Stolte fagfolk holder Norge i gang
Hos Norsk Wavin AS har de omfavnet digitale hjelpemidler for å holde hjulene i gang og humøret oppe.  All fysisk møtevirksomhet, reiser og seminarer er avviklet eller utsatt. Alle medarbeidere som kan jobbe hjemmefra, gjør det, mens kundekontakt opprettholdes via telefon, epost og sosiale medier. Foto: Norske Wavin

Stolte fagfolk holder Norge i gang

Etter flere uker med drastiske tiltak for å stoppe videre spredning av koronaviruset i Norge, begynner også byggebransjen å merke trykket. 

Mange kontrakter er kansellert, betydelig permitteringer kan stå for døren og mer enn noen gang er det viktig at bransjen står sammen, tenker nytt og ser nye muligheter. 

Rambøll har utviklet en app som skal hindre smitte på arbeidsplassene og Peab har, i tett samarbeid med Drammen kommune, sørget for at arbeidet på byens nye fotballhall går som planlagt

Det skal mye til for å stoppe norske fagfolk og bransjen er helt klart villig til å ta i bruk nye løsninger for å sikre drift og kundekontakt i en vanskelig tid. 

Digitalt sammvær 
Byggmester Einar Johnsen har i over 20 år drevet som takstmann gjennom selskapet Johnsen Taksering AS og har den siste tiden holdt kontakt med kunder via både Instagram og Facebook. 

-Jeg velger å tenke at denne tiden er en overgang og at behovet for boliger, og dermed mine tjenester, ikke forsvinner over natten. Byggmester Einar Johnsen. Foto: Privat

- Jeg promoterer mitt firma mye gjennom Instagram og Facebook, annonserer jevnlig i lokalavisen, og holder ellers god kontakt med mine faste oppdragsgivere via telefon og e-post. Prøver ellers så godt jeg kan å ta vare på meg selv ved bl.a. å ikke bekymre meg, selv om omsetningen har gått betydelig ned.

-Jeg velger å tenke at denne tiden er en overgang og at behovet for boliger, og dermed mine tjenester, ikke forsvinner over natten, avslutter Johnsen. 

Også hos Norsk Wavin AS har de omfavnet digitale hjelpemidler for å holde hjulene i gang og humøret oppe. 

-All fysisk møtevirksomhet, reiser og seminarer er avviklet eller utsatt. Alle våre medarbeidere som kan jobbe hjemmefra, gjør det. Våre kolleger kan nås som normalt på telefon, mail eller via våre sosiale kanaler. Vi har satt opp nye sikkerhetsrutiner for henting og levering av varer på vår fabrikk, og dette gjelder både hentekunder og transportører. 

-Ingen skal komme inn på transportkontoret og/eller inne på lageret, vi ber vennligst sjåførene ringe og melde sin ankomst

-Så har vi har virtuelt kaffemøte på fredager med alle som kan og vil, så vi kan slå av en prat og «se» hverandre. Det har jo også hjulpet å bruke teams for møter, slik at man føler en viss kontakt med sine kollegaer, sier Grete Solesvik, E-business hos Norsk Wavin.

Følg Norsk byggebransje på Instagram|Norske Byggeprosjekter
Følg Norsk byggebransje på Facebook

Nye muligheter 
Hos Habi AS i Stavanger er det fortsatt vanlig drift, men bedriften følger utviklingen nøye og har en åpen dialog for å raskt kunne tilpasse seg situasjonen. 

-Vi er åpne om situasjonen med våre ansatte, og hva som trengs for at den vanlige driften skal kunne opprettholdes. Vi involverer de ansatte i så mange avgjørelser som mulig. Det er viktig å føle på en viss normalitet, så vi må spøke og kose oss som vanlig, men innenfor de rammene vi nå har.

-Vi må tenke på alvoret i situasjonen, både helsemessig for samfunnet som helhet, men også økonomisk. Vi må fokusere på det vi fortsatt kan gjøre og bevare en drift for framtiden. 
 
-Vi må tenke nytt, ha fokus på andre produkter og tjenester, for markedet har forandret seg og vi må følge etter. Det er veldig viktig å kommunisere ut til våre kunder de tiltakene vi har satt i verk.
 
-Vi vil at alle våre kunder skal føle seg trygge på oss og at vi ivaretar vår egen og kundenes sikkerhet. Vi har kapasitet til å utføre alle oppdrag kundene våre måtte ønske. Når de første karantenereglene kom angående reiser, hadde vi en del personell hjemme i karantene. Den perioden er over nå, og vi har hatt veldig lite sykdom utover disse dagene. 
 
-Alle har vært flinke til å følge de forholdsreglene som er og det har hatt gode resultater. Vi ønsker å fortsette normal drift og jobber fortsatt på de prosjektene som var påbegynt før alt dette startet. Vi håper selvfølgelig at det vil komme nye, spennende prosjekter på planen framover, og håper at det offentlige gjør sitt for å holde hjulene i gang.
 
-Det er mange potensielle, offentlige prosjekter vi håper ikke vil bli forsinket, men heller tvert imot, at de setter i gang prosjekter før de opprinnelig var planlagt. 

Normal drift er det så langt også hos Norgeshus Byggmester Kjell Aarvik AS

Snekker Iversen
Snekker Øystein Ivarsen og hans kolleger er alltid klare for nye oppdrag. Personlig er han spesielt glad i renovering av gamle hus. -Er utrolig god følelse å se resultatet av noe gammelt å ødelagt, bli som nytt. Foto: Privat.

-Bedriften har en god dialog med oss ansatte og gir oss de retningslinjer og ressurser som er nødvendig for å minimere smittefare. De fleste byggeplasser går som normalt der vi ikke trenger å være i kontakt med kunder. Vi har nok jobb for øyeblikket og det hjelper på humøret, sier snekker Øystein Ivarsen. 

Hva de neste ukene og månedene bringer er ikke lett å si, men det er ikke tvil om at både store og små entreprenører gjør det de kan for å holde Norge i gang!