VA og VVS produsentene VVP er en organisasjon med historie tilbake til 1999. Foto: Foto: VA og VVS Produsentene VVP ​​​​​​
Sist oppdatert: 09-07-2024  NorskByggebransje.

Bransjeorganisasjon i utvikling

Høsten 2023 tok Terje Røising over som daglig leder i VA og VVS Produsentene VVP.

Den gang uttalte han:- Vi vil fortsette å utvikle VVPs rolle som en sterk bransjeorganisasjon som kan og vil dytte bransjen videre.

- Ambisjonene er å fortsette å være en tydelig og sterk aktør i møtet med verdikjeden, og stille klare krav for å styrke produsentenes posisjon.

Våren 2024 ble Anne Dahl Øiseth ansatt som assisterende daglig leder, hun kom da fra stillingen som daglig leder i Grohe AS.

Nytt styre i VVP

Anne Dahl Øiseth har vært en del av VVP-styret siden juli 2021 og tok over som styreleder fra juli 2023.

Fikk du med deg: Nytt kapittel for VVP

Siden hun nå har tiltrådt som assisterende daglig leder var det naturlig at hun både gikk av som styreleder og ut av styret.

Petter Vang, Uponor, ble valgt som ny styreleder for 2 år og Sigmund Aanstad, Pipelife ble gjenvalgt for 2 nye år.

Robert Torp Halvorsen, Scala Bad og Per Ivar Søfteland, GPA Flowsystem var ikke på valg og fortsetter i styret.
VVP-styret har tilført ny kompetanse med Helene Haugen, Tapwell.

- Jeg er ydmyk og glad for å ha blitt valgt inn i styret i VVP og ser frem til å bidra til organisasjonens videre utvikling, sier Helene Haugen

- VVP har lenge hatt en vesentlig rolle i arbeidet mot en sterkere og mer fremtidsrettet VA- og VVS- bransje. Jeg er opptatt av å jobbe for gode løsninger som styrker bransjens totale konkurransekraft.

- For å få til dette må den interne konkurransen bevares, samtidig som vi samarbeider om løsninger som legger til rette for effektivisering gjennom blant annet standardisering og felles plattformer.

- Jeg gleder meg til å ta del i styret og bistå foreningen videre i dette arbeidet, avslutter Haugen.

Faluplast - Markedets beste sluk

– Vi har et meget godt sammensatt styre, med en bred representasjon fra leverandører innen VA, teknisk VVS og synlig VVS.

- Jeg gleder meg til å jobbe sammen med styret og ledelsen i viktige saker framover, sier Terje Røising, daglig leder i VVP.

VA og VVS produsentene VVP er en organisasjon med historie tilbake til 1999, og man mener det fortsatt er potensial til å samle en større andel av aktørene i bransjen, og har rekruttering som en av sine viktigste saker.

- Vi representerer allerede betydelig andel av omsetningen i bransjen. Likevel vil hvert nytt medlem gjøre VVP sterkere, og styrker dermed både sin egen og fellesskapets rolle i verdikjeden, sier Røising.