Terråk Skole og flerbrukshall|Norske Byggeprosjekter
Terråk Skole og flerbrukshall. Ilustrasjon: ON Arkitekter 

Terråk Skole og flerbrukshall

Terråk skole ble bygd på slutten av 1960-tallet og det har i mange år vært klart at skolen har hatt et sårt behov for oppgradering og renovering. I tillegg har Bindal kommune måttet ta hensyn til at Terråk barnehage er for liten etter dagens behov, og bygging av ny flerbrukshall i kommunen har vært vedtatt i flere år.

Dermed er Terråks nye skole og flerbrukshall et av de største prosjektene i den lille kommunen i Nordland på mange år. Prosjektet med ny flerbrukshall var beregnet til 43,5 millioner, men det endelige regnestykket viser en kostnad på nesten 48 millioner millioner kroner, eks.mva. I tillegg kommer kostnadene med ny skole og barnehage på 58 millioner kroner.

On arkitekter og ingeniører AS|Norske Byggeprosjekter
Paulsen Maskin AS|Norske Byggeprosjekter

Reduserte kostnader ved nybygg
Ifølge en rapport fra Telemarksforskning, har Bindal Kommune hatt tre ganger så stort arealet pr. elev som landsgjennomsnittet er i Norge. Det har medført langt større utgifter til både oppvarming og renhold, samt vedlikehold. Den nye skolen, som er tegnet av ON Arkitekter og Ingeniører AS, vil utnytte arealet langt bedre, og ved å redusere antall m2, i tillegg til at man tar i bruk vannbåren gulvvarme, vil kommunen oppnå betydelige årlige besparelser når skolen tas i bruk ved skolestart 2019. 

Den gamle ungdomsskolefløyen og barneskolen ble jevnet med jorden før det nye, moderne bygget, som vil romme elever fra 1.-10. trinn, ble satt opp av totalentreprenør GL Bygg AS. I tillegg til ny skole og flerbrukshall, er det også anlagt nytt samfunnskjøkken.

Aktører:
Grunnentreprenør for Terråk skole var
Paulsen Maskin AS, som er en lokal maskinentreprenør med røtter helt tilbake til 1949. Fra en sped start hvor Paulsen for det meste utført oppdrag innen jordbruk, har Paulsen Maskin AS vokst seg til å bli en betydelig lokal aktør med en stadig voksende maskinpark. I dag utfører de en rekke oppdrag innen veiarbeid, VA, fjellarbeid, byggeledelse og prosjektbistand, med mer. 

Terråk skole og flerbrukshall er tegnet av On arkitekter og ingeniører AS. Bedriften holder til på Orkdal og ble etablert i 1996. I dag kan de by på et tverrfaglig miljø med kompetanse innen alle deler av et byggeprosjekt. Ved å bruke On arkitekter og ingeniører AS i alle faser, er du som kunde sikret at kvalitet, fremdrift og økonomi følges nøye under hele byggeprosessen. Deres oppdrag favner bredt, og for AO er ingen oppdrag for store og ingen for små. 

Deres kunder er både offentlige og private utbyggere. Fra rehabilitering til nybygg, fra garasje til eneboliger og fritidsboliger, samt butikk, industribygg og skoler.