Rørfornying krever ikke graving eller omfattende bygningsarbeid, noe som gjør det til en raskere og mindre forstyrrende prosess sammenlignet med å legge nye rør. Foto: Unsplash
Sist oppdatert: 04-07-2024 VVS-nytt

Hva er rørfornying og hva er prisen?

Rørfornying er en moderne metode for å rehabilitere gamle, skadede eller tette rør uten å måtte fjerne og erstatte dem med nye. 

Prosessen innebærer å legge en ny, innvendig foring inni det eksisterende røret, noe som skaper et nytt, glatt rør inni det gamle. 

Denne metoden er både mindre invasiv og ofte er pris for rørfornying langt lavere enn å legge nye rør. Teknikken brukes i både boliger, kommersielle bygninger og offentlig infrastruktur.

Faluplast - Markedets beste sluk

Hvordan fungerer rørfornying?

Prosessen med rørfornying starter med en grundig inspeksjon av det eksisterende rørsystemet ved hjelp av kameraer. Dette gjør det mulig å identifisere skader, lekkasjer eller blokkeringer. 

En godt gjennomført inspeksjon er avgjørende for å kunne gi en korrekt rørfornying pris. 

Etter inspeksjonen renses rørene grundig ved hjelp av høytrykkspyling eller mekanisk rengjøring for å fjerne avleiringer og blokkeringer. 

Denne prosessen sikrer at overflaten er klar for den nye foringen, og at det ikke er noen hindringer som kan påvirke resultatet.

Når rørene er rene, kan fornyingsprosessen begynne. En fleksibel, epoksybelagt foring blir ført inn i røret ved hjelp av trykkluft eller vann.

Metoden kalles strømperenovering og er den vanligste metoden for rørfornying. 

Foringen presses mot de indre veggene av det eksisterende røret og formes til en ny, solid rørstruktur når epoksyen herdes. 

Denne nye rørstrukturen er slitesterk, korrosjonsbestandig og har en levetid på opptil 50 år. Herdeprosessen kan ta noen timer, avhengig av materialet og de ytre forholdene, men gir et varig og pålitelig resultat.

Fordeler med rørfornying

 • Minimalt inngrep: Rørfornying krever ikke graving eller omfattende bygningsarbeid, noe som gjør det til en raskere og mindre forstyrrende prosess sammenlignet med å legge nye rør.
   
 • Tidseffektivt: Rørfornying kan gjennomføres mye raskere enn tradisjonell rørutskifting. Ofte kan arbeidet fullføres innen en dag, avhengig av rørsystemets lengde og kompleksitet.
   
 • Kostnadseffektivt: Ettersom det ikke er nødvendig med graving eller omfattende rivningsarbeid, er rørfornying ofte billigere enn å erstatte rørene helt.

  Reduserte arbeidskostnader og raskere gjennomføringstid bidrar også til lavere totale utgifter. Husk å alltid kontakte seriøse fagfolk for pris på rørfornying. 

   
 • Miljøvennlig: Å rehabilitere eksisterende rør er mer bærekraftig enn å produsere og installere nye rør, ettersom det reduserer avfall og sparer ressurser. Dette reduserer karbonavtrykket og bidrar til en mer bærekraftig løsning.
   
 • Lang levetid: Den nye foringen kan vare i flere tiår, og forbedrer samtidig rørsystemets motstandsdyktighet mot korrosjon og slitasje. Dette betyr færre vedlikeholdsbehov og lavere risiko for fremtidige problemer.
   
 • Forbedret vannkvalitet: Den nye, glatte overflaten på innsiden av rørene reduserer risikoen for at avleiringer samler seg, noe som kan forbedre vannkvaliteten og sikre et rent og pålitelig vannforsyningssystem.
   
 • Redusert risiko for lekkasjer: Den nye foringen skaper en tett og sømløs barriere inni det gamle røret, noe som reduserer risikoen for lekkasjer og vannskader.
   
