AF Gruppen er tildelt Carnegie Sustainability Award 2023. Juryen trekker blant annet frem at AF ligger i front i bransjen med sitt bærekraftsarbeid, med egne miljø- og gjenvinningsparker. Ill: Carnegie Sustainability Award
Sist oppdatert: 26-05-2023 Pressemelding 

AF tildelt Carnegie Sustainability Award 2023

AF Gruppen er tildelt Carnegie Sustainability Award 2023 i kategorien for mindre og mellomstore selskaper.

Siden 2019 har investeringsbanken Carnegie honorert selskaper for deres bærekraftsarbeid med mål om å belyse bærekraftsmål som skaper aksjonærverdier og vise gode eksempler for å inspirere andre selskaper og investorer.

Det er første gang AF Gruppen tildeles denne prisen. Øvrige vinnere av årets pris er Novo Nordisk og Kempower.

I sin begrunnelse oppgir Carnegie at årets vinnere er gode eksempler på selskaper som ikke bare lykkes med å integrere bærekraft i sin forretningsmodell, men de har også vist høye ambisjoner for positiv påvirkning og reduksjon av klimaavtrykket.

Norges hyggeligste håndverker 2023

Forretningsmuligheter

Klima og miljø er et eget initiativ i AFs konsernstrategi for å redusere fotavtrykket og være ledende på å skape samfunnsnyttige forretningsmuligheter.

Målet er å halvere klimagassutslippene og avfallsmengdene som ikke kan ombrukes eller gjenvinnes for tjenestetypene anlegg, bygg og riving innen 2030, hensyntatt omsetning.

- Klima og miljø er en viktig del av arbeidet vårt når vi rydder fra fortiden og bygger for fremtiden. Vi vet at vår bransje belaster miljøet og det er vårt ansvar å sørge at påvirkningen blir så liten som mulig.

- Betydningen av god rapportering og åpenhet blir stadig mer vektlagt av investorer, og det er en svært hyggelig anerkjennelse bli tildelt denne prisen, sier Eirik Wraal, konserndirektør i AF Gruppen.

Juryens begrunnelse for tildeling til AF Gruppen

Byggesektoren har store bærekraftsutfordringer, som utslipp, avfallsgenerering og negative konsekvenser for biologisk mangfold. AF Gruppen ligger i front i bransjen med sitt bærekraftsarbeid, med egne miljø- og gjenvinningsparker. CO2-besparelser fra miljøparker og riveaktiviteter tilsvarer ~150 % av egne klimautslipp.

Selskapet har ambisiøse bærekraftsmål og leder industrien innen resirkulering, med avfallskildesortering på 88 % i byggevirksomheten, 90 % i rehabiliteringsvirksomheten og 96 % i rivingsvirksomheten.

Dette kan måles opp mot EUs resirkuleringsmål på 70 % for bygge- og riveavfall, og den nåværende gjennomsnittsraten for EU på 50 %.