- I gamle Tag, vi var raske til å finne løsninger på ting. I et stort børsnotert selskap som Sweco blir det noe mer policyer og andre hensyn som må tas.​​​​​​ Bonusen er muligheten til å bli kjent med mange nye mennesker, hver og en med sin unike kompetanse, sier Morten Longum, Regionleder i Oslo, Sweco Architects Foto: OBOS/Hampus Lundgren
Sist oppdatert: 09-11-2023 Bransjeprat

Alt stort starter i det små

I mars 2023 ble Tag arkitekter og Arcasa arkitekter offisielt en del av Sweco Architects. Arkitektkontorene ble kjøpt opp i henholdsvis 2020 og 2022, men fortsatte driften under sine gamle navn fram til mars i år.

Nå er de Sweco Architects norske avdeling med søsterselskaper i Sverige, Danmark, Finland og Tyskland.

Vi fikk en prat med Morten Longum, Regionleder i Oslo

- Jeg startet Tag arkitekter i 2009 sammen med Lars Eirik Ulseth. Vi jobbet før det i Skanska bolig og hadde drevet mye boligutvikling.

- I 2009 var det nesten like dårlige tider i boligbransjen som det er nå og Skanska startet en nedbemanning. Vi foreslo å starte et eget kontor forutsatt at vi fikk et videre samarbeid med Skanska. Noe de takket ja til.

Lumanders hage. Foto: OBOS/Hampus Lundgren

- Vi fikk med oss et prosjekt, som forøvrig er naboprosjektet til Lumanders hage som avsluttes i disse dager. Totalt har vi bygd fire kvartaler i Tiedemannsbyen.

- Man kan nesten si at ringen er sluttet for Tag når vi nå er blitt en del av Sweco, smiler han.

- Vi holdt oss til boligprosjekter i mange år, bygde opp plankompetanse, utvidet med næringsprosjekter og ansatte flere interiørarkitekter.

- Når vi ble kjøpt opp 1. november 2020 var vi rundt 100 ansatte og fire partnere. To i Oslo og to i Bergen.

Hvordan føles det å bli oppkjøpt når man har bygd opp firma fra 2 til 100 ansatte?

- Det var ikke like lett for alle, det var mange følelser involvert og det har vært en lang reise for både eiere og ansatte å bli en del av et så stort selskap som Sweco.

- Samtidig har vi brukt lang tid på å bli integrert, så første kvartal i år var de fleste veldig klar for å offisielt bli en del av Sweco konsernet.

- Vi var på vei tidligere, men planene ble endret da Arcasa ble kjøpt opp i 2022. I dag er vi fullstendig integrert og alle er samlet i region Oslo. Bergen og Trondheim er også en del av Sweco Architects, men fortsetter som egne regioner.

Lumanders hage. Foto: OBOS/Hampus Lundgren

Hvordan har oppkjøpet påvirket dere?

- Største forskjellen er nok at vi hadde veldig korte beslutningsveier i gamle Tag, vi var raske til å finne løsninger på ting. I et stort børsnotert selskap som Sweco blir det noe mer policyer og andre hensyn som må tas.

- Blant annet med informasjonsdeling og lignende. Samtidig var Tag blitt såpass stor at veien til nye rutiner ikke var fryktelig lang.

- Vår eier Sweco har en strategi om å være desentralisert. Alle lokale kontorer skal ha stor grad av selvråderett og fleksibilitet.

- Det er ingen overordnede “corporate strategies” som tres over hodet på oss. Alle ansatte får fortsatt mulighet til å påvirke i stor grad.

- Bonusen er muligheten til å bli kjent med mange nye mennesker, hver og en med sin unike kompetanse. Nå er vi 115 personer i Oslo som lærer hverandre å kjenne, samtidig som vi skal skape nye rutiner og bygge en felles kultur.

- Neste høst flytter vi til Swecos nye hovedkontor i Urtekvartalet, rett ved siden av Plan- og bygningsetaten. Det blir stas.

- Det var ikke like lett for alle, det var mange følelser involvert og det har vært en lang reise for både eiere og ansatte å bli en del av et så stort selskap som Sweco, Morten Longum, Regionleder i Oslo. Foto: OBOS/Hampus Lundgren

Ny paraply - nye arbeidsoppgaver

- Under Swecos paraply får vi også andre typer oppdrag enn vi har utført tidligere. De har rammeavtaler og kontorer over hele Norge. Det byr på nye muligheter og oppdrag innen offentlig sektor, jernbane og energibygg for å nevne noen.

- Vi samarbeider også på tvers av landegrensene. Vi har eget nettverk for arkitekt lederne og markedsavdelingene. Vi bruker hverandres referanser og har tilgang på veldig mye spesialistkompetanse gjennom ulike nasjonale kontorer.

- Vi har i disse dager invitert danske arkitekter med på norske skoleprosjekter og vi jobber med det internasjonalt velrenommerte Zaha Hadid Architects i forbindelse med Griegkvartalet i Bergen.