 • Tilpasset rehabilitering: Rørfornying kan tilpasses ulike typer rør og materialer, inkludert stål, betong, plast og jern, noe som gjør det til en fleksibel løsning for forskjellige behov.
   
 • Bevarer landskapet: Ettersom rørfornying ikke krever graving, bevares hager, veier og andre landskapselementer, noe som er spesielt viktig i urbane områder eller bevaringsverdige eiendommer.
   
 • Ingen avbrudd i vannforsyning: Rørfornying kan ofte gjennomføres uten å stenge av vannforsyningen, noe som minimerer ulemper for beboere og brukere.

 

Rørfornying VS legging av nye rør

 • Mindre forstyrrende: Ingen graving eller omfattende bygningsarbeid.
 • Tidseffektivt: Kan fullføres på kortere tid.
 • Kostnadseffektivt: Pris på rørfornying er ofte lavere grunent lavere arbeids- og materialkostnader.
 • Miljøvennlig: Gjenbruker eksisterende strukturer, mindre avfall.
 • Lang levetid: Foringen har en lang levetid, ofte opptil 50 år.
 • Skånsomt for miljøet: Mindre ressursbruk og avfall.

Legging av nye rør

 • Omfattende arbeid: Krever graving og rivning, noe som kan være invasivt.
 • Tidkrevende: Prosessen kan ta lengre tid på grunn av nødvendige forberedelser og arbeid.
 • Dyrere: Høyere kostnader på grunn av arbeidskraft, materialer og reparasjoner av området.
 • Ny infrastruktur: Fullstendig utskifting kan være nødvendig hvis rørene er for alvorlig skadet.
 • Lang levetid: Nye rør har også lang levetid, men installasjonen er mer omfattende.
 • Mulighet for større endringer: Kan være nødvendig hvis rørsystemet skal ombygges eller oppgraderes.
   

Når er rørfornying en god løsning?

Rørfornying er spesielt gunstig i situasjoner hvor:

 • Rørene er vanskelige å nå: For eksempel under bygninger, veier eller andre strukturer hvor graving ville være komplisert og kostbart. Dette gjør rørfornying til en ideell løsning for tette byområder eller historiske bygninger hvor minimalt inngrep er avgjørende.
   
 • Minimal forstyrrelse er ønskelig: I boligområder eller kommersielle bygninger hvor det er viktig å opprettholde normal drift og minimere forstyrrelser. Dette gjelder spesielt for sykehus, kontorbygg og andre fasiliteter hvor kontinuerlig drift er kritisk.
   
 • Moderate skader: Når rørene har moderate til alvorlige skader, men fortsatt er strukturelt intakte. Rørfornying kan effektivt forsegle sprekker og mindre hull, noe som forlenger rørenes levetid betydelig.
   
 • Korrosjon eller lekkasjer: Når rørene viser tegn på korrosjon eller har små lekkasjer som kan repareres ved å legge inn en ny foring. Dette kan forhindre større skader og kostbare reparasjoner på lang sikt.
   
 • Begrenset budsjett: Når budsjettet er begrenset, kan rørfornying tilby en kostnadseffektiv løsning uten å gå på kompromiss med kvaliteten.

 

Det er avgjørende å bruke fagfolk til å utføre rørfornying for å sikre at arbeidet blir utført riktig og effektivt. Unasett om det er en liten, eller stor jobb. Fagfolk har nødvendig kompetanse og erfaring for å identifisere problemer, velge riktig metode og materialer, og sikre at installasjonen blir utført på en profesjonell måte. Foto: Unsplash

Når er rørfornying ikke passende?

Selv om rørfornying har mange fordeler, er det ikke alltid den beste løsningen. Situasjoner hvor det kan være nødvendig å legge nye rør inkluderer:

 • Alvorlig skade: Hvis rørene er alvorlig skadet eller kollapset, kan rørfornying ikke være mulig eller effektiv. Dette gjelder spesielt i tilfeller hvor rørene har store hull eller er fullstendig ødelagt.
   
