Nygårdshaven Omsorgsboliger tegnet av Sivilarkitekt Dolva AS. 

Nygårdshaven Omsorgsboliger

I Søgne kommunes omsorgsplan for perioden 2011-2020, er det et overordnet mål at så mange som mulig skal gis den støtten og hjelpen de trenger i egne hjem, i tillegg til at antall omsorgsboliger skal utvides betydelig. Det er satt av tomter både i Nygårdshaven og Tangveien til dette formålet.

Planleggingen av nye omsorgsboliger ble startet i 2015 og arbeidet ble ledet av totalentreprenør Agderbygg AS. Prosjektet ble påbegynt i desember 2018 og sto klart til å ta imot beboere i august året etter. 

Totalt består de nye omsorgsboligene, som er tegnet av Sivilarkitekt Dolva AS, av 9 leiligheter over to etasjer, i to frittstående bygg, som er koblet sammen med overbygget tak og svalgang. Byggene er også utrustet med felles heis og trapperom.I tillegg til leilighetene, er det etablert en basebolig, samt 12 utvendige boder forbundet med et gjerde. Både bodene og gjerdet skal fungere som støyskjerm mellom biltrafikk og leilighetene. Arkitekturen er formet som et enkeltbygg med pulttak organisert mot øst, syd og vest, og med svalgang mot nord. Byggene er oppført som trekonstruksjoner, bortsett fra heissjakten og trapperommet, som er oppført i armert betong. Svalgangen og alle balkonger er videre kledd inn med glass for bedre støyskjerming.

Per Try Maskinentreprenør
Carlzen Fritsø| Byggevare spesialist

Lokale aktører
Flere lokale entreprenøre og byggfirma har vært innvolvert i byggingen av Nygårdshaven Omsorgsboliger. En av disse er
Per Try AS, som er en maskinentreprenør lokalisert i Søgne, som siden starten i 2000 har vokst til 19 ansatte med variert bakgrunn og lang praksis fra bransjen.

Per Try AS kjennetegnes av høy faglig kompetanse, samt fleksibilitet og tilpasning i utførelse av deres oppdrag. Maskinparken dekker det meste av spekteret – fra minimaskiner og oppover til 30 tonns maskiner. Deres nedslagsfelt er i hovedsak Kristiansand og omegn, men bedriften utfører også oppdrag øvrige steder i Sør-Norge.

Agderbygg har gjennom mange år gjennomført flere små og store totalprosjekter for både private og offentlige byggherrer. Med fokus på høy kvalitet, fagmessig utførelse og gjennomføringskompetanse, er de en solid samarbeidspartner med over 25 års erfaring. Agderbygg har et dyktig og sammensatt lag med erfarne planleggere, tekniske tegnere, byggeledere, konsulenter og byggmestere. Sammen ser de mulighetene og skaper de beste løsningene for sine kunder.