Sist oppdatert: 08-01-2024 Utdanning

Kan jeg bytte lærlingplass?

Å bytte lærlingplass kan være en utfordrende, men samtidig en nødvendig prosess for de som opplever at deres nåværende lærlingplass ikke oppfyller forventningene eller behovene deres. 

Enten det skyldes manglende faglig oppfølgning, konflikter på arbeidsplassen eller endringer i personlige omstendigheter, er det viktig å være klar over at det er mulig å ta styringen over sin egen yrkesutdanning. 

Denne artikkelen vil utforske de forskjellige stegene og aspektene ved å bytte lærlingplass i Norge, fra å identifisere grunnene til å vurdere alternative muligheter. 

Å navigere gjennom denne prosessen krever planlegging, kommunikasjon og kjennskap til relevante retningslinjer, og prosedyrer. 

For de som er fast bestemt på å sikre en mer tilfredsstillende lærlingeplass, gir denne artikkelen en veiledning om hvordan man går fram for å ta det første skrittet mot en mer tilpasset og givende yrkesutdanning.

Lærlinger har også rettigheter 

Det er fult lovlig å bytte lærlingplass mens man er under utdanning. Som lærling har du rettigheter når det gjelder valg av arbeidsplass og det er flere grunner som kan legitimere et ønske om å bytte lærlingplass. 

Noen vanlige årsaker kan inkludere manglende faglig oppfølging, konflikter på arbeidsplassen, at man skal flytte, eller endringer i andre personlige omstendigheter.  

For å bytte lærlingplass bør du følge en strukturert prosess. Det anbefales at du starter med å kontakte opplæringskontoret, som er ansvarlig for å følge deg opp i lærlingperioden. 

Opplæringskontoret kan veilede deg på veien videre og kan også være behjelpelig med å finne ny lærlingplass lokalt, eller andre steder i landet. 

Det er viktig å være klar over at det finnes regler og retningslinjer som styrer bytte av lærlingplass, å følge disse for å sikre at overgangen skjer på en riktig måte.

Hvis det er utfordringer knyttet til konflikter eller uenigheter på arbeidsplassen, kan det være hensiktsmessig å ta kontakt med fagforening i tillegg til opplæringskontoret 

Samlet sett er det viktig for lærlinger å være informerte om sine rettigheter og å følge de etablerte prosedyrene når de vurderer eller ønsker å bytte lærlingplass under utdanningen.

Tenk på dette før du bytter lærlingplass

Å skulle bytte lærlingplass innebærer en rekke steg og ved å følge en strukturert prosess sikrer du en smidig overgang for alle parter. 

Det du bør gjøre aller først er å snakke med leder i bedriften hvor du er lærling. Faglig ansvarlig bør også involveres, om det er naturlig. Ofte kan det være at eventuelle problemer og utfordringer kan løses internt i bedriften. 

Om problemene kan løses uten at du må bytte av læreplass vil alltid være den optimale løsningen for alle parter.

Føler du at det er vanskelig å ta opp problemene med faglig veileder eller leder i bedriften, bør du kontakte opplæringskontoret, for du bestemmer deg for å bytte lærlingplass. 

Åpen og ærlig dialog er avgjørende for å kunne løse utfordringer i arbeidslivet.

Selv om du fortsatt er under utdannelse, er du også en del av arbeidsstokken i bedriften og du har således et ansvar også ovenfor bedriften. 

Dette kan du forvente av din veileder/lærebedrift 

God kommunikasjon er avgjørende i arbeidslivet og det gjelder også for en vellykket læretid. Som lærling er du beskyttet via opplæringsloven og ettersom du er under utdanning stilles deg også flere krav til bedriften hvor du er lærling. 