 • Feil dimensjoner: Hvis de eksisterende rørene ikke har riktig dimensjonering eller konfigurasjon for det nåværende behovet, kan det være nødvendig å erstatte dem. Dette kan være tilfelle ved oppgraderinger av rørsystemer for å håndtere større vannmengder eller trykk.
   
 • Rør som har forskjøvet seg: Hvis rørene har beveget seg betydelig fra sin opprinnelige posisjon, kan det være umulig å sette inn en ny foring på en effektiv måte. Dette kan skyldes jordskjelv, grunnforhold eller andre faktorer som har forårsaket forskyvning.
   
 • Planlagt omlegging: Hvis det allerede er planlagt en større omlegging av rørsystemet, kan det være mer kostnadseffektivt å legge nye rør som en del av dette arbeidet. Dette gjelder spesielt ved større renoveringsprosjekter eller ombygginger.

 

Rørfornying pris: Rørfornying kontra nye rør

Pris for rørfornying vil variere avhengig av flere faktorer, inkludert rørets diameter, lengde og tilstand, samt kompleksiteten i prosjektet. 

Det er umulig å skulle gi en konkret pris på rørfornying uten at det først er hjennomført en befaring, men kostnadene vil ofte kunne ligge mellom 1.500 og 7.000 kroner per meter.

Til denne kostnaden bør både inspeksjon, rengjøring og selve foringen være inkludert i prisen. 

Rørfornying pris vil påvirkes av blant annet tilstanden på det eksisterende rørsystemet, nødvendig rengjøring og tilgang til rørene.

Det er derfor nødvenig å kontakte en profesjonell rørlegger før å beregne rørfornying pris i hvert tilfelle. 

Nye rør

Å legge nye rør er ofte dyrere på grunn av det omfattende arbeidet som kreves. Kostnaden kan variere mye og en pris på mellom 1.500 og 6.000 kroner per meter er ikke uvanlig. 

Denne prisen inkluderer oftest materialer, graving, installasjon og reparasjon av området etter arbeidet.

Andre kostnader kan inkludere tillatelser, midlertidige omlegginger av vannforsyning og gjenoppbygging av landskapet etter graving.

Bli mester - Slik tar du mesterbrevet

Variabler som påvirker prisen for rørfornying

Flere faktorer kan påvirke prisen på rørfornying. En viktig variabel er rørets lengde og diameter. Lengre og bredere rør krever mer materiale og arbeid, noe som øker kostnadene. 

Kompleksiteten i prosjektet spiller også en rolle; for eksempel kan rør som er vanskelig å nå eller har mange bøyer og svinger kreve mer tid og spesialutstyr, noe som kan rørfornying prisen.

Tilstanden på det eksisterende rørsystemet er en annen viktig faktor.

Rør som er sterkt korroderte eller har omfattende skader kan kreve mer forberedende arbeid, som rengjøring og reparasjon, før fornyingen kan begynne. Dette kan også påvirke pris på rørfornying.

Valg av materialer og teknikker kan også ha en betydelig innvirkning på prisen.

Bruk av høyere kvalitet epoksy eller spesialiserte foringer kan være dyrere, men kan tilby bedre holdbarhet og levetid. 

I tillegg kan geografisk plassering og tilgjengelighet av kvalifiserte fagfolk påvirke prisene, da områder med høy etterspørsel eller mangel på spesialister kan ha høyere kostnader.

Ved å vurdere disse variablene vil man få en bedre forståelse for den rørfornying prisen. ved et rørfornyingsprosjekt og gjøre informerte beslutninger om hvilke løsninger som best passer behovene og budsjettet.

