Endelig skal millionene som norske boligeiere betaler til ENOVA gå til formålet: energi- og klimatiltak i boliger.
Enova har i lang tid prioritert industri på bekostning av husholdningene, til frustrasjon og hinder for ENØK-tiltak i boligene våre. Nå håper NBBL på nye prioriteringer og satsinger fra Enova. Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør, NBBL Foto: Nadia Frantsen
Sist oppdatert: 01-12-2021

Full ENØK-seier

Endelig skal millionene som norske boligeiere betaler til ENOVA gå til formålet: energi- og klimatiltak i boliger.

NBBL har lenge kritisert Enova – statens fremste klimaomstillingsorgan – for å nedprioritere støttetiltak for vanlige folk.

I nytt statsbudsjett skal regjeringen sikre at det husholdningene betaler inn til Enova går tilbake til formålet.

– Budsjettavtalen mellom SV og regjeringspartiene kan bety et løft for investeringer i energisparing.

-Sammen med en rekke andre bolig, miljø- og næringsorganisasjoner har vi i NBBL påpekt at dagens støtteordninger ikke treffer borettslag og sameier, og at vi savner en mer ambisiøs politikk for ENØK, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL, i en melding. 

NOBI AS| LEDENDE BETONG- OG INDUSTRIKONSERN

Viktig motivasjon
Norske husholdninger bidrar årlig med 400 millioner kroner til Enova gjennom en ekstra avgift på strømregningen, men forsvinnende lite kommer tilbake som enøk-tiltak i husholdningene.

Nå håper NBBL at midlene faktisk blir brukt opp, slik at vanlige folk får motivasjon til å bidra i det grønne skiftet.

 – Bygg står for cirka 40 prosent av energibruken. Beboere i borettslag og sameier kan bidra til mer redusert energibruk, kutt i klimagassutslipp og mer lokal kraftproduksjon.

-Dette statsbudsjettet tydeliggjør husholdningenes betydning for den grønne omstillingen, sier Fredriksen.

Overføre ansvaret
Videre åpner regjeringen for å flytte Enova-avgiften og støtteordningene for norske husholdninger til Husbanken.

 – Når ikke Enova leverer er NBBL blant flere som har pekt på Husbanken som et alternativ til å forvalte forbrukernes interesser.

-viktigste nå er at det blir mer lønnsomt for vanlige forbrukere å investere i gode og kostbare tiltak som gir lavere energiforbruk, sier Fredriksen.