– Et skadet batteri kan utvikle farlige gasser, og i verste fall føre til brann. Energirike litium-ionbatterier, som brukes i de fleste oppladbare enhetene vi bruker i hverdagen, er dessuten mer utsatt for brannutvikling enn mindre energirike batterityper, forklarer Branningeniør i forsikringsselskapet If, Anders Rørvik Ellingbø. Foto: Brannvernforeningen
Sist oppdatert: 19-09-2023 Pressemelding

Nordmenn lader mye

Vi omgir oss med stadig flere bruksgjenstander i hverdagen som behøver jevnlig lading. I en undersøkelse gjennomført av Kantar i forbindelse med Brannvernuka 2023, kommer det frem at norske husholdninger i snitt har 12 ladere!

Alt fra mobiltelefoner og nettbrett, til el-sparkesykler og verktø lades i norske hjem. Det store omfanget viser med all tydelighet hvor viktig det er å ha et bevisst forhold til hvor og hvordan du lader.

- Mange nordmenn har et stort antall batteridrevne enheter i daglig bruk i hjemmet og på hytta.

Branningeniør Anders Rørvik Ellingbø leder skadeforebyggende avdeling i forsikringsselskapet If. Han har sett mange eksempler på branner i elektrisk utstyr som lades opp. Foto: Brannvernforeningen

- Vi blir derfor ikke overrasket om det reelle antallet ladere er høyere enn det undersøkelsen viser, sier administrerende direktør i Brannvernforeningen, Rolf Søtorp, og fortsetter;

- Med så mange ladere og enheter som bruker batteri, er det helt avgjørende at man har et bevisst forhold til hva som kan skape potensielt farlige situasjoner i hjemmet.

- Skader i utstyret eller feil bruk kan resultere i branntilløp eller brann. Ladevettreglene, som ble lansert i 2021, gir god veiledning til hvordan du kan lade tingene dine på en trygg og forsvarlig måte.

Batterier er spesielt utsatt for brann

Branningeniør i forsikringsselskapet If, Anders Rørvik Ellingbø, forteller at en lader eller et batteri som er skadet, ikke skal brukes. Ellingbø leder skadeforebyggende avdeling og har sett mange eksempler på branntilløp og branner i skadet elektrisk utstyr.

Om det er misfarging eller sprekker ved kontaktene, batteriet har fått slag mot seg, eller at det begynner å bule eller bli unormalt varmt, er det viktig å ta affære raskt.

- Et skadet batteri kan utvikle farlige gasser, og i verste fall føre til brann. Energirike litium-ionbatterier, som brukes i de fleste oppladbare enhetene vi bruker i hverdagen, er dessuten mer utsatt for brannutvikling enn mindre energirike batterityper, forklarer han.

GK Norge - Norges grønneste logistikkbygg

Ladevettreglene

  • Lad i rom med røykvarsler
  • Lad når du er våken og til stede
  • Les og følg produsentens bruksanvisning
  • Bruk helst original lader
  • Lad på et underlag som ikke lett kan brenne
  • Ikke lad i senga
  • Ikke lad i korridor eller i trapperom. De må kunne brukes som fluktvei ved brann
  • Bytt ut skadet utstyr
  • Stopp lading dersom det kommer lyder, lukter eller blir unormalt varmt
  • Ved røyk og flammer, ring brannvesenet på 110

Ladevettreglene er utarbeidet av Brannvernforeningen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og forsikringsselskapet If, og ble lansert i forbindelse med Brannvernuka 2021.

Johan Mariys Ly, avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Foto: Brannvernforeningen

Om Brannvernuka:

Brannvernuka arrangeres i uke 38 hvert år, som en uke med ekstra fokus på brannsikkerhet i Norge. Formålet er å bevisstgjøre alle om brannfaren i en tid på året da antall boligbranner vanligvis øker. Brannvernuka er et samarbeid mellom Brannvernforeningen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og forsikringsselskapet If.

Les mer om Brannvernuka her - Les mer om Ladevettreglene her.

Info om undersøkelsen:

Tallene kommer frem i en fersk undersøkelse gjennomført av Kantar Media i juli 2023, på vegne av Brannvernforeningen, DSB og If.

Norsk Byggebransje er opptatt av å ta samfunnsansvar. En viktig del av det, er å bidra til at relevant, interessant og viktig informasjon gjøres tilgjengelig for våre lesere. Denne artikkelen er publisert i samspill med Brannvernforeningen.