10 ting å vurdere før rørfornying

 1. Tilstanden på eksisterende rør: Sørg for at rørene er strukturelt intakte og egner seg for fornying.
 2. Omfanget av skader: Vurder om skadene er moderate og kan repareres med foring, eller om de krever fullstendig utskifting.
 3. Tilgang til rørene: Vurder om det er enkelt å få tilgang til rørene for inspeksjon og rengjøring.
 4. Rørmateriale: Sørg for at rørmaterialet er egnet for foring, inkludert stål, betong, plast eller jern.
 5. Diameter og lengde: Vurder rørets diameter og lengde for å estimere kostnader og materialbehov.
 6. Budsjett: Sammenlign kostnadene for rørfornying med å legge nye rør for å sikre at det passer innenfor budsjettet.
 7. Miljøpåvirkning: Vurder miljømessige fordeler ved rørfornying, inkludert redusert avfall og mindre ressursbruk.
 8. Langsiktig holdbarhet: Vurder levetiden og vedlikeholdsbehovet for den nye foringen sammenlignet med nye rør.
 9. Områdets betydning: Vurder betydningen av å bevare landskapet og minimere forstyrrelser, spesielt i urbane eller historiske områder.
 10. Kvaliteten på utførelsen: Sørg for at arbeidet utføres av kvalifiserte fagfolk for å sikre et varig og pålitelig resultat.

 

Bruke fagfolk

Det er avgjørende å bruke fagfolk til å utføre rørfornying for å sikre at arbeidet blir utført riktig og effektivt. 

Fagfolk har nødvendig kompetanse og erfaring for å identifisere problemer, velge riktig metode og materialer, og sikre at installasjonen blir utført på en profesjonell måte. 

Uten kvalifiserte fagfolk kan det oppstå feil under inspeksjon, rengjøring og foring, noe som kan føre til ytterligere skader og kostnader.

Fagfolk har også tilgang til spesialisert utstyr og teknologi som er nødvendig for å gjennomføre rørfornying på en effektiv måte. 

Dette inkluderer kameraer for inspeksjon, høytrykksrengjøringsutstyr og utstyr for å installere og herde foringen. 

De kan også gi råd om vedlikehold og forebygging av fremtidige problemer, noe som sikrer at rørsystemet forblir i god stand i mange år fremover.

Alternativer til Rørfornying

Selv om rørfornying er en populær metode for rehabilitering av rør, finnes det andre alternativer som kan være aktuelle avhengig av situasjonen. 

Ett alternativ er tradisjonell rørutskifting, hvor de gamle rørene fjernes og erstattes med nye.

Dette kan være nødvendig når rørene er for alvorlig skadet eller når dimensjoneringen av systemet må endres for å møte nye behov.

En annen metode er rørrelining, som ligner på rørfornying, men bruker en annen type foringsteknikk. 
Rørrelining innebærer ofte å bruke en fleksibel, epoksybelagt foring som blåses inn i røret og deretter herdes. Denne metoden kan være mer egnet for visse typer rør eller skader.

Rørsprøyting er et tredje alternativ, hvor en flytende epoksyblanding sprøytes inn i røret for å dekke de indre veggene.

Denne metoden kan være effektiv for mindre skader eller for å forbedre rørenes motstandsdyktighet mot korrosjon.

Hvilken metode som er best egnet vil avhenge av rørenes tilstand, plasseringen og de spesifikke kravene til prosjektet.

Innovativ og kostnadseffektiv

Rørfornying er en innovativ og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle eller skadede rør uten å måtte erstatte dem.

Det gir mange fordeler, inkludert mindre forstyrrelser, lavere kostnader og miljømessige fordeler. Det er spesielt gunstig i situasjoner hvor rørene er vanskelige å nå, eller hvor minimal forstyrrelse er ønskelig.

Imidlertid er det ikke alltid den beste løsningen, spesielt hvis rørene er alvorlig skadet eller ikke lenger oppfyller de nødvendige kravene. 

I slike tilfeller kan det være nødvendig å legge nye rør. Kostnadene for de to metodene kan variere betydelig, men generelt vil rørfornying være den billigere og mindre invasive løsningen.

Ved å vurdere tilstanden til rørene, behovet for rehabilitering, og de økonomiske aspektene, kan du bestemme hvilken metode som passer best for ditt spesifikke prosjekt. 

Det er også viktig å bruke kvalifiserte fagfolk for å sikre et vellykket og varig resultat.