- Sistnevnte som følge av at våre kolleger i Danmark og Sverige har jobbet med dem tidligere.

Hvordan har arkitektur forandret seg siden dere startet Tag i 2009?

- Vi har nok gått fra litt stramme linjer til mer oppdelt arkitektur. Når vi tegner og planlegger bygg, og kvartaler, er det større fokus på oppdeling av fasader, uteområder, bruk av ulike materialer for å skape variasjon. Det har blitt langt viktigere.

- Det er mye mer fokus på gatefasaden, eller bygulvet som vi kaller det. Hvordan bygninger møter bakken. Vi ser på kvaliteter langt utenfor boligens indre, det er en viktig satsning når vi vil bli sterkere på byutvikling.

- Fra vi startet og fram til 2012/2013 var det veldig store krav til parkeringsplasser. Et behov som minsket etter hvert som politikerne i Oslo ville ha bort bilene. I flere år ble det bygd mange parkeringsplasser som ikke ble brukt.

- I dag er mange av miljøutfordringene som lå til grunn tidligere løst med f.eks elbiler og bildeling. I dag har det nesten slått litt den andre veien, for selv om etterspørselen er mindre, er det fortsatt de som ønsker leiligheter med parkeringsplass.

- Et annet viktig aspekt er å bygge boliger rundt knutepunkter. De prosjektene som selger også i dårlige tider er de som ligger strategisk til rundt knutepunkter, f.eks Bjørvika.

Lumanders hage. Foto: OBOS/Hampus Lundgren

Har dere fokus utelukkende i bykjernen i Oslo?

- Vårt nedslagsfelt er Østlandet, Vi har prosjekter på Vestby, Hamar, Hokksund og i Arendal. Vi dekker et stort område og jobber blant annet med flere kommuner. Det er både spennende, lærerikt og krevende.

- Det er ikke til å legge skjul på at det er lettere å ha en personlig og uformell dialog med ansvarlige i mindre kommuner enn de større kommunene. Jo større kommuner, desto mer system- og prosessregulert blir prosjektene.

- De beste prosessene har vi nok fått til på mindre steder. Det er lettere å avstemme underveis og vite
hva som er realitet, samtidig som entusiasme spres og deles på en annen måte.

Hvilke trender ser dere fremover?

- Vi ser at 15 minutters byen er viktig, mennesker vil ha nærhet til “alt”. Samtidig som vi må ha enda større fokus på den sosiale bærekraften i prosjekter og byer.

- Det er viktig at alle prosjekt bygges for å inkludere et bærekraftig utvalg av befolkningen, man skal favne flere generasjoner og vi vil bidra til at det fungerer som minisamfunn. De mindre kommunene tar til seg dette veldig godt.

- Eldrebølgen kommer også og de fleste ønsker å klare seg selv, og bo hjemme hvor de er en naturlig del av et større, levende samfunn.

- Vi har noen prosjekter gående hvor vi prøver å finne nye løsninger. Hvor er de naturlige møtestedene? Hvor kan man sitte der noen går forbi etc

- Det er en vanskelig oppgave å få til, men i godt samarbeid med byggherrer og kommuner kan vi også fokusere på å skape møteplasser hvor man naturlig kan sette i gang aktiviteter.

- Det handler om utearealer, fellesrom og sambruk. Tenk på hvor store deler av eksisterende bygningsmasse som kun benyttes en mindre del av døgnet. Dette er også viktig fra et miljøaspekt

- Vi trenger å utfordre det etablerte, men det krever mot og vilje til å se nye løsninger. Der vil vi bidra! Derfor har vi ansatt en sosiolog hos oss nettopp for å se hvordan våre prosjekter kan bidra til nærmiljøet.

- Til tross for at vi befinner oss i et krevende marked som kanskje aldri har vært så uforutsigbart som det er i øyeblikket, er vi optimister, sier Morten Longum. Foto: OBOS/Hampus Lundgren

Hva bringer fremtiden

- Bærekraft aspektet er utrolig viktig både for våre ansatte og samfunnet som helhet. I dag gjennomsyrer bærekraft alt vi gjør.

- Hvordan få til gode prosjekter, redusere ressursbruk, ombruk, minske CO2 utslipp osv. Vi har nok av utfordringer å finne løsninger på fremover.

- Til tross for at vi befinner oss i et krevende marked som kanskje aldri har vært så uforutsigbart som det er i øyeblikket, er vi optimister.

- Alle endringer kan medføre bekymring, vi mennesker liker det stabile. Våre ansatte skal ha ros for at de er veldig motiverte og ser muligheter i det som skal skje fremover.

- Noen bekymringer er det selvsagt, det er naturlig og det løser vi med tid.

- Personlig synes jeg vi går en kjempespennende tid i møte og jeg er stolt av våre medarbeidere, avslutter Longum.