-Sirkularitet av materialer i infrastrukturprosjekter som stein, grus og sand i dag har altfor lite fokus, på tross av at infrastruktur er en kritisk del av samfunnet og vi vet at det er mulig å redusere både store utslipp og store kostnader, sier Elisabeth Gammelsæter, seniorrådgiver i Sweco Norge og medforfatter av rapporten. Foto: Sweco
Sist oppdatert: 17-01-2023 - Pressemelding 

Hvordan gjøre gull av gråstein?

Gjenbruk av materialer til infrastruktur kan redusere klimagassutslipp og kostnader med opptil seks milliarder euro hvert år i Europa. Det kommer fram i en ny rapport fra Sweco som publiseres i dag.

Hvert år produserer Europa over fire milliarder tonn med stein, grus og sand. Det er nok til å dekke hele Danmark med en dybde på over 30 centimeter hvert eneste år.

I dag gjenvinnes kun syv prosent av all stein, grus og sand i Europa, men potensialet er mye større. Ifølge European Aggregates Association (europeisk pukkforening) er det mulig å øke gjenvinningsgraden av byggeråstoffer til et sted mellom 12 og 20 prosent på noe sikt.

I rapporten Circular Materials in infrastructure viser Sweco hvordan vi kan få til det og samtidig spare opptil seks milliarder euro og 550 tonn med jomfruelige materialer i infrastruktursektoren årlig.

– Det er stort fokus på gjenbruk, spesielt av klær, vann og elektronikk. Det er viktig, men vi bør også fokusere på sirkularitet i sektorer der det monner.

-Sirkularitet av materialer i infrastrukturprosjekter som stein, grus og sand i dag har altfor lite fokus, på tross av at infrastruktur er en kritisk del av samfunnet og vi vet at det er mulig å redusere både store utslipp og store kostnader, sier Elisabeth Gammelsæter, seniorrådgiver i Sweco Norge og medforfatter av rapporten.

I rapporten ser Gammelsæter og hennes svenske kollega Karin Larsson nærmere på to europeiske jernbanebyggingsprosjekter og hvordan sirkulære tiltak kan brukes for å redusere utslipp og kostnader.

Gitt størrelsen på store infrastrukturprosjekter, vil bare én prosent reduksjon i transport kunne gi betydelige besparelser i karbonutslipp og kostnader.

I et konkret stort jernbaneprosjekt har man redusert transporten av tilslag med 347 000 km og dermed spart 3,2 millioner euro, og 1 500 tonn CO2.

 – Med bare små grep kan man få til store utslippsreduksjoner og reduksjon i kostnader. Dette er relevant fo  oss som rådgivere, vi er engasjerte i prosjekter som anvender masser både innen industri, energi, bygg og samferdsel.

-Det er også viktig for kundene våre, som kan spare utslipp, spare penger og bidra til at kvalitetsressurser varer lengre. Et råd går på hvordan vi som rådgivere opptrer.

-Vi bør slutte å velge de enkle løsningene vi «alltid har valgt», våge å tenke utenfor boksen og se etter sirkulære løsninger, sier Gammelsæter.

Et av eksemplene som trekkes frem i rapporten er fra Hovinbyen i Oslo der Pådriv har utviklet en massehub. Her kan steinmasser fra ulike prosjekter i hovedstaden utveksles for ny bruk heler enn å bli fraktet langt av sted til deponi.

Dette er med på å redusere dette behovet for at jomfruelige masser fraktes fra omliggende kommuner inn til prosjekter i Oslo.

For å sikre raskere omstilling fra en lineær til en sirkulær strategi av tilslag i infrastrukturprosjekter, har Sweco laget en tiltaksliste som tar sikte på å oppnå gevinster innen områdene:

  • Regulering og veiledning, anskaffelse og spesifikasjon
  • Samarbeid, databruk og digitale verktøy
  • Finansielle instrumenter og insentiver og planlegging

Tiltakene og mer informasjon finnes i rapporten.