De gleder seg til samarbeid under VB paraplyen! Fra venstre Arne Haugsnes, daglig leder Per Amund Amundsveen og Torstein Hagen Johnsen. Foto: VB Gruppen
Sist oppdatert: 23-05-2024 Pressemelding VVS-Nytt

Skal bli større sammen

Fosen VVS og Ørland Rør AS fusjonerer etter flere tiår som rørleggerbedrifter side om side.

Nå ønsker de to å bli større sammen og møte markedet som en sterk og kompetansedrevet partnerbedrift. Sammen har de en forventning om 20 millioner i omsetning.

I henholdsvis 40 og 50 år har Ørland Rør og Fosen VVS levert rørleggertjenester til et bredt spekter av kunder på Ørlandet.

Det skal de fortsatt gjøre, men fra nå av vil det skje som ett selskap og som partnerbedrift i VB Gruppen.

Under navnet Fosen Rør AS skal de i alt 10-12 ansatte utføre rørleggertjenester som før, til både den eksisterende kundegruppen og til nye kundegrupper.

- Vi har et felles mål om å bli større sammen, og kunne være i posisjon til å møte våre kunders behov i markedet på en best mulig måte, sier Per Amund Amundsveen som nå blir daglig leder i Fosen Rør AS.

«Skal vi sitte her hver for oss som liten, eller skal vi få til noe større sammen?».

Spørsmålet fikk de to rørleggerfirmaene til å se nærmere på hvilke muligheter som fantes og legge planer for hva de kunne få til sammen.

Familiebedriften Ørland Rør (tidligere Bademiljø) har vært etablert i Bjugn i ca. 40 år, under Johnsen VVS.

Fosen VVS ble overtatt av dagens eiere i 2014, av familiebedriften VB Einar Haugsnes, også de hadde over 50 års fartstid i bransjen.

Faluplast - Markedets beste sluk

- Begge bedriftene har hatt økende aktivitet i nærmarkedet, fra både privat og bedriftskunder.

- Utgangspunktet for å kunne forene krefter under VB-paraplyen, og dermed skape nye resultater, var med andre ord absolutt til stede, forteller Amundsveen.

Som en effekt av sammenslåingen forventer Fosen Rør at de vil kunne ta større oppdrag og kunne tilby flere arbeidsplasser i lokalmiljøet. Leder for partnerbedrifter i VB, Gøril Almvik har stor tro på sammenslåingen og ønsker lykke til med oppstart.

- Vi tror på de som våger og som ser muligheter for vekst i nye markeder.

- Vi jobber kontinuerlig med å få nye medlemmer inn i VB Gruppen og Fosen Rør AS blir den fjerde bedriften som gjør akkurat det hittil i år, og det er vi veldig glad for.

VB Gruppen satser friskt på partnerkonseptet og har et mål om å vokse. Per i dag er i alt 94 bedrifter del av VB Gruppens partnersatsing.

- Flere og flere ser verdien av å ha VB i ryggen, samtidig som de bevarer og utvikler sin tilstedeværelse i lokalmiljøet.

- Dette viser at vi har en forretningsmodell som egner seg godt for bedrifter av ulike størrelse og som har ulik historie, sier Almvik.