LAB Entreprenør skal utvide Lagunen Storsenter i Bergen. Ill: BIOSIS
Sist oppdatert: 27-09-2023 Pressemeldig

Skal utvide Lagunen Storsenter i Bergen

LAB Entreprenør, et selskap i AF Gruppen,  har inngått en totalentrepriseavtale med Lagunen om utvidelse av Lagunen Storsenter i Fana bydel.

Kontrakten er en totalentreprise og har en verdi på ca. MNOK 365 ekskl. mva.

Utbyggingen er utviklet gjennom en effektiv samspillsfase mellom LAB Entreprenør og Lagunen DA.

Senteret skal utvides over parkeringsplassen syd for senterets hovedinngang. Utbyggingen omfatter et parkeringsplan og fem etasjer med kontor og handel over parkeringen. Totalt nytt areal er omtrent 15 000 m2. I eksisterende senter ombygges ca. 3 200 m2 i forbindelse med utvidelsen.

GS Maskin AS - Bamble Skole

Prosjektet har en utfordrende utforming med gode kvaliteter der fasadene i hovedsak er glassfasader med horisontale brede aluminiumsvinger som solskjerm. Innvendig blir det et stort atrium med blant annet grønne vegger. 

Utomhus omfatter prosjektet ombygging av Laguneveien, opparbeidelse av nytt offentlig torgareal øst for nybygget, nye arealer for adkomst og arealer for uteservering langs nybyggets fasader.

Bygningen planlegges med energiklasse A. Det planlegges med gjenbruk av blant annet eksisterende fasader som må demonteres i forbindelse med utvidelsen av senteret.

Arbeidene startet i 3. kvartal 2023 og er planlagt ferdigstilt i 1. kvartal 2026.