Previous
Next
18. august var første skoledag for elevene, mens en tydelig stolt rektor, Wenche Richardsen, tre dager senere kunne inviterte elever, ansatte, ordfører, Seby, HR Prosjekt og representanter fra utdanningsforbundet til den offisielle åpningen av den nye praktskolen.  Foto: Veidekke og HR Prosjekt 
Sist oppdatert: 07-09-2020

Riddersand barneskole - En drøm går i oppfyllelse

Fet kommune (nå Lillestrøm Kommune) har måttet tåle kraftig og langvarig kritikk for dårlig vedlikehold av kommunens skoler gjennom mange år. Spesielt kritisk har foreldreutvalget vært til Riddersand skole, hvor det har vært utfordringer i mange år.  

Med en slunken kommunekasse, stor vekst i antall barnehage- og skolebarn, og flere skoler og barnehager som sårt trenger tilsyn, har det ikke vært en enkel jobb for verken kommunen, politikere, eller foreldre og elever. 

Det var dermed en gledens dag da kommunestyret, med god hjelp fra prosjektleder HRP AS, i 2018 kom til enighet om at skolen skulle utvides med et helt nytt bygg på 3,500 m2. 

Til tross for utfordringer gjennom byggeprosessen er resultatet blitt en skole kommunen, rektor, Totalentreprenør Seby AS og HRP AS alle er utrolig stolte av, og det med god grunn. 

Drømmeprosjekt
Petter Thoresen, Senior prosjektleder hos HRP AS, forteller med stor entusiasme om prosjektet som han hadde glede av å være med på fra dag én. 

-Prosjekt Riddersand skole har vært et drømmeprosjekt for HRP, hvor vi har fått anledning til å være med fra A til Å. Rammene for prosjektet var at skolen skulle utvides til å huse 540 elever med undervisning i blant annet sløyd, mat & helse og kroppsøving.

HR Prosjekt AS

-Vi visste at kapasiteten på Ridderhallen til kroppsøving da ville være for liten og vi fikk i oppgave å undersøke mulighetene for å bygge en egen idrettshall. Dette innebar faktisk at Ridderhallen var tenkt revet.
 
-I løpet av våren 2018 viste det seg, pga. utfordrende grunnforhold med kvikkleire og langt ned til fjell, at bygging av en egen idrettshall ville bli altfor dyrt. Vi måtte ta et skritt tilbake og tenke helt nytt. I juni 2018 var det derfor stor sannsynlighet for at prosjektet ville bli utsatt.

-Det ville ikke være en god start på et prosjekt hvis vi allerede etter 5 måneder måtte gi tilbakemelding om 1 års utsettelse på prosjektet. 

Stor velvilje fra kommunestyret
-Gjennomføring av prosjektet hadde ikke vært mulig uten at daværende Fet Kommunes politikere viste stor vilje og evne til å ta raske beslutninger utover høsten, som endte med et enstemmig vedtak i kommunestyret i november 2018.
 
-Etter vedtaket gikk det slag i slag og det var ingen aprilsnarr at vi signerte kontrakt med Seby Entreprenør 1. april 2019 på
173 mill. inkl. mva.

Suksess med tett samspill og tidlig involvering
Seby AS, et datterselskap av Veidekke Entreprenør AS, har lang erfaring med skolebygg, og sammen med Lillestrøm Arkitekter, som kom inn etter kontraktsinngåelse, tok de med grunnlag i sin lange erfaring med skolebygg, fram en rekke forslag som de følte ville gi et bedre sluttprodukt. 

Prosjektleder Kjetil Heltorp Næss, hos Seby AS forteller Norsk Byggebransje om det første tiden etter kontraktsinngåelsen våren 2019. 

-Etter at Seby AS signerte kontrakten med kommunen ble daværende arkitekt byttet ut med Lillestrøm Arkitekter, som hadde jobbet med og sett anbudsgrunnIaget tidligere. Sammen kom vi opp med en ny planløsning vi mente det var mye å vinne på, selv med mindre endringer.

