere som samarbeider på tvers av landegrensene og utveksler erfaringer som kommer til nytte i de større prosjektene i nabolandene.

- Vi er meget glade for at vi med vår tverr-skandinaviske sykehussatsing har vunnet dette spennende oppdraget, sammen med Carlstedt Arkitekter. Sykehus har i flere år vært et av våre kjernekompetanser som bygger på flere tiårs opparbeidet ekspertise innen helsefremmende arkitektur, forklarer Gabrielle Bergh, leder for Team Sykehus i Norge og Mette Dan-Weibel, leder for sykehussatsingen i Skandinavia hos LINK arkitektur.

Carlstedt Arkitekter har lang erfaring med store, komplekse oppdrag innen helsesektoren i hele Sverige. Sykehusarkitektur er selskapets spisskompetanse og pågående nye byggeprosjekter er akuttsykehus i Danderyd, Nyköping og Eskilstuna.

LINK arkitektur og Carlstedt Arkitekter utgjør et svært solid team. Bred erfaring med både komplekse bygninger og store helseprosjekter kombinert med god lokalkunnskap skal legge premissene for en god spesialisthelsetjeneste i Västerås. Prosjektet igangsettes i høst og byggetiden er beregnet til å strekke seg omlag åtte år frem i tid.

Viktige, større sykehusprosjekter i LINKs portefølje for øvrig spenner om Nytt Sykehus Drammen, Tønsberg Sykehus, Rigshospitalet, Ålborg Universitetssykehus, Helsingborg Lasarett samt Södersjukhuset i Stockholm.