Marianne W. Røiseland, adm. dir i RørNorge. Foto: RørNorge
Sist oppdatert: 04-06-2024 Pressemelding VVS-Nytt

En god dag for fagopplæring

Endelig er opplæringskontorenes rolle avklart. De skal få fortsette å gi opplæring, slår forskrift til ny opplæringslov fast.

- Opplæringskontorene er viktige for å sikre et bredt tilbud av læreplasser med høy kvalitet over hele landet, blant både små og store bedrifter, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun i en pressemelding.

- Endelig! Dette er en god dag for fagopplæring av rørleggere. Opplæringskontorene har en viktig rolle, og det skal de fortsatt få ha, sier Marianne W. Røiseland, adm. dir i RørNorge.

Sammen med andre bransjeforeninger i NHO Byggenæringen har RørNorge lokalt og sentralt, i over ett år jobbet for å trygge fagopplæringen.

Fra høsten gjelder ny opplæringslov. I dagens lov har det vært uklart om det har vært lærebedriften eller opplæringskontoret som har hatt ansvar for opplæringen.

Den nye opplæringsloven som Stortinget har vedtatt fastsetter at det er lærebedriften som har ansvaret for opplæringen og arbeidsforholdet til lærlingene.

Opplæringskontorene kan likevel fortsatt bistå med gjennomføring av opplæring, og de kan bistå med ulike oppgaver som avlaster lærebedriftene på en god måte. Den nye forskriften omtaler dette nærmere.

- Opplæringskontorenes bidrag til fag- og yrkesopplæringen er svært verdifullt, og opplæringskontorene skal fortsatt spille en viktig rolle.

- Lærebedrifter og opplæringskontor har i lang tid samarbeidet om opplæring og det går tydelig fram av den nye forskriften at de fortsatt kan gjøre det.

- Det er bra for alle parter, ikke minst lærlingen, at det er tydelig hvem som har ansvar for hva, sier Nordtun i pressemeldingen.

Hvis lærebedriften ønsker det, kan de avtale at opplæringskontorene utfører oppgaver for dem.

Opplæringskontoret har da ansvar overfor lærebedriften de har kontrakt med, mens lærebedriften beholder ansvaret for lærlingenes fagopplæring etter loven.

Norsk Byggebransje er opptatt av å ta samfunnsansvar. En viktig del av det, er å bidra til at relevant, interessant og viktig informasjon gjøres tilgjengelig for våre lesere. Denne artikkelen er publisert i samspill med Rørentreprenørene Norge.