Seko Elektro AS|Riddersand Skole
Boro Bygg AS|Riddersand Skole

-I løpet av to uker endret vi sammen med arkitekt planløsninger, samtidig som vi hadde tett dialog med andre prosjekterende for å kvalitetssikre de foreslåtte endringene. Etter ca. to uker hadde vi et utkast og da både byggeleder og rektor Wenche Richardsen var positiv til våre endringer, ble det innkalt til et felles brukermøte med ansatte på skole, rektor, byggeleder og prosjekteringsgruppe.

500 ekstra m2 og lavere energiforbruk
Petter Thoresen hos HRP AS er tydelig imponert over endringene som ble foreslått av Seby AS og Lillestrøm Arkitekter, og viser til at dette beviser hvor viktig det er med godt samspill og involvering av entreprenøren på et tidlig tidspunkt. 

-Under detaljprosjekteringen som entreprenøren har ansvar for, ble det foreslått til dels omfattende nye forslag til innredning av skolebygget ut fra deres tidligere erfaring med bygging av skolebygg. Istedenfor delvis utgraving av kjeller i skolebygget, foreslo entreprenørens arkitekt å grave ut hele kjelleren, flytte tekniske rom fra taket og ned i kjelleren. Deler av rominndelingen ble også foreslått endret.

- Resultatet er at Lillestrøm kommune nå har fått 500 m2 ekstra skolebygg helt gratis og det som sannsynligvis er kommunens romsligste tekniske rom! Videre tilbød Seby AS å inkludere tykkere isolasjon slik at nytt skolebygg i dag nærmer seg et passivhus, med mindre fremtidig energiforbruk. 

-Dyrt? Nei, alle disse endringene ble avtalt og gjennomført innenfor gjeldende kontraktssum! Vi ser at trenden i markedet i dag er mer samspill og involvering av entreprenøren på et tidligere tidspunkt. Riddersand Skole er et godt eksempel på at dette er veien å gå i framtidige prosjekter.

Kjetil Heltorp Næss er rask med å si seg enig med Thoresen
-Det har vært en svært tett og god dialog mellom Seby A, og HRP AS som har stått for oppfølgingen av Riddersand Skole for Fet/Lillestrøm kommune. Det gode samarbeidet gjelder også for oppfølgingen internt i Lillestrøm kommune og fra skolens ledelse. 

-Avgjørelser har blitt tatt kjapt og alle i prosjektet har bidratt til å få et så godt resultat som mulig. Ved overtakelse var alle parter svært godt fornøyd med resultatet og prosjektet er gjennomført innenfor budsjett og til avtalt tid.
 
-Ifølge Lillestrøm kommune har dette vært et fremragende prosjekt og et godt referanseprosjekt. Hos Seby AS ønsker vi selvsagt å videreføre slike prosesser videre på nye prosjekter. Som prosjektleder i Seby AS ønsker jeg å takke alle involverte for et fremragende resultat!

Ringsaker vegg og takelementer

En drøm som går i oppfyllelse
18. august var første skoledag for elevene, mens en tydelig stolt rektor, Wenche Richardsen, tre dager senere kunne inviterte elever, ansatte, ordfører, Seby, HR Prosjekt og representanter fra utdanningsforbundet til den offisielle åpningen av den nye praktskolen. 

-Jeg som rektor tok i mot elevene ved dagens skolestart 18. august. Det var naturlig nok veldig spente elever og lærere som tok det nye praktbygget i bruk. Elevene er overveldet over bygget og at de har veldig god plass.
 
-Hvert undervisningsområde er beregnet for 78 elever og vi har nå et stort fellesrom med tilhørende grupperom av ulik størrelse (2 store og 2 små), eget lager for kunst og håndverksutstyr, læreverk, kladdebøker og div. utstyr. Hvert undervisningsområde har også en egen trapp/amfi, som rommer alle elevene og dette er vårt samlingspunkt. 
 
-Det er skjermer i alle rom og foran amfiet er det mulighet for å vise/fremføre prosjekter via prosjektor og nedsenkbart lerret. Elevene har fått ny sløydsal som innbyr til kreativ aktivitet. Realfagsrom med matematikk, naturfag og koding står på timeplanen. Gymsalen er et praktrom vi gleder oss stort til å ta i bruk etter korona. 
 
-Mat- og helsefaget har fått et skikkelig løft. Rommet er delt inn i 5 ulike kjøkken med hver sin farge og har utstyr som mikrobølgeovner, induksjonstopp, stekeovn, oppvaskmaskin og heve/senke-benker. Rommet er utstyrt med skjerm og whiteboardtavle, i tillegg til at vi har fått eget kjølerom.

-Lærerne jubler også over god plass, mye naturlig lys og arbeidsro. De har fordelt seg på 3 arbeidsrom og har eget personalrom med fullt utstyrt kjøkken. Telefonrommet med ørelappstol er min personlige favoritt. Der kan man finne roen og ta telefonsamtaler med foreldre og samarbeidende instanser i ro og fred.

Ny skole - Ny teknologi 
- Nytt fra forrige skoleår er satsing på teknologi: Alle undervisningsrom og møterom er nå utstyrt med skjerm, vi har fått automatisk solskjerming og teknisk rom er på 400m2. Nye Riddersand Skole innbyr til muligheter vi bare har drømt om og nå er det virkelighet.

Samspill er nøkkelen til suksess
Norsk Byggebransje har gleden av å omtale byggeprosjekter over hele Norge, men Riddersand Skole har vist seg å være et spesielt prosjekt, hvor alle vi har snakket med er raske til å snakke varmt om alle andre involverte.
 
-Det er mange å takke for at vi lykkes så godt med dette prosjektet. Politikerne og entreprenøren er allerede nevnt. Vår oppdragsgiver, Bjørn Magne Bakken, har alltid vært tilgjengelig for hurtige avklaringer og vært med på 50 byggherremøter i løpet av prosjektet.

-En takk også til Plan og Bygg-avdelingen i kommunen som har vært løsningsorienterte og gjerne levert før fristene de hadde på seg til å svare.
 
- En stor takk går også til brukerne med rektor Wenche Richardsen i spissen, som har kommet med gode innspill og ønsker underveis, samt tatt beslutninger, ofte med korte tidsfrister.
 
-Ved at alle deltakerne i prosjektet har vært med på å spille hverandre gode, klarte vi å levere et nytt, flott skolebygg til skolestart 2020 som var vårt mandat for 2,5 år siden. Petter Thoresen, Senior Prosjektleder, HR Prosjekt. 

Riddersand Barneskole
Foto: Veidekke
Riddersand Barneskole
Foto: Veidekke

Stolte aktører:
Da det nye skolen åpnet sine dører hadde en rekke stolte entreprenører og leverandører vært involvert. Totalentreprenør Seby AS har blant andre hatt Boro-Bygg AS, Seko Elektro og Ringsaker Vegg- og Takelementer AS som underentreprenør.

Boro Bygg AS er et Oslo-basert selskap som tilbyr rådgivende ingeniørtjenester innen fagområdet byggteknikk, prosjekt- og byggeadministrasjon, takster, skjønn og eiendomsutvikling. Under byggingen av Klimahuset, har de utført rollen som RIB, RIG, RIBr og RIBfy.

Elektroentreprenør på Riddersand Skole var SEKO Elektro AS, som med 40 erfarne ansatte alltid setter kvalitet og el-sikkerhet i fremste rekke. Med montører og prosjektledere som kontinuerlig holder seg oppdatert på bransjen og lovverk, kan alle SEKOs kunder føle seg trygge på at deres leveranser holder et faglig høyt nivå. 

Ringsaker Vegg- og Takelementer AS, som på Riddersand Skole har fylt rollen som fasadeentreprenør, prosjekterer alle leveranser i eget hus og utfører både produksjon og montasje til avtalte grensesnitt med entreprenørene. Deres kunder kan forvente kreative prosesser med mål om å skape gode elementløsninger i hvert enkelt prosjekt. Med faglig dyktige medarbeidere som samarbeider godt, skaper Ringsaker Vegg- og Takelementer merverdier gjennom innendørs elementbygging som gjør at de kan konkurrere med plassbygging.

Aktører:
Havig & Ellingsen Entreprenør AS, Åkrene mek. verksted AS, Rørtema AS, Seko Elektro, Bryn Byggklima AS, Em Systemer AS, Lett-tak AS, Ringsaker Vegg- og Takelementer AS, Ragnar Andersson AS, EP Bygg og Maler AS, Boro-Bygg AS.