Huurre Norway bytter navn til Svalinn
-Siden overtakelsen i 2019 har siden vi vært «A Svalinn Company» og kjenner nå at tiden er moden for å stå på egne ben, med eget navn. Foto: Svalinn
Sist oppdatert: 30-10-2020

Huurre Norway bytter navn til Svalinn

Fra og med 01. desember 2020 skifter Huurre Norway navn til Svalinn. 

Daglig leder Tarjei Hegland, forteller Norsk Byggebransje at navneskiftet har vært planlagt siden de ansatte overtok selskapet i januar 2019, under navnet Svalinn AS. 

-Siden overtakelsen i 2019 har siden vi vært «A Svalinn Company» og kjenner nå at tiden er moden for å stå på egne ben, med eget navn.

Samler Norge og Sverige
Ifølge pressemelding fra selskapet vil de med navneskiftet samle Norge og søsterselskap i Sverige under samme profil og identitet, med mål om å bli den foretrukne entreprenøren for næringsmiddelindustrien i Skandinavia.

Svalinn skal dyrke den unike kompetansen innen skreddersydde, kjølte bygg og arealer. Fokuset på hygiene, matsikkerhet og å skape verdi for våre kunder, vil fortsatt være vår styrke

TS Byggtjenester| Spesialist montering av systemvegger, systemhimlinger og tømring

Dere styrker nå samarbeidet over landegrensene, hvilken betydning vil dette få for deres kunder?

-Vårt svenske søsterselskap, Ki-Panel, opererer innen et av våre forretningsområder, nemlig spesialentreprise for kjølerom og fryserom. Vi er i gang med å etablere en portefølje for totalentrepriser i Sverige og da er det meget positivt at vi allerede har en godt etablert portefølje for dette i Norge. 

-For våre skandinaviske kunder, innebærer dette at vår spesialkompetanse innen kjølte bygg og arealer er verdifull fra tidlig i en planleggingsfase til overlevering av prosjektet.

Norrønsk navn
-Vårt nye navn, Svalinn, betyr «kjøleren». Svalinn var, ifølge norrøn mytologi, et skjold som beskyttet hestene som dro solen over himmelen. Bakgrunnen for valget var å finne et beskrivende navn, med et skandinavisk opphav.

-A-en i logoen vår skal symbolisere «tak over mat», hvor vår byggtekniske kompetanse og fokus på hygiene er viktige faktorer. Den er formet som en trekant, som regnes som den sterkeste og mest stabile geometriske formen.

Omfavner digitalisering og miljøvennlige løsninger
Bygg- og anleggsbransjen er i stadig endring og vi har de siste årene sett tydelig endring mot modernisering, økt effektivitet, digitalisering og miljø. 

Hvor viktig er dette for Svalinn, og hvilke endringer har dere planer om nå som samarbeidet mellom Norge og Sverige styrkes?

Hille Melbye arkitekter - Jordal Amfi Oslo
Modulvegger ledende aktør innenfor systeminnredninger i Norge

-Digitaliseringen i bygg- og anleggsbransjen har hatt en positiv økning de siste årene, og vi har selv tatt i bruk digitale verktøy som hjelper oss i å utføre leveransene våre. 

-Digitale møter har også for alvor økt etter Covid-19 og dette ser vi på som en meget positiv trend, spesielt for oss som er lokalisert både i hele Norge og store deler av Sverige.

-Vår misjon er; «Vi bygger holdbarhet». Med dette fokuserer vi på råvarene vi skal ta vare på, leveranser av bærekraftige arealer og bygg, gode relasjoner til kunder og samarbeidspartnere, og ikke minst prioritere miljøvennlige løsninger. 

-Et konkret tiltak vi har foretatt oss er å bytte ut deler av bilparken vår med elektriske biler og vi har et tydelig mål om å gjennomføre flere tiltak.

-Vi skal bli førstevalget for alle som oppbevarer mat. Vår kompetanse innen skreddersydde løsninger hvor hygiene, matsikkerhet og holdbarhet er viktig, vil fortsatt være vår styrke.

-Vår erfaring er bygd opp gjennom kontinuerlig drift siden 1946, og for de fleste av våre ansatte er fokus på kunder og oppbevaring av mat blitt en livsstil. I kjølte bygg med høye hygienekrav må utførelsen trygges og da kreves erfarne fagfolk, avslutter Hegland.