Alle lærlinger skal ha en faglig veileder og du skal kunne forvente at din veileder gjør følgende:

  • Sammen med faglig leder avklare dine og virksomhetens forventninger
  • Gjennomføre veiledningssamtaler med deg hver uke
  • Gi deg arbeidsoppgaver som passer det nivået du til enhver tid befinner på og sørger for at læreplanen blir fulgt til punkt, og prikke
  • Gi deg systematisk tilbakemelding, veiledning og vurdering
  • Gir deg løpende tilbakemelding på din utviklingen og egnetheten
  • Utfordre deg med tanke på dine evner til planlegging, gjennomføring og evaluering av egne arbeidsoppgaver i henhold til læreplanen
  • Sørger for at dere sammen med faglig leder i bedriften gjennomføre halvårlig vurderingssamtale og at det blir skrevet en halvårsrapport. 
  • Dette skal også utføres i forkant av eventuelt bytte av lærlingplass

Hvordan bytte lærlingplass, steg for steg

Om du etter å ha gjennomført samtaler med faglig leder og din veileder, finner at utfordringene ikke kan løses, er det på tide å gi videre med bytte av lærlingplass. 

Husk at dersom dere blir enig om å avslutte lærekontrakten, er du selv pliktig i å finne deg en ny lærebedrift. Den nye bedriften må også være inneforstått med og godta at lærekontrakten kun inngås for den delen av læretiden som gjenstår.

Om alt går smidig med bytte av lærlingplass vil læretiden fortsatt kunne fullføres som normalt inenn to år.

Det kan dog ta tid å finne ny lærlingplass, så læretiden kan også bli lengre en nødvendig. For å unngå lengre læretid er det viktig å ha god kommunikasjon med lærebedriften du er i. 

Med god kommunikasjon kan det være at du kan fortsette læretiden fram til du finner ny lærebedrift og slik unngår brudd i læretiden. 

Identifiser årsaken til ønsket om bytte lærligplass: Før du tar skrittet ut og bytter lærlingplass, er det viktig å identifisere og klargjøre grunnene til at du ønsker å bytte. 

Dette kan være manglende faglig utfordring, eller oppfølging, konflikter på arbeidsplassen, lærliglønn, eller ulike personlige forhold som påvirker lærlingetiden din.

Snakk med faglig leder og veileder: Du bør alltid starte med en samtale med veileder og leder i bedriften du har din læretid. Mange utfordringer kan løses intert og ingenting vil være bedre

Kontakt opplæringskontoret: Ta kontakt med ditt lokale opplæringskontor. De kan gi deg informasjon om regler, samt retningslinjene for bytte av lærlingplass og veilede deg gjennom prosessen.

Vurder alternative muligheter: Sammen med opplæringskontoret kan du utforske alternative læreplasser som bedre passer dine behov. Dette vil inkludere å søke etter ledige læreplasser i bedrifter som tilbyr den samme opplæringen.

Søk aktivt etter nye læreplasser: Dersom enighet om bytte ikke kan oppnås innenfor den eksisterende opplæringsavtalen, kan du aktivt søke etter nye læreplasser. 

Dette kan gjøres gjennom jobbsøknader og intervjuer på samme måte som ved opprinnelig søknad om læreplass.

Innhent skriftlig samtykke fra alle involverte parter: Når du har funnet en ny læreplass, må du sørge for at alle involverte parter gir sitt skriftlige samtykke til bytte. 

Dette vil inkludere den nåværende lærebedriften, den nye lærebedriften og opplæringskontoret

Sikre nødvendig dokumentasjon: Samle all nødvendig dokumentasjon, inkludert skriftlige samtykker, søknader samt eventuelle kontrakter og send dem til opplæringskontoret. 

Oppdater opplæringsavtalen: Når bytteprosessen er godkjent, må opplæringsavtalen oppdateres for å gjenspeile den nye lærebedriften og eventuelle endringer i opplæringsplanen.

Husk å være kommunikativ gjennom hele prosessen og å overholde de etablerte retningslinjene og frister for bytte av lærlingplass.

Det er en fordel for alle parter, men spesielt deg selv at prosessen gjennomføres så smidig som mulig.