På vegne av næringslivet håper vi foreldre og alle rådgivere til årets tiendeklassinger, setter seg godt inn i hvilke muligheter som finnes for de som skal inn i videregående opplæring, skriver Hildegunn Fallang, fagleder politikk og kommunikasjon i NHO Viken Oslo. Foto: Torunn Brånå
Sist oppdatert: 24-02-2024 Skrevet av: Hildegunn Fallang, fagleder politikk og kommunikasjon i NHO Viken Oslo.

Kjære foreldre – framsnakk yrkesfag til ungdomsskoleelevene deres

6 av 10 av NHOs medlemsbedrifter fikk ikke tak i den kompetansen de trengte i fjor.

Blant kompetansen som er aller mest etterspurt, troner yrkesfag og fagskoleutdanning øverst. I 2023 manglet norske bedrifter hele 12.000 fagutdannede.

Det er én av mange grunner til at yrkesfag er et smart valg for unge som vil ha en trygg og spennende karriere.

1. mars er fristen for å søke ordinært inntak til videregående opplæring. Dere foreldre er barnas viktigste rådgivere når det gjelder valg av utdanning. Men har du nok kunnskap til å være en god yrkesrådgiver?

Yrkesfagene leder til viktige, meningsfulle yrker som det er stort behov for over hele landet.

De som velger yrkesfag kommer raskt ut i jobb, får lønn under utdanning og er attraktive for norske bedrifter. De har mer enn 170 ulike yrker å velge mellom og har gode muligheter for videreutdanning.

Noen av de mest spennende og innovative bedriftene i Norge i dag har behov for fagarbeidere og det er grunn til å tro at det behovet vil øke.

Når vi skal bygge fremtidens Norge med flere grønne, innovative løsninger, må vi ha kloke hoder og flinke hender. Nettopp derfor trenger samfunnet dyktige fagarbeidere!

Dessverre har det vist seg vanskelig å knuse noen langlivede myter om yrkesfagene.

Sammen må vi få flere til å se yrkesfag og fagskoler som gode veier til spennende jobber. Vi må evne å løfte frem alt de viktige fagarbeidere bidrar med i samfunnet.

På vegne av næringslivet håper vi derfor foreldre og alle rådgivere til årets tiendeklassinger, setter seg godt inn i hvilke muligheter som finnes for de som skal inn i videregående opplæring.

Yrkesfag er et framtidsrettet valg for et samfunn i endring.