Gråtenmoen Senter|Norske Byggeprosjekter
Det nye signalbygget på Gråtenmoen har sett både lokale og nasjonale entreprenører delta i byggeprosessen .Foto Spir Arkitekter 

Gråtenmoen Senter

Det har gått over syv år siden Coop Eiendom Norge og Telemarksvegen AS presenterte planene om et helt nytt senter på Gråtenmoen i Skien kommune. De endelige planene for bygget ble godkjent av kommunen i 2016, før byggestart ble satt til september 2018. 

Etter en 14 måneder lang byggeperiode med Peab som totalentreprenør, ble bygget, som er tegnet av Spir Arkitekter, overlevert byggherre Coop Norge Eiendom. Coop Vestfold og Telemark har lenge ønsket å utvide bygget slik at de kunne oppgradere Prix-forretningen som har vært der gjennom mange år. Det nye senteret, som er litt av et signalbygg i Skien, går over fem etasjer og vil ha en rekke kjente leietakere. Deriblandt Peab TVB, TET Gruppen, Formuesforvaltning, COOP Extra, Zoologen, Pizzabaker`n, Skagerak sparebank og Designa kjøkken med flere.

Gråtenmoen Senter|Eltera AS

Forretninger og kontor i fem etasjer 
Det nye kontorbygget, som er koblet sammen med eksisterende bebyggelse på tomten, har forretningslokaler i hele første etasje, mens de resterende fire etasjene inneholder kontorlokaler. Bygget har en prislapp på 83 millioner kroner eks.mva, og i tillegg til at Coop Norge skal inn med en Coop Extra-butikk på 1,500 m2, vil andre leietakere være, Apotek1, Posten, Tet Gruppen, som har sikret seg fjerde etasje, samt totalentreprenør Peab, som skal leie hele toppetasjen. 

Godt samarbeid lønner seg
− Vi er veldig glade for at Coop valgte oss som entreprenør. Vi har bygd mye for Coop i Vestfold og Telemark, og de har vært en god samarbeidspartner for oss i godt over ti år. Så det er en bonus at vi selv flytter inn i bygget når det står ferdig, sier Kjetil Runningen, viseadministrerende direktør i Peab AS.

Entreprenører fra hele landet? 
Det nye signalbygget på Gråtenmoen har sett både lokale og nasjonale entreprenører delta i byggeprosessen, deriblant Eltera, som har hovedkontor på Billingstad rett utenfor Oslo.
Eltera er en elektroentreprenør som utfører alt fra prosjektering til installering av alle typer el-anlegg for både næringsliv, landbruk, det offentlige og private kunder. Arbeidet omhandler alle faser, fra planlegging og gjennomføring, til en avsluttende kvalitetskontroll.

Norsk Sprinklerteknikk AS er etablert som et søsterselskap av Telerør AS for å rendyrke og spesialisere seg på sprinklervirksomheten samt for å legge til rette for økt satsing og kompetansebygging innen feltet. På Gråtenmoen Senter har Norsk Sprinklerteknikk prosjektert og montert sprinkleranlegget, under ledelse av prosjektleder Blend Sadikaj. Med sertifiserte sprinklerinstallatører, utfører Norsk Sprinklerteknikk alt fra mindre oppdrag til store entrepriser i hele Norge.

Elteras hovedkontor ligger rett utenfor Oslo, men de er også etablert med virksomhet i Porsgrunn, Gjøvik, Hamar, Stavsjø og på Lillehammer. Eltera samarbeider tett med en rekke etablerte partnere i Nord-, Vest- og Midt-Norge, og utfører alle slags oppdrag fra svakstrøm, innbruddsalarmer og spredenett til sterkstrøminstallasjoner.

Fundamenteringsarbeidet på det nye senteret ble utført av Seabrokers Fundamentering, som er en av Norges ledende aktører innen fundamentering. Gjennom smartere, mer effektive og kreative tekniske løsninger, kan Seabrokers tilby sine kunder de beste løsningene på markedet. Selskapet leverer alt innen peling, vibrering, spunting, boring, energiboring, gysing, sprøytebetong og graving. Vanlige fundamenteringsmetoder er: betongpeler, stålpeler, rammede stålrørspeler, borede stålrørspeler,  stålkjernepeler, mikropeler, trepeler, boring av plastrør for støyskjerm, spunt, stagboring, rørspunt, og berlinervegg.