Fra OBOS sin utbygging på Fornebu. Foto: Nyebilder
Sist oppdatert: 08-07-2024 Pressemelding 

Økte boligsalget med 35 prosent

OBOS solgte 1 183 boliger til en verdi av 5,9 milliarder kroner i første halvår 2024. Sammenlignet med 2023 er det en oppgang på 35 prosent i antall solgte boliger.

- 2024 har vist seg å være bedre enn fjoråret og litt sterkere enn vi håpet.

- Utsikter til at rentetoppen er nådd, stabil arbeidsledighet, relativt gode lønnsoppgjør og et underliggende boligbehov i de store byene, bidrar til at salget har tatt seg opp, sier konsernsjef i OBOS Daniel Kjørberg Siraj.

Tror behovet vil være der

Det ble i årets første seks måneder satt i gang bygging 699 boliger og OBOS har nå 4 091 boliger under bygging.

Salgsgraden på boligene under bygging er på 56 prosent, ned fra 65 prosent på samme tid i fjor. 

- Den lavere salgsgraden på boligene vi har under bygging reflekterer det avventendene markedet vi har hatt det siste halvannet året.

- Det viser imidlertid også at vi er vårt ansvar bevisst og opprettholder en relativt høy boligproduksjon med lavere grad av forhåndssalg enn før.

- Vi tror det vil være behov og etterspørsel etter disse boligene når de står ferdige.

- Det er definitivt en fare for at det vil bli ferdigstilt for få boliger i 2025 og 2026, derfor byggestarter vi flere prosjekter på lavere forhåndssalg enn det vi tradisjonelt har gjort, sier Siraj.

OBOS Sverige, som også selger til andre profesjonelle utbygger, har i perioden fått inn ordrer på 322 boliger, hvorav 279 allerede er byggestartet.

1 500 boliger solgt med Deleie og Bostart

I løpet av første halvår er det solgt 197 boliger med boligkjøpsmodellene Deleie og Bostart. I Stor Oslo utgjør salget av boliger med disse modellene nesten 50 prosent av det totale salget.

Det er nå solgt totalt 1 518 boliger med Deleie eller Bostart siden OBOS startet å tilby disse modellene.

- Det gleder meg at Deleie og Bostart, som gjør inngangen til boligmarkedet enklere, er etterspurt. Det viser at de dekker et behov og hjelper folk inn på markedet.

- Samtidig er det med en god porsjon skuffelse vi ser at regjerningen ikke får fortgang rundt lovforslaget som vil øke andelen Deleie-boliger i nye borettslag.

- I en tid hvor boligbyggingen har delvis stoppet opp ville en slik lovendring gitt flere sårt tiltrengte boliger, sier Siraj.

Fiskarhedenvillan - Minihus og småhus

Mange prosjekter under planlegging – raskere saksbehandling er påkrevd

OBOS har flere tusen boliger under planlegging for å ha nok byggeklare tomter når markedet snur.

Dessverre er lange planprosesser og økende offentlige krav til blant annet teknisk infrastruktur med å gjøre det stadig mer krevende å få tilfredsstillende lønnsomhet i byggeprosjektene.

I tillegg er det varslet statlige planretningslinjer som gir bud om enda flere kompliserende faktorer og vurderingstemaer inn i nye boligprosjekter. Mange kunder melder også om fortsatte problemer med å få finansiert sitt boligkjøp.

- Vi ber ikke om subsidier for å få i gang boligbyggingen, men om fortgang i saksbehandlingen i plan- og byggesaker.

- Kommunene må også se over hvilke krav og ambisjoner som stilles til offentlig infrastruktur for å redusere kostnadspresset. Til syvende og sist er det nemlig boligkjøperne som må bære regningen.  

- Vi vil også oppfordre regjeringen til å gjøre et unntak i boliglånsforskriten knyttet til finansiering av nybolig når forskriften nå skal opp til vurdering på høsten. sier Daniel Kjørberg Siraj.