Tonje Marie Haugbro, direktør boligsalg hos Thon Eiendom
- Når vi ser tilbake på året som har gått, har vi lært at vi aldri blir ferdig utlært og at det er nyttig å kunne ta utfordringer på strak arm og løse dem i fellesskap. Foto: Thon Eiendom
Sist oppdatert: 02-04-2021

Tar utfordringer på strak arm og løser dem i fellesskap
 

Et år er gått siden vår siste bransjeprat med Tonje Marie Haugbro, direktør boligsalg hos Thon Eiendom. Covid hadde ankommet Norge for fullt og hos Thon Eiendom var de ikke redd for å tenke nytt, men hva er status et år etter? 

-Året 2020 ga oss en stor utfordring da vi ikke hadde en tilstrekkelig utarbeidet digital plattform som
kunne skrus på over natten. Vi var ikke godt nok forberedt på en ny hverdag uten personlige møter og
fysisk kontakt, forteller Tonje Marie Haugbro.

-Det ble jobbet døgnet rundt for å få på plass en plattform og takket være en formidabel innsats fra våre ansatte har vi lykkes godt med å ta vare på våre kunder. Annonsering av våre prosjekter måtte endres på alle flater og med kriterier som endret seg daglig var det helt klart utfordrende.

- Når vi ser tilbake på året som har gått, har vi lært at vi aldri blir ferdig utlært og at det er nyttig å kunne ta utfordringer på strak arm og løse dem i fellesskap.

Skårerløkka i Lørenskog. Ill Thon Eiendom

Thon eiendom er en stor aktør og dere har gjennom et krevende år blant annet jobbet med store prosjekter som, Strømmen Verksted, Skårerløkka i Lørenskog, Wessel Park i Vestby, Saras Hage og Solseilet i Tromsø. Har utfordringer og forsinkelser preget også deres prosjekt?

-Solseilet ble overlevert som planlagt til nye kjøpere høsten 2020 og Saras Hage fulgte rett etter. Strømmen Verksted ble også overlevert til nye kjøpere som avtalt i årsskiftet 2020/2021, mens Wessel Park følger tidsplanen som er lagt og overlevering er forventet å skje i 2022.

-Eneste forsinkelsen vi har på nevnte prosjekter er på Skårerløkka i Lørenskog, hvor det er planlagt en liten forskyvning av overleveringer fra juni til over sommeren, for å kunne håndtere forsinkede leveranser.

Bransjen har tatt digitale sjumilssteg siste året og Thon Eiendom var av de aller første til å tilby virtuelle visninger. Hvordan har det blitt tatt imot av kundene?

-Vår løsning med digitale visninger fungerer utmerket, men vi opplever nok fremdeles at mange av våre kunder foretrekker fysiske visninger på våre visningssentre. En endring som nok er kommet for å bli, er at stadig flere kunder ønsker private visninger kontra felles visninger.

Strømmen verksted, er et av prosjektene Thon Eiendom har fullført det siste året. Foto: Thon Eiendom

Hvordan har det siste året påvirket boligsalg og priser? Har forbrukerne omfavnet en heldigitale kjøpsprosess?

-Renten har vært en god pådriver i boligmarkedet og vi har hatt et formidabelt 2020, med godt med salg på alle våre prosjekter.

-Sammenlignet med 2019 solgte vi for ca. 100 millioner mer i 2020.

-Prisveksten var unormalt sterk i et unormalt år. 2020 endte med en prisvekst på 8,7% i Norge og i Oslo fikk vi en prisvekst på hele 12%. Det ble også solgt 6,7% flere boliger enn i 2019, så tross alle utfordringer Covid har brakt med seg, kan vi se tilbake på et sterkt år.

-Vi opplever at alle kjøpere er blitt vant med bruk av digital signering som gjør prosessen fra innlevering av kjøpstilbud til signering av kjøpekontrakt mye smidigere. Det fungerer som et godt supplement når man skal unngå fysisk kontakt. 

Planer og muligheter videre, ser Thon Eiendom optimistisk på fremtiden? 

En renteøkning er uunngåelig for å dempe den unormalt sterke prisveksten og få et sunnere boligmarked med en normal prisstruktur. Det sagt, har alle et behov for et sted å bo, så etterspørsel etter boliger vil fortsatt være stor i tiden fremover avslutter Haugbro.

Brødrene Helgesen - EN AV LANDETS ELDSTE INNEN ELEKTROBRANSJEN.