Previous
Next
Arbeidet med den nye bydelen begynte for elleve år siden, og på mandag ble det presentert en løsning foran ordfører, lokalpolitikere, utbyggere, kommuneadministrasjon og innbyggere i Ski. Ill: Höegh Eiendom
Sist oppdatert: 22-09-2022

Vil bygge Norges første sirkulære nabolag i Ski

To måneder før åpningen av den nye Follobanen, settes det høye ambisjoner for byutviklingen i Ski.

I et fullsatt folkemøte i Rådhusteatret i Ski på mandag, presenterte Höegh Eiendom, Stil Invest og Snøhetta planene for Ellingsrudgrenda. Et prosjekt som kan bli østlandsregionens mest spennende bydelutviklingsprosjekt.

– Målet vårt er å bygge et mangfoldig og sirkulært nabolag, der familier i ulike livsfaser kan leve side om side med nærhet til jobb og skole, skog og grøntområder.

-En ny bydel som kan skape bred anerkjennelse og stolthet i Ski, også for generasjonene som kommer etter oss, sier Karl Erik Navestad, områdedirektør for Ski i Höegh Eiendom, i en melding. 

Ski i Nordre Follo er utpekt som ny regionby og et av de sentrale vekstområdene rundt Oslo. Når Follobanen kjører ut av nye Ski stasjon i desember, så er det starten på en ny tid for Nordre Follo kommune.

Ski skal utvikles for en betydelig befolkningsvekst, og med fremtidens krav til bærekraft som rettesnor.

FLINKE, KJAPPE & KJEKKE

Potensielt en ny bydel for 6000 mennesker 
Arbeidet med den nye bydelen begynte for elleve år siden, og på mandag ble det presentert en løsning foran ordfører, lokalpolitikere, utbyggere, kommuneadministrasjon og innbyggere i Ski.

For å møte befolkningsveksten på en bærekraftig måte, så har Höegh Eiendom, Stil Invest og Snøhetta sett med nye øyne på hvordan denne bydelen kan utformes.

Dersom prosjektet får grønt lys til videre planlegging, så er det anslagsvis snakk om 700 småhus og 1200 leiligheter når Ellingsrudgrenda en gang er ferdigstilt. Opptil 6000 mennesker kan i teorien flytte inn her den dagen alt står ferdig.

– Er det noe både miljø og natur trenger, er det ambisiøse forbildeprosjekter som dette.

-Når vi nå setter oss fore å bygge Norges første sirkulære bydel, er det egentlig ikke noe nytt – vi var nøysomme og gode på ombruk for 100 år siden.

-Nå må vi ta tilbake igjen denne mentaliteten på vegne av de som kommer etter oss, og da må det også påvirke hvordan vi planlegger og bygger fremtidens bydeler, sier Tonje Frydenlund, prosjektdirektør for Norden og landskapsarkitekt.

– Vi ønsker å gjenbruke så mye som mulig fra dagens industriområde og lage et levende nabolag med ulike boformer og tilbud.

-Vi vil også videreutvikle og øke naturmangfoldet i grøntområdene i Ellingsrudgrenda. Her blir det dyrking av mat i en felles hage, og nærhet til skogen som et eget rekreasjonsområde, fortsetter Frydenlund.

Krøderen Elektro|Krøderen leverer alt innen elektro til din bolig, hytte eller prosjekt.

Fakta om prosjektet:
Ellingsrudgrenda er et bydelsutviklingsprosjekt som har ambisjoner om å legge lista høyere når det kommer til bærekraft enn noe annet boligprosjekt i regionen.

Til grunn legges de strenge bærekraftskriteriene til Futurebuilt. Lykkes Ellingsrudgrenda, så kan det bli Norges første sirkulære nabolag som skaper mangfold på tvers av generasjoner. Og som vil være et attraktivt sted å bo for samfunnsbevisste tilflyttere.

Nordre Follo er sammen med Oslo, Bærum, Asker, Drammen, Lillestrøm, kommunene som er en del av Futurebuilt-samarbeidet.

Ellingsrudgrenda ligger 10 minutter i gåavstand fra togstasjonen på Ski, og Ellingsrudgrenda ligger dermed ved åpning av Follobanen 20 minutter unna i reisetid til Jernbanetorget i Oslo.

Bydelen kan etter planen romme:

  • Barneskole
  • Barnehage
  • Svømmehall
  • Nærsenter
  • Flerbrukshall
  • Parkeringshus
  • Et urbant næringsområde med plass til næringsliv og nye arbeidsplasser
  • Tur – og treningsmuligheter for